Leer hoe woestyn hanteer word in die Nasionale Wag en Reserwes

Wat gebeur as jy afwesig is sonder verlof in die Reserwes

Enige lid van die bedryfsamptenaar wat versuim om te rapporteer wanneer en waar hy of sy verwag word, word sonder verlof (AWOL) afwesig beskou. Selfs as jy net 'n paar minute laat op 'n boor is, kan jy as AWOL beskou word, en onderhewig aan straf.

Die Reserwes hanteer egter AWOL 'n bietjie anders as hul aktiewe pligte-eweknieë.

AWOL in die Nasionale Wag en Reserwes

Lede van die Weermag en Air National Guard is nie onderhewig aan die Uniforme Kode van Militêre Geregtigheid nie, tensy hulle geroep is tot federale aktiewe diens.

Dit beteken dat lede van die Nasionale Wag nie gestraf kan word vir naweekbore nie of om nie vir die twee weke van die jaarlikse opleiding op te daag nie.

Tensy opgeroep tot federale aktiewe diens, die Nasionale Wag behoort aan die individuele staat en nie die federale regering nie. Egter baie state het staatswette ingestel wat die UCMJ-artikels weerspieël vir Guard-lede wat staatsdiens verrig.

In alle gevalle, of Guard of Reserve , lede wat beveel is aan Extended Active Duty (EAD) - soos vir 'n ontplooiing na Irak of Afghanistan - is onderworpe aan die UCMJ. Wag- en Reserwe-lede wat weier of versuim om aan EAD-bestellings te voldoen, of afwesig te wees terwyl hulle op EAD is, word op dieselfde wyse behandel as aktiewe pligslede wat AWOL gaan.

Wat gebeur as 'n Guard of Reserve-lid versuim of weier om vir naweekboor te verskyn? Die dienste doen gewoonlik nie hofmoorde Reserviste wat versuim of weier om aan 'n boor deel te neem nie.

Die reëls wissel volgens elke tak van die diens.

Army Reserves en National Guard AWOL Reëls

Weermagwag en Reserwe-lede wat weier om te rapporteer aan Aanvanklike Aktiewe Duty Training (IADT) word gewoonlik ontslaan vir "toegangsvlakprestasie en -gedrag." Deelname aan naweekbore vir soldate wat nog nie na basiese opleiding (bootkamp) gegaan het nie, is heeltemal vrywillig.

Lede wat vir IADT rapporteer en dan AWOL gaan, word dieselfde behandel as aktiewe persone wat afwesig is.

Na IADT word Reserviste wat in enige eenjaarperiode toegeval het, 'n totaal van nege of meer onverkorte afwesighede van geskeduleerde boor, of wat jaarlikse opleiding (AT) mis, beskou as "onbevredigende deelnemers." Wat dan gebeur, is aan die eenheidsbevelvoerder.

As die eenheidsbevelvoerder van mening is dat die lid nog steeds moontlik is om ontplooi te word, kan die bevelvoerder die lid oorplaas na die Individuele Ready Reserve (IRR). Die bevelvoerder kan ook 'n graadverlaging in kombinasie met die oordrag oplê.

As die bevelvoerder egter glo dat die lid nie die potensiaal het om aan ontplooiing deel te neem nie, sal die ontslagaksie begin word. Die meeste sulke ontlading word gekenmerk as ander-as-eerbare toestande (OTHC).

En aangesien die Weermag Nasionale Wag aan die staat behoort, nie die federale regering nie, kan individuele wette van toepassing wees.

AWOL in die Lugmagreserwes en Nasionale Wag

Lugmag Reserviste wat minder as 180 dae in diens is, word beskou as "Ingangsvlak" status. Toegangsvlak-vlieëniers wat weier om deel te neem aan 'n naweek boor of weier bestellings aan IADT is amper altyd ontslaan.

Die meeste sulke ontslae word gekenmerk as toegangsvlak.

Reserviste wat tydens IADT AWOL gaan, word egter dieselfde as aktiewe pligte verwerk. Reserviste wat nege of meer onverkorte afwesighede van 'n naweekboor in 'n tydperk van een jaar het, of wat die twee weke se jaarlikse opleiding versuim of weier om te voltooi, word beskou as "onbevredigende deelnemers."

Onder hierdie omstandighede het die bevelvoerder verskeie opsies. Hy of sy kan die bevordering uitstel of uitstel of administratiewe demotie oplê, of kan die lid onwillekeurig 'n aktiewe diens doen vir 'n tydperk wat nie 45 dae oorskry nie.

Indien die lid nie hul militêre diensverpligting voltooi het nie, kan die bevelvoerder selfs onwillekeurig die lid aan aktiewe diens herroep vir 'n tydperk wat nie 24 maande oorskry nie.

Versuim of weiering om sodanige bevele aan onwillekeurige aktiewe pligte te voldoen, bestaan ​​uit afwesigheid sonder verlof AWOL, en die lid word net behandel soos aktiewe pligslede.

Die bevelvoerder kan die lid ook na die IRR oorplaas.

Ten slotte, as die bevelvoerder bepaal dat voortgesette Reserve-diens nie in die beste belang van die Lugmag is nie, kan hy of sy die ontslag aksie instel. Die meeste sulke ontlading word as OTHC gekenmerk.

Vlootreservate AWOL Reëls

Lede van die Marine Reserve, wat nog nie IADT begin het nie, en wat weier om deel te neem aan boor- of IADT-bestellings, word ontslaan as 'n ongeparkeerde Toegangsvlakskeiding (ELS). Lede wat AWOL gaan terwyl hulle in IADT is, word dieselfde behandel as aktiewe dienspersoneel wat AWOL gaan.

As die bevelvoerder glo dat die omstandighede wat veroorsaak het dat die reservis 'n onbevredigende deelnemer is, opgelos is, kan hy / sy die lid op ses maande proeftydperk plaas. Andersins kan die bevelvoerder die oordrag aanbeveel aan die IRR. Uiteindelik kan die bevelvoerder die ontslagprosedure inisieer ter wille van "onbevredigende deelname." Volgens MILPERSMAN 1910-304 word sulke ontslag gewoonlik as Eerwaardig of Algemeen beskou (onder Edele voorwaardes).

Marine Corps Reserves

'N Marine Corps Reserve-lid wat nog nie IADT bygewoon het nie, wat weier om uit te stuur na Basic, of wat 'n begeerte wil hê om ontslaan te word, word administratief ontvoer as 'n ongeparkeerde Toegangsvlakskeiding (ELS). Lede wat AWOL gaan terwyl hulle in IADT is, word dieselfde behandel as aktiewe dienspersoneel wat AWOL gaan.

Wanneer 'n reservis ten minste nege ongesoute afwesighede verkry of as 'n onbevredigende deelnemer vir ander redes as oormatige afwesigheid gekategoriseer word, kan die eenheidsbevelvoerder die reservis behou en hom / haar magtig om bevredigende deelnamestatus te herwin; of begin met skeidingsprosedures.

Kustwag Reserwes AWOL Reëls

Coast Guard Reserviste is verplig om IADT, verslag per bestelling te voltooi en 90 persent van geskeduleerde, goedgekeurde naweekbore per fiskale jaar by te woon; en moet voldoen aan die jaarlikse opleiding (AT) vereiste.

Onbevredigende deelname is die versuim om aan enige van die bogenoemde verpligtinge te voldoen. Deelname word ook as onbevredigend beskou as lede van die SELRES ten minste nege onverkorte afwesighede van geskeduleerde opleiding binne 'n tydperk van 12 maande verkry.

Wat gebeur met Reserviste wat "onbevredigende deelnemers" is, is aan die bevelvoerder. Reserviste wat nie hul statutêre militêre diensverpligtinge (MSO) nagekom het nie, kan onwillekeurig aan aktiewe pligte bestel word as hulle nie meer as 24 maande gekombineerde diens opgebou het nie. Die CO kan ook kies om lede na die IRR te oordra. Laastens kan die bevelvoerder die administratiewe ontslag kies.

Soos met ander takke se reserwes, word enigeen wat versuim om enige onwillekeurige bestelling aan aktiewe pligte te voldoen, aangemeld as AWOL en hanteer net soos aktiewe plig AWOLs.