Punitiewe Artikels van die UCMJ

UCMJ: Artikel 120: Verkragting en Karnale Kennis

teks

A. "Enige persoon wat onderworpe is aan hierdie hoofstuk wat met geweld en sonder toestemming 'n daad van seksuele omgang pleeg, is aan verkragting skuldig en sal gestraf word deur die dood of sodanige ander straf as 'n hofmag mag rig."

B. Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat onder omstandighede wat nie verkragting uitmaak nie, pleeg 'n daad van seksuele omgang met 'n persoon-

  1. wie is nie sy of haar gade nie; en
  2. wat nie die ouderdom van sestien jaar bereik het nie, is aan vleeslike kennis skuldig en sal gestraf word soos 'n hofmag mag rig.

C. Penetrasie, hoe klein ookal, is voldoende om een ​​van hierdie oortredings te voltooi.

In 'n vervolging ingevolge subartikel (b) is dit 'n regstellende verdediging dat-

Die beskuldigde het die las om 'n verdediging onder subparagraaf (d) (1) te bewys deur 'n oorwig van die getuienis.

elemente

1. Verkragting .

2. Karnale kennis .

verduideliking

1. Verkragting .

2. Karnale kennis . Karnale kennis is seksuele omgang onder omstandighede wat nie verkragting uitmaak nie, met 'n persoon wat nie die beskuldigde se gade is nie en wat nie die ouderdom van 16 jaar bereik het nie. Enige penetrasie, hoe klein ookal, is voldoende om die oortreding te voltooi. Dit is egter 'n verdediging wat die beskuldigde deur 'n oorwig van die getuienis moet bewys dat die persoon met wie die beskuldigde die seksuele omgang aangaan, ten minste 12 jaar oud was, en dat die beskuldigde redelikerwys geglo het dat dieselfde persoon minstens 16 jaar oud was.

Minder Ingesluit Misdrywe

1. Verkragting .

2. Karnale kennis .

Maksimum straf

  1. Verkragting . Dood of so 'n ander straf as 'n hofmag mag lei.
  2. Karnale kennis met 'n kind wat ten tye van die oortreding die ouderdom van 12 jaar bereik het . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 20 jaar.
  1. Karnale kennis met 'n kind onder die ouderdom van 12 jaar ten tye van die oortreding. Onverskillige ontslag, verbeuring van alle betaling en toelaes, en opsluiting vir die lewe sonder om vir parool in aanmerking te kom.

Volgende artikel: Artikel 121 -Larensie en onregmatige toewysing

Bo-inligting van Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 45