Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 108 - Vernietiging van Staatsgoedere

teks

"Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat, sonder behoorlike gesag-

  1. verkoop of andersins beskik;
  2. opsetlik of deur verwaarlosing skadevergoeding, vernietig of verloor; of
  3. opsetlik of deur middel van verwaarlosing ly, verlore, beskadig, vernietig, verkoop of onregmatig beskik word, enige militêre eiendom van die Verenigde State, sal gestraf word as 'n hofmag mag rig. "

elemente

1. Verkoop of andersins verkoop van militêre eiendom .

2. Beskadiging, vernietiging of verlies van militêre eiendom .

3. Sukkel om militêre eiendom te verloor, beskadig, vernietig, verkoop of onregmatig beskik .

verduideliking

1. Militêre eiendom . Militêre eiendom is alle eiendom, werklike of persoonlike, besit, gehou of gebruik deur een van die gewapende magte van die Verenigde State. As dit onbelangrik is of die eiendom wat verkoop, beskik, vernietig, verlore of beskadig is, aan die beskuldigde uitgereik is, aan iemand anders of selfs uitgereik is. As dit bewys word deur 'n direkte of omstandige bewys dat items van individuele uitgifte aan die beskuldigde uitgereik is, kan dit afgelei word, afhangende van al die bewyse, dat die beskadiging, vernietiging of verlies bewys is as gevolg van die verwaarlosing van die beskuldigde. Kleinhandelware van diensuitruilwinkels is nie militêre eiendom onder hierdie artikel nie.

2. Sukkel om militêre eiendom te verloor, beskadig, vernietig, verkoop of onregmatig beskik . "Om te ly" beteken om toe te laat of toe te laat. Die opsetlike of nalatige skade wat deur hierdie artikel gespesifiseer word, sluit in: doelbewuste oortreding of opsetlike verontagsaming van sekere wetgewing, regulasie of orde; roekelose of ongeregverdigde persoonlike gebruik van die eiendom; veroorsaak of toelaat dat dit aan die weer blootgestel word, onveilig gehuisves word of nie bewaak word nie; dit toelaat dat dit verbruik, verspil of beseer word deur ander persone; of leen dit aan iemand wat bekend staan ​​om onverantwoordelik te wees deur wie dit beskadig is.

3. Waarde en skade . In die geval van verlies, vernietiging, verkoop of onregmatige ingesteldheid, beheer die waarde van die eiendom die maksimum straf wat geoordeel mag word. In die geval van skade beheer die hoeveelheid skade. As 'n algemene reël is die bedrag van die skade die beraamde of werklike koste van herstel deur die regeringsagentskap wat normaalweg in sodanige werk gebruik word, of die koste van vervanging, soos aangedui deur die regering se pryslyste of andersins, watter een ook al is.

Minder ingesluit oortredings.

(1) Verkoop of vervreemding van militêre eiendom .

(a) Artikel 80-wat le

(b) Artikel 134- verkoop of vervreemding van nie-militêre owerheidseiendom

(2) Die militêre eiendom word opsetlik beskadig .

(a) Artikel 108-beskadigende militêre eiendom deur verwaarlosing

(b) Artikel 109 -willig skadelike nie-militêre eiendom

(c) Artikel 80- pogings

(3) Misdadig militêre eiendom wat beskadig sal word .

(a) Artikel 108-deur verwaarlosing dat militêre eiendom beskadig word

(b) Artikel 80- pogings

(4) Militêre eiendom doelbewus vernietig .

(a) Artikel 108-deur verwaarlosing van militêre eiendom

(b) Artikel 109 -willig vernietiging van nie-militêre eiendom

(c) Artikel 108 -bewuste beskadiging van militêre eiendom

(d) Artikel 109 -willig skadelike nie-militêre eiendom

(e) Artikel 108-deur verwaarlosing van skadelike militêre eiendom

(f) Artikel 80- pogings

(5) Die militêre eiendom word doelbewus gelei om vernietig te word .

(a) Artikel 108-deur verwaarlosing dat militêre eiendom vernietig word

(b) Artikel 108 wat militêre eiendom opsetlik beskadig

(c) Artikel 108-deur verwaarlosing dat militêre eiendom beskadig word

(d) Artikel 80- pogings

(6) Militêre eiendom doelbewus verloor .

(a) Artikel 108-deur verwaarlosing, verlies van militêre eiendom

(b) Artikel 80- pogings

(7) Wil militêre eiendom met opset verlore gaan .

(a) Artikel 108-deur verwaarlosing, wat lei tot verlore militêre eiendom

(b) Artikel 80- pogings

(8) Misdadig militêre eiendom wat verkoop moet word .

(a) Artikel 108-deur verwaarlosing, wat lei tot militêre eiendom wat verkoop word

(b) Artikel 80- pogings

(9) Misdadiglike militêre eiendom wat onregverdig afgehandel word .

(a) Artikel 108 deur middel van verwaarlosing, wat lei tot die onregmatige beskerming van militêre eiendom

(b) Artikel 80- pogings

Maksimum straf

(1) Verkoop of andersins van militêre eiendom beskik .

(a) Van 'n waarde van $ 500.00 of minder . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaling en toelae, en bevalling vir 1 jaar.

(b) Van 'n waarde van meer as $ 500.00 of enige vuurwapen of plofstof . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 10 jaar.

(2) Deur verwaarlosing te beskadig, vernietig of verloor, of deur te verhoed dat lyding verlore gaan, beskadig, vernietig, verkoop of verkeerd beskik word, militêre eiendom .

(a) Van 'n waarde of skade van $ 500.00 of minder . Bevalling vir 6 maande, en verbeuring van twee-derdes betaal per maand vir 6 maande.

(b) Van 'n waarde of skade van meer as $ 500.00 . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 1 jaar.

(3) Opsetlik beskadig, vernietig of verloor of opsetlik lyding verloor, beskadig, vernietig, verkoop of verkeerd beskik oor militêre eiendom .

(a) Van 'n waarde of skade van $ 500.00 of minder . Slegte optrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 1 jaar.

(b) Van 'n waarde of skade van meer as $ 500.00, of van enige vuurwapen of plofstof . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 10 jaar.

Volgende artikel > Artikel 109 -Property behalwe militêre eiendom van die Verenigde State-afval, bederf of vernietiging>

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 32