Punitiewe artikels van die Uniform Code of Military Justice

Artikel 99-Wangedrag voor die vyand

Artikel 99. gettys

Dit is skaars om van 'n artikel 99 aangekla te word. Trouens, net 'n paar is sedert die Tweede Wêreldoorlog aangekla van so 'n oortreding as byna 500 gevalle gehoor is. Bowe Bergdahl was sedertdien die mees onlangse om van 'n artikel 99 aangekla te word weens sy verlating van sy pos in Afghanistan, wat dus deur die Taliban gevang is. Hy sal waarskynlik nie die Verwoestyningsheffing ( Artikel 85 ) ontvang nie, wat 'n meer algemene oortreding is waar die weermag meer as 1900 oortredings sedert 2001 vervolg het.

Daar is 'n verskil soos artikel 899 van artikel 99 lui soos volg:

"Enige lid van die gewapende magte wat voor of in die teenwoordigheid van die vyand-

(1) weghardloop;

(2) enige bevel, eenheid, plek of militêre eiendom wat sy plig is om te verdedig, skandelik verlaat, teruggee of aflewer;

(3) deur ongehoorsaamheid, verwaarlosing of opsetlike wangedrag die veiligheid van so 'n bevel, eenheid, plek of militêre eiendom in gevaar stel;

(4) gooi sy arms of ammunisie weg;

(5) is skuldig aan lafhartige optrede;

(6) sy diensplig verlaat om te plunder of plunder;

(7) veroorsaak vals alarms in enige bevel, eenheid of plek onder beheer van die gewapende magte;

(8) opsetlik versuim om sy uiterste bes te doen om enige vyand troepe, stryders, vaartuie, vliegtuie of enige ander ding te ontmoet, betrokke te raak, te vang of te vernietig, wat dit sy plig is om te ontmoet, betrokke te raak, te vang of te vernietig; of

(9) nie alle praktiese verligting en hulp verleen aan enige troepe, strydwaens, vaartuie of vliegtuie van die gewapende magte wat aan die Verenigde State of hul bondgenote behoort wanneer hulle in die stryd betrokke is nie; sal gestraf word deur die dood of so 'n ander straf wat 'n hofmag mag rig. "

Minder ingesluit oortredings.

(1) weghardloop

(a) Artikel 85- ontwerp met die doel om gevaarlike of belangrike diens te vermy

(b) Artikel 86 -wesigheid sonder gesag; gaan van aangewese plek van diens

(c) Artikel 80- pogings

(2) Skandelik verlaat, oorgawe of opdrag gee. Artikel 80- pogings

(3) Veiligheid van 'n bevel, eenheid, plek, skip of militêre eiendom in gevaar stel.

(a) Deur ongehoorsaamheid van orde. Artikel 92- versuim om wettige bevel te gehoorsaam

(b) Artikel 80- pogings

(4) Steek arms of ammunisie weg.

(a) Artikel 108 -militêre eiendom van die Verenigde State-verlies, skade, vernietiging of onregmatige ingesteldheid.

(b) Artikel 80- pogings

(5) Lafhartige gedrag.

(a) Artikel 85- ontwerp met die doel om gevaarlike diens of belangrike diens te vermy

(b) Artikel 86 -wesigheid sonder gesag

(c) Artikel 99-weghardloop

(d) Artikel 80- pogings

(6) Diensplig om te plunder of plunder.

(a) Artikel 86 (2) -uitgawe van aangewese diensplek

(b) Artikel 80- pogings

(7) Veroorsaak vals alarms. Artikel 80- pogings

(8) Opsetlik versuim om die uiterste te doen om die vyand te ontmoet. Artikel 80- pogings

(9) Versuim om hulp en hulp te verleen. Artikel 80- pogings

Maksimum straf. Alle misdrywe ingevolge artikel 99. Dood of sodanige ander straf as 'n hofmag mag regstreeks lei.

Bo Inligting vanaf Handleiding vir Hofmoorde , 2012, ¶23.b. (2) (b)