Drunk on Duty, Artikel 112 van die UCMJ

Punitiewe artikels van die Uniform Code of Military Justice (UCMJ)

Inligting verkry uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 36

Uniform Code of Military Justice (UCMJ) is 'n kongreskode van militêre strafreg wat van toepassing is op alle militêre lede

Een afdeling van die UCMJ hanteer die straf vir enige militêre lid wat tydens diens aan die dronk blyk te wees.

"Enige persoon wat aan hierdie hoofstuk onderworpe is behalwe die uitstoot of uitkyk, wat dronk aan diens gevind word, sal gestraf word as 'n hofmag mag rig."

Elemente.

(1) Dat die beskuldigde op 'n sekere plig was; en

(2) Dat die beskuldigde tydens die plig dronk gevind is.

Verduideliking.

(1) Dronk. Sien paragraaf 35c (6).

(2) Plig. "Plig" soos gebruik in hierdie artikel beteken militêre plig. Elke plig wat 'n beampte of aangewese persoon wettiglik mag vereis deur 'n gesaghebbende gesag om uit te voer, is noodwendig 'n militêre plig. In die betekenis van hierdie artikel is die bevelvoerder van 'n pos, of van 'n bevel of van 'n losbandigheid in die veld aan die gang, soos die beampte aan boord van 'n skip is. In die geval van ander beamptes of aangewese persone het "aan diens" betrekking op pligte of roetine of besonderhede, in garnisoen, by 'n stasie of in die veld, en hou nie verband met daardie tydperke wanneer daar geen pligte van hulle vereis word nie. bevele of regulasies, beamptes en aangewese persone beklee die status van ontspanning wat bekend staan ​​as "off duty" of "on freedom." In 'n streek van aktiewe vyandelikhede is die omstandighede dikwels so dat alle lede van 'n bevel behoorlik as ononderbroke beskou kan word aan diens in die betekenis van hierdie artikel.

So ook, 'n beampte van die dag en lede van die wag of van die horlosie is tydens hul hele toer aan diens onder die betekenis van hierdie artikel.

(3) Aard van oortreding. Dit is noodsaaklik dat die beskuldigde dronk word terwyl hy eintlik op die beweerde plig is, en die feit dat die beskuldigde dronk geword het voordat hy aan diens was, alhoewel materie in uitstel, nie die skuldprobleem raak nie.

As die beskuldigde egter nie die verantwoordelikheid onderneem of die plig aangaan nie, val die beskuldigde se optrede nie onder die bepalings van hierdie artikel nie, en ook nie van iemand wat homself van diens afwesig is nie en dronk word so afwesig. Ingesluit in die artikel is dronkenskap terwyl dit aan diens van 'n aannemende aard is, soos dié van 'n vliegtuiepersoneel wat beveel word om vir vlugplig te staan ​​of van 'n aangewese persoon wat beveel word om by te staan.

(4) Verdediging. As die beskuldigde bekend is dat hoër beskuldigdes dronk is op die tydstip waarop 'n plig toegewys word, en die beskuldigde in elk geval toegelaat word om daardie plig te aanvaar, of as die dronkskap voortspruit uit 'n toevallige dosis vir medisinale doeleindes, sal die beskuldigde 'n verdediging vir hierdie oortreding. Maar sien paragraaf 76 (arbeidsongeskiktheid).