Militêre Beskermings- en Beperkingsbevel

In die burgerlike regstelsel word 'n "bestraffende bevel" of "beskermende bevel" uitgereik deur 'n regter wanneer 'n party die hof versoek vir beskerming van 'n ander individu. Die Verenigde State se militêre regstelsel het sy eie weergawe van "bestraffende bevele", wat meer algemeen bekend staan ​​as "militêre beskermingsbevele", maar wat amptelike "toestande op vryheid" is.

Reël 304 van die Handleiding vir Howe-Martial (MCM) laat die bevelvoerders toe om onder sekere omstandighede "voor-verhoorbeperkings" op te lê.

Pretrial selfbeheersing is 'n morele of fisiese beperking op 'n persoon se vryheid wat voor en tydens die beskuldiging van oortredings opgelê word. Vooroordeelbeperking kan bestaan ​​uit beperking in plaas van inhegtenisneming, arrestasie, bevalling of vryheidsvoorwaardes.

Beperking in plaas van aanhouding

Beperking in plaas van inhegtenisneming is die terughouding van 'n persoon deur mondelinge of skriftelike bevele wat die persoon rig om binne bepaalde perke te bly; 'n Beperkte persoon moet, tensy anders aangedui, volle militêre pligte verrig terwyl dit beperk word.

arresteer

Inhegtenisneming is die terughouding van 'n persoon deur mondelinge of skriftelike bevel wat nie as straf geplaas word nie, wat die persoon rig om binne bepaalde perke te bly; 'n Persoon in die status van inhegtenisneming mag nie vereis word om volle militêre pligte te verrig, soos die beveel of toesig van personeel, wat as wag dien of wapens dra nie. Die status van inhegtenisneming eindig outomaties wanneer die persoon geplaas word deur die gesag wat die inhegtenisneming of 'n gesaghebbende gesag bestel het, onbestaanbaar met die status van inhegtenisneming, maar dit sal nie verhoed dat die persoon in hegtenis geneem word om gewone skoonmaak of polisiëring te doen nie, of deel te neem aan roetine opleiding en pligte.

bevalling

Voorlopige bevalling is fisiese selfbeheersing, opgelê op bevel van bevoegde gesag, ontneem van 'n persoon van vryheid in afwagting van oortredings. Daar is baie streng perke op die vraag of die bevalling gemagtig is. Sien ons Voorlopige Bevestigingsartikel vir meer inligting.

Voorwaardes op vryheid

Vryheidsvoorwaardes word opgelê deur bevele wat 'n persoon gee om te doen of te weerhou om bepaalde handelinge te doen.

Sulke toestande kan in samehang met ander vorme van selfbeheersing of afsonderlik opgelê word. 'N "Militêre Beskermende Orde" val onder die kategorie "Vryheidsvoorwaardes."

In teenstelling met die burgerlike regstelsel wat 'n regter vereis om 'n beskermende of onderdrukkende bevel in die weermag toe te staan, kan enige opdragbeampte 'n voorwaarde vir vryheid op enige aangewese lid oplê. Slegs 'n bevelvoerder van wie se gesag die lid is, kan 'n voorwaarde op vryheid op 'n opdrag of lasbriefbeampte oplê. Die magtiging om 'n voorwaarde op vryheid op 'n kommissie of lasbriefbeampte te stel, kan nie gedelegeer word nie.

'N Beampende beampte kan egter aan die bevelhebber, petty en nie-beampte amptenare delegeer om toestande te stel op die vryheid van aangewese persone van die bevelvoerder se bevel of onderhewig aan die gesag van daardie bevelvoerder. Byvoorbeeld, dit is redelik algemeen dat bevelvoerders die gesag delegeer om vryheidsvoorwaardes aan hul eerste sersante te stel.

Owerhede kan nie voorwaardes op vryheid oplê nie. Ten einde die beskermende bevel geldig te maak, moet daar 'n redelike oortuiging wees dat:

Hier is 'n paar voorbeelde van wanneer militêre owerhede gewoonlik 'n voorwaarde op vryheid sal oplê: