Is daar 'n standpunt van beperkinge vir militêre oortredings?

Vraag: Is daar 'n standbeeld van beperkings vir militêre oortredings?

Antwoord: Ja. Artikel 43 van die UCMJ betref die stand van beperkinge.

Met betrekking tot die nie- geregtelike straf , ingevolge artikel 15, kan die beskuldigde nie gestraf word as die oortreding meer as twee jaar vanaf die datum van die artikel 15-aksie gepleeg is nie.

Vir hofmoorde is die wet van beperkings vyf jaar, behalwe vir 'n misdryf waar die maksimum toelaatbare straf die dood is en vir afwesigheid sonder verlof (AWOL) of ontbrekende beweging in oorlogstyd.

In sulke gevalle is daar geen wet van beperkings nie.

Sekere omstandighede kan die wet van beperkings verleng. Byvoorbeeld, tydperke waarin die beskuldigde afwesig was van grondgebied waarin die Verenigde State die mag het om hom te veroordeel, of AWOL "geregtigheid vlug" of in die bewaring van die burgerlike owerhede, of in die hande van die vyand, is uitgesluit in berekening van die tydperk van beperking.