Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 134 - Fraternization

Teks .

Sien paragraaf 60 .

Elemente.

(1) Dat die beskuldigde 'n opdrag of lasbriefbeampte was ;

(2) Dat die beskuldigde op 'n sekere wyse op militêre gelykheidsvlakke met een of meer sekere aangewese lid (e) op 'n sekere wyse gefrustreer het;

(3) Dat die beskuldigde dan geweet het dat die persoon (persone) lidmaatskap (s) is;

(4) Dat sulke broederskap die gewoonte van die beskuldigde se diens oortree het, dat beamptes nie saam met aangewese lede oor militêre gelykheid moet kwytgeskeld word nie; en

(5) Dit was onder die omstandighede die optrede van die beskuldigde tot nadeel van goeie orde en dissipline in die gewapende magte of was van nature diskrediet op die gewapende magte.

Verduideliking.

(1) In die algemeen . Die kern van hierdie oortreding is 'n skending van die gebruik van die gewapende magte teen broederskap. Nie alle kontak of assosiasie tussen beamptes en aangewese persone is 'n oortreding nie. Of die betrokke kontak of vereniging 'n oortreding is, hang af van die omliggende omstandighede. Faktore wat oorweeg moet word, sluit in of die optrede die opdragsketting in gevaar het, tot die voorkoms van partydigheid gelei het, of andersins goeie orde, dissipline, gesag of moraal ondermyn het. Die dade en omstandighede moet so wees dat 'n redelike persoon in die probleme van militêre leiers ervaar kan word om te besef dat die goeie orde en dissipline van die gewapende magte benadeel is deur hul neiging om die respek van aangewese persone vir die professionalisme te benadeel , integriteit en verpligtinge van 'n beampte.

(2) Regulasies . Regulasies, riglyne en bevele kan ook op 'n dienswye en plaaslike basis gedrag tussen amptenaar en aangewese personeel reguleer. Verhoudings tussen aangewese persone van verskillende geledere, of tussen beamptes van verskillende geledere, mag op dieselfde wyse gedek word. Oortredings van sodanige regulasies riglyne, of bevele kan strafbaar wees ingevolge artikel 92 .

Sien paragraaf 16.

Minder ingesluit oortredings. Artikel 80- pogings

Maksimum straf. Ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 2 jaar.

Volgende artikel > Artikel 134- (Dobbelary met ondergeskikte)>

Bo-inligting van Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 83