Punitiewe Artikels van die UCMJ: 115 Malingering

Wat dit beteken om te "malinger" in die Amerikaanse militêre

Artikel 115 van die Uniforme Kode vir Militêre Geregtigheid (UCMJ) handel oor maling. Alhoewel dit soort van 'n verouderde woord is, is malingering 'n ernstige oortreding in die weermag. Dit beteken basies dat jy voorgee om die werk te doen wat jy toegewys is, in plaas daarvan om dit regtig te doen. En dit dra ernstige strawwe, wat wissel op grond van 'n paar spesifieke faktore.

Volgens die UCMJ:

Die kern van hierdie oortreding is die ontwerp om te verhoed dat enige werk, plig of diens wat behoorlik of normaalweg van een in die weermag verwag word, verrig. Of om alle pligte of net 'n spesifieke werk te vermy, is dit die doel om te skend wat die oortreding kenmerk. Dus, die aard of die permanensie van 'n self-toegediende besering is nie wesenlik oor die skuldgevoel nie, en ook nie die erns van 'n fisieke of geestelike gestremdheid wat jammer is nie.

Wat in die Militêre Maling inhou

Om skuldig te wees aan maling, hang af van 'n paar faktore. As jy weet dat jy aan 'n spesifieke plig of werkgebied toegewys is, en asof jy siek of beseer is, of as jy jou doelbewus seer maak om daardie plig te vermy, pas jy by die kriteria van 'n malinger.

Die UCMJ verklaar:

"Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat vir die doel om werk, plig of diens te vermy"

(1) siekte, fisiese ongeskiktheid, verstandelike verval of verwarring veroorsaak; of

(2) opsetlik selfbesering veroorsaak; sal gestraf word as 'n hofmag mag rig.

Elemente.

(1) Dat die beskuldigde toegewys is aan of bewus was van voornemende opdragte of beskikbaarheid vir die verrigting van werk, diens of diens;

(2) Dat die beskuldigde siekte, fisiese ongeskiktheid, verstandelike verval of ontwrigting of opsetlike besering op homself of haarself veroorsaak het; en

(3) Dat die beskuldigde se doel of bedoeling daarmee was om die werk, plig of diens te vermy. Let wel: As die oortreding gepleeg is in oorlogstyd of in 'n vijandige brandbetaal sone, voeg die volgende element by

(4) Dat die misdryf gepleeg is (in tyd van oorlog) (in 'n vyandige brandbetalingsone).

Straf vir Maling

Afhangende van die aard van die oortreding, is daar 'n verskeidenheid straf vir vermenging. As dit bewys kan word dat die beskuldigde self opsetlik beseer is of voorgee dat hy beseer is, is dit die basislyn. As die dade tydens oorlogstyd of 'n vyandige oorlogsgebied plaasgevind het, sal die strawwe erger wees.

Volgens die UCMJ sal die besering van 'n besering jou 'n oneerlike ontslag en 'n eenjarige bevalling veroorsaak, waardeur jy alle betaling en toelaes verbeur.

Gegewe besering tydens oorlogstyd of in 'n vyandige oorlogsgebied sal lei tot 'n oneerlike ontslag , verbeuring van betaling en 'n drie jaar bevalling.

Om jouself doelbewus te beseer, wat kan wissel van dat jy jouself ernstig seergemaak het om jouself te verhoed om uit die werk te kom, kan jy 'n oneerlike ontslag, verbeuring van betaling en 'n vyf jaar bevalling verwag. En as jy jouself doelbewus beseer tydens oorlog of in 'n vyandige sone, sal jy tien jaar lank beperk word en word oneerlik ontslaan.