Uniform Code of Military Justice (UCMJ)

Artikels wat die Militêre Regte beheer

Uniform Code of Military Justice (UCMJ) is 'n federale wet wat deur die Kongres bepaal word wat die militêre regstelsel beheer. Die bepalings is vervat in die Amerikaanse kode, titel 10, hoofstuk 47.

Artikel 36 van die UCMJ stel die President in staat om reëls en prosedures voor te skryf om die bepalings van die UCMJ te implementeer. Die President doen dit via die Handleiding vir Howe-Martial (MCM), wat 'n uitvoerende bevel is wat gedetailleerde instruksies bevat vir die implementering van militêre wetgewing vir die Amerikaanse weermag.

Die UCMJ wissel op beduidende maniere van die burgerlike regstelsel van die Verenigde State. Die volledige kode is beskikbaar om aanlyn in detail te raadpleeg.

Hier is 'n indeks van sy hoofstukke, met skakels of verduidelikings en in-diepte verkenning van die gewildste navrae oor die UCMJ.

Sub Hoofstuk 1. Algemene bepalings

Sub Hoofstuk II. Vrees en selfbeheersing

Artikel 7: Begrip

Begrip word gedefinieer as die aanhouding van 'n persoon. Gemagtigde personeel kan persone aanskou as hulle 'n redelike oortuiging het dat 'n oortreding gepleeg is deur die persoon wat hulle in hegtenis neem.

Hierdie artikel laat ook opdragbeamptes, beamptes, beamptes en onbevoegde beamptes in staat om wanorde, uitvalle en afwykings uit te wis.

Artikel 13: Straf verbied voor verhoor

Hierdie kort artikel beskerm militêre personeel van straf voor 'n verhoor, behalwe arrestasie of bevalling. "Niemand mag, terwyl dit ter verhoor gehou word, aan straf of straf anders as aanhouding of bevalling onderwerp word op die aanklagte wat teen hom aanhangig is nie, en die inhegtenisneming of bevalling wat hom opgelê word, sal nie strenger wees as die omstandighede wat nodig is om sy teenwoordigheid te verseker nie. , maar hy kan gedurende daardie tydperk aan minder straf onderwerp word vir oortredings van dissipline. "

Sub Hoofstuk III. Nie-geregtelike straf

Artikel 15: Beampte se nie-geregtelike straf

Hierdie artikel reguleer wat 'n bevelvoerder mag doen om te hoor van oortredings wat deur diegene onder sy of haar bevel gepleeg is en 'n straf oplê. Die verrigtinge word kapteinmaste genoem of bloot mast in die Marine en Coast Guard, kantoorure in die Marine Corps, en artikel 15 in die weermag en lugmag. Meer: Artikel 15

Sub Hoofstuk IV. Hof-Martial jurisdiksie

Sub Hoofstuk V. Samestelling van Howe-Martial

Sub Hoofstuk VI. Voorproef Prosedure

Artikel 31: Verpligte self-inkriminasie verbied

Hierdie artikel bied beskerming vir militêre personeel teen die feit dat dit nodig is om self-inkriminerende bewyse, verklarings of getuienis te verskaf.

Personeel moet ingelig word oor die aard van die beskuldiging en aangeraai om hul regte voor ondervraging, soortgelyk aan burgerlike Miranda regte. Hulle kan nie verplig word om 'n verklaring af te lê wat afbrekend kan wees as dit nie wesenlik is nie. Enige stellings of getuienis wat verkry word in stryd met artikel 31 kan nie in bewyse teen die persoon in 'n verhoor deur die krygsraad ontvang word nie.

Artikel 32: Ondersoek

Hierdie artikel verduidelik die doel, grense en wyse van ondersoeke wat lei tot aanklagte en verwysings om verhoor deur die krygsraad. 'N Ondersoek moet gedoen word om vas te stel of die klagtes waarheid is en om aan te beveel watter koste gebring moet word. Die beskuldigde moet ingelig word oor die aanklagte en die reg om tydens die ondersoek verteenwoordig te word. Die beskuldigde kan getuies kruisondervra en sy eie getuies vir eksaminering versoek. Die beskuldigde het die reg om die verklaring van die getuienis van beide kante te sien indien dit aangestuur word. As die ondersoek gedoen is voordat aanklagte aangekla is, het die beskuldigde die reg om verdere ondersoek te eis en getuies vir kruisondervraging te herroep en nuwe getuienis te bring.

Sub Hoofstuk VII. Proefproses

Artikel 39: Sessies

Hierdie artikel laat die militêre regter toe om die hof in sessies te bel sonder die teenwoordigheid van lede vir spesifieke doeleindes. Dit sluit in die gehoor en die bepaling van bewegings, verdediging en besware, hou afbreuk en ontvang van pleidooie, en ander prosedure funksies. Die verrigtinge is deel van die rekord en bygewoon deur die beskuldigde, verdediger en proefberaad. Verder, tydens beraadslagings en stemming, mag slegs die lede teenwoordig wees. Alle ander verrigtinge moet in die teenwoordigheid van die beskuldigde, verdediger, prokureur en die militêre regter uitgevoer word.

Artikel 43: Statuut van Beperkings

Hierdie artikel bevat die wet van beperkings vir verskillende vlakke van oortreding. Daar is geen tydsbeperking vir enige oortreding wat deur die dood strafbaar is nie, insluitende afwesigheid sonder verlof of ontbrekende beweging in oorlogstyd. 'N Algemene reël is 'n beperking van vyf jaar vanaf die datum waarop die misdryf gepleeg is totdat aanklagte aangekla word. Die beperking vir oortredings ingevolge artikel 815 (Artikel 15) is twee jaar voor die oplegging van straf. Tydsbesteding wat vlug uit geregtigheid of die gesag van die Verenigde State onthef, word uitgesluit van die beperkingstydperk. Tydperke word vir tye van oorlog aangepas. Meer: Militêre Statuut van Beperkings

Sub Hoofstuk VIII. sinne

Sub Hoofstuk IX. Na-proefproses en hersiening van howe-marteling

Sub Hoofstuk X. Punitiewe Artikels

Artikel 85: Verwoesting

Hierdie artikel beskryf die ernstige oortreding van verlating, wat die doodstraf is as dit in oorlogstyd gepleeg word. Meer: Artikel 85 - Verwoesting

Artikel 87: Ontbrekende Beweging

Hierdie artikel lui: "Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk, wat deur die verwaarlosing of ontwerp misluk, die beweging van 'n skip, vliegtuig of eenheid waarmee hy verplig is om te beweeg, sal gestraf word soos 'n hofmag mag rig. "

Artikel 91: Insolvente Optrede teenoor Aannemingbeampte, Nie-Kommissaris, of Petty Officer

Hierdie artikel laat hofsraad toe vir 'n lasbriefbeampte of aangewese lid wat aanrandings opsetlik ongehoorsaam is aan 'n wettige bevel, of met minagting mondeling of in gedepresieer word, 'n lasbriefbeampte, plig of beampte wat nie in diens is nie, terwyl die beampte in die uitvoering van sy kantoor. Meer: Artikel 91: Insubordinate Gedrag

Artikel 92: Versuim om te gehoorsaam aan bestelling of regulasie

Hierdie artikel laat hofmoorde toe vir die oortreding of versuim om te voldoen aan enige wettige algemene orde of regulasie of enige ander wettige bevel uitgereik deur enige lid van die gewapende magte wat hy verplig het om te gehoorsaam. Dit laat ook hofmag toe om in die uitvoering van pligte te verval. Meer: Artikel 92: Versuim om te voldoen aan bestelling of regulasie

Artikel 107: Valse verklarings

Hierdie kort artikel verbied vals amptelike verklarings. Dit lui: "Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat met die bedoeling om te bedrieg, enige vals rekord, teruggawe, regulasie, bevel of ander amptelike dokument onderteken, wetende dat dit vals is, of enige ander vals amptelike verklaring maak wat weet dat dit moet wees vals, sal gestraf word as 'n hofmag mag rig. "

Artikel 128: Aanranding

Hierdie artikel definieer aanranding as 'n poging of aanbod met "onwettige geweld of geweld om liggaamlik skade aan 'n ander persoon te veroorsaak, ongeag of die poging of aanbod voltrek word." Dit verklaar verergerde aanranding as aanranding wat gepleeg is met 'n gevaarlike wapen of ander middele of krag wat waarskynlik die dood of ernstige liggaamlike skade kan veroorsaak of opsetlike besering met of sonder 'n wapen kan veroorsaak. Meer: Artikel 128: Aanranding

Artikel 134: Algemene Artikel

Hierdie artikel van die Uniforme Kode van Militêre Geregtigheid is 'n vangste vir oortredings wat nie elders uitgespel word nie. Dit dek alle optrede wat diskrediet kan bring op die gewapende magte wat nie kapitaaloortredings is nie. Dit laat hulle toe om hof toe te gaan. Die besonderhede van die betrokke oortredings word in die Punitiewe Artikels van die UCMJ uiteengesit . Dit wissel van aanranding tot dronkenskap, nalatige moord, dwaling, ontvoering, egbreuk en misbruik van 'n openbare dier. Dit word soms die duiwel se artikel genoem.

Sub Hoofstuk XI. Diverse voorsiening

Artikel 136: Owerheid om eed en wet as notaris te administreer

Hierdie artikel bepaal die gesag om as notaris op te tree om ede te administreer. Ek gee die geledere en posisies van diegene op aktiewe diens en onaktiewe opleiding wat hierdie funksies kan verrig. Diegene wat die algemene magte van 'n notaris het, sluit in regtervoorspraak, regsbeamptes, opsommende howe-martial, adjutants, bevelvoerder van die Marine, Marine Corps en Coast Guard. Hulle kan nie 'n fooi vir notariële dade betaal word nie en geen seël is nodig nie, slegs handtekening en titel. Ede mag deur presidente en advokate van die howe en die howe van ondersoek beveel word, sowel as beamptes wat 'n deposito neem, persone wat gedetailleer word om 'n ondersoek te doen, en werwingsbeamptes.

Artikel 137: Artikels wat verduidelik moet word

Aangewese lede sal die artikels van die Uniforme Kode van Militêre Geregtigheid aan hulle verduidelik wanneer hulle die aktiewe plig of die reserwe betree en weer na ses maande se aktiewe plig verklaar, wanneer 'n reserwe basiese opleiding voltooi het of wanneer hulle herbenoem word. Die gedeeltes en artikels wat gedek word, is artikels 802, 803, 807-815, 825, 827, 831, 837, 838, 855, 877-934 en 937-939 (artikels 2, 3, 7-15, 25, 27, 31 , 38, 55, 77-134 en 137-139). Die teks van die UCMJ moet aan hulle beskikbaar gestel word.

Sub Hoofstuk XII. Hof van Militêre Appèlle