Mediaan Salaris

Wat jy moet weet oor verdienste

Wat is median salaris?

Om uit te vind wat die mediaan salaris vir 'n besondere beroep is, reël die salarisse van alle individue wat dit in numeriese volgorde werk. Die middelbedrag op die lys is die mediaan as daar 'n vreemde aantal data is. As daar 'n ewe getal is, word die mediaan bereken deur die middelste twee salarisse te bereken.

Byvoorbeeld, kom ons sê daar is drie widgetmakers in diens in die Verenigde State.

Hul salarisse, van laag na hoog, is $ 20,000, $ 30,000 en $ 35,000. Die mediaan salaris is $ 30,000. As daar 'n vierde widget maker is wat $ 33,000 verdien, is die mediaan $ 31,500 [($ 30,000 + $ 33,000) ÷ 2].

Hoekom moet jy weet oor verdienste?

As jy ' n loopbaan ondersoek , sal een van jou dringende vrae wees: "Hoeveel sal ek verdien?" Alhoewel salaris nie die belangrikste voorspeller van werkstevredenheid is nie, of dit goed geskik is vir jou, is jy nodig om genoeg geld te maak om jou rekeninge te betaal.

Dit is noodsaaklik om te weet wat ander mense in jou vakgebied gewoonlik verdien wanneer jy jou salaris met 'n huidige of voornemende werkgewer onderhandel . Met hierdie inligting sal jy kan bepaal of 'n werkaanbieding wat jy ontvang het, regverdig is. Jy sal ook wil weet hoeveel ander mense in jou veld maak as jy ' n verhoging vra .

Baie loopbaaninligtingshulpbronne gebruik die mediane salaris by die rapportering van verdienste.

Voorbeelde hiervan is die Handboek vir Beroepsvooruitsigte en O * NET OnLine, twee gereelde publieke publikasies.

Hoe anders word salaris aangemeld?

U kan ook die gemiddelde salaris, in plaas van die mediane salaris, vir 'n beroep kry . Gemiddelde is 'n ander woord vir die gemiddelde. Dit word bereken deur die salarisse van almal wat in 'n beroep werk, bymekaar te tel en dan die totaal deur die aantal salarisse te verdeel.

Neem die vorige voorbeeld van die dingesiemakers se verdienste. Onthou ons drie widget makers (die enigste wat in die VSA werk) verdien $ 20,000, $ 30,000 en $ 35,000. Wanneer dit bymekaar kom ($ 20,000 + $ 30,000 + $ 35,000) is die totaal $ 85,000. Om die gemiddelde te kry, verdeel die totaal deur die aantal widget-makers: $ 85,000 ÷ 3. Die gemiddelde is $ 28,333.33. Soos hierdie voorbeeld toon, is die gemiddelde en die mediaan, $ 30,000 in hierdie geval, dikwels van mekaar verskil. Die mediaan salaris, eerder as die gemiddelde salaris, verteenwoordig meer akkuraat die werklike verdienste in 'n beroep.

Hoekom moet jy na die median salaris kyk in plaas van gemiddelde salaris

In die bostaande voorbeeld het ons gekyk na drie salarisse wat 'n verskil van $ 15,000 tussen die hoogste en laagste een gehad het ($ 35,000 - $ 20,000). Dit is nie ongewoon dat daar 'n verskil is tussen die laagste en hoogste salarisse in 'n veld nie. Dit neem in ag op hoe werkgewers die intreevlak verdieners vergoed teenoor hoeveel hulle werkers met baie jare ondervinding betaal, sowel as die salarisse van die werknemers tussenin. Daar is ook uitskieters-werkers wat baie min maak en dié met buitengewoon hoë salarisse.

Kom ons kyk na 'n ander voorbeeld. Daar is nege erdwurmboere.

Twee verdien $ 18,000 elk, drie van hulle word $ 19,000 betaal, en twee maak $ 20,000 per stuk. Nog 'n werk vir 'n stewige baas en verdien slegs $ 10,000. Mens kry 'n baie ruim salaris van $ 45,000 (hy is die stewige baas). Hierdie is die uitskieters, soos hierbo bespreek.

Om die gemiddelde salaris te kry, bereken ons die bedrae soos volg:

$ 18,000
+ $ 18,000
+ $ 19.000
+ $ 19.000
+ $ 19.000
+ $ 20,000
+ $ 20,000
+ $ 10,000
+ $ 45,000
Totaal: $ 188,000

Dan verdeel ons die uitslag, $ 188,000, deur die aantal werkers (9) en kry 'n gemiddelde salaris van ongeveer $ 20,889. Dit is hoër as wat die meeste mense in hierdie veld verdien, veral die een met die laagste vergoeding, maar aansienlik minder as die hoogste verdiener se salaris. Die gemiddelde salaris is nie so geneig om die gemiddelde salaris te verdraai deur uitskieters nie, byvoorbeeld 'n uiters hoë salaris of 'n uiters lae salaris wat slegs 'n paar mense kan verdien.

Wanneer jy die landwurm boere se salarisse in numeriese volgorde ($ 10,000, $ 18,000, $ 18,000, $ 19,000, $ 19,000 , $ 19,000, $ 20,000, $ 20,000, $ 45,000), sal jy ontdek dat die mediaan salaris $ 19,000 is. Dit is meer in lyn met wat die meerderheid van erdwurmboere in ons voorbeeld verdien as die gemiddelde of gemiddelde van $ 20,889.