Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 133 - Voer 'n beampte en meneer onbetaamlik uit

Teks .

"Enige beampte, kadet of middelman wat skuldig bevind word dat hy nie 'n beampte en 'n man betree nie, sal gestraf word as 'n hofmag mag rig."

Elemente.

(1) Dat die beskuldigde sekere handelinge gedoen het of weggelaat het; en

(2) Dit was onder die omstandighede dat hierdie handelinge of versuim 'n beampte en meneer onbetaamlik was.

Verduideliking.

(1) Here . Soos in hierdie artikel gebruik, sluit "man" sowel manlike as vroulike opdragbeamptes, kadette en midshipmen.

(2) Aard van oortreding . Uitvoering van oortreding van hierdie artikel is aksie of gedrag in 'n amptelike hoedanigheid wat, as die persoon as 'n beampte onteer of benadeel word, die amptenaar se karakter as 'n gentleman of aksie of optrede in 'n nie-amptelike of private hoedanigheid benadeel wat, in onregverdige of skande Die beampte persoonlik kompromiteer die persoon se status as 'n beampte. Daar is sekere morele eienskappe van die ideale beampte en die volmaakte gentleman, waarvan 'n gebrek blyk uit dade van oneerlikheid, onbillike hantering, onsedelikheid, indecorum, wetteloosheid, onreg of wreedheid. Nie almal is of kan verwag word om onrealisties hoë morele standaarde te ontmoet nie, maar daar is 'n beperking van verdraagsaamheid gegrond op gebruike van die diens en militêre noodsaaklikheid onder wat die persoonlike standaarde van 'n beampte, kadet of midshipman nie kan val sonder om ernstig die persoon se kompromie te benadeel nie. staan ​​as 'n beampte, kadet of middelman of die persoon se karakter as 'n gentleman.

Hierdie artikel verbied gedrag deur 'n opdragbeampte, kadet of middelman wat, met inagneming van al die omstandighede, dus in gevaar is. Hierdie artikel sluit in dade wat deur enige ander artikel strafbaar gemaak word, mits hierdie dade onbetaamlik 'n beampte en 'n gentleman behels. Dus, 'n opdragbeampte wat eiendom steel, oortree beide hierdie artikel en artikel 121 .

Wanneer die betrokke misdryf dieselfde is as 'n spesifieke oortreding wat in hierdie Handleiding uiteengesit word, is die bewysstukke dieselfde as dié wat in die paragraaf uiteengesit word wat daardie spesifieke oortreding behandel, met die bykomende vereiste dat gedrag of versuim gedrag uitmaak wat beampte en gentleman.

(3) Voorbeelde van oortredings . Voorvalle van oortreding van hierdie artikel sluit in om bewustelik 'n vals amptelike verklaring te maak; oneerlike versuim om 'n skuld te betaal; bedrog op 'n eksamen; opening en lees van 'n ander se brief sonder gesag; gebruik beledigende of lasterlike taal aan 'n ander beampte in die beampte se teenwoordigheid of oor daardie beampte aan ander militêre persone; dronk en wanordelik in 'n openbare plek wees; openbare vereniging met bekende prostitute; pleeg of poging om 'n misdaad met morele turpitude te pleeg; en sonder goeie rede om die beampte se familie te ondersteun.

Minder ingesluit oortreding.

Artikel 80- pogings

Maksimum straf .

Ontslag, verbeuring van alle salarisse en toelaes en bevalling vir 'n tydperk wat nie meer is as dié wat vir die mees soortgelyke (soortgelyke) oortreding waarvoor 'n straf in hierdie Handleiding voorgeskryf word, of, indien nie voorgeskryf is vir 1 jaar, toegelaat word nie.

Volgende artikel > Artikel 134 -Algemene artikel>

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 59