Artikel 112: Punitiewe Artikels van die UCMJ

Verkeerde gebruik en besit van beheerde stowwe

teks

"(A) Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat onregmatig gebruik, besit, vervaardig, versprei, invoer in die douanegebied van die Verenigde State, uitvoer uit die Verenigde State, of in 'n installasie, vaartuig, voertuig of vliegtuig gebruik wat deur of onder die beheer van die gewapende magte word 'n stof in subartikel (b) beskryf, gestraf soos 'n hofmag mag gelas.

(b) Die stowwe waarna in subartikel (a) verwys word, is die volgende:

(1) opium, heroïen, kokaïen, amfetamien, lysergiensuur diethylamied, metamfetamien, fencyklidien, barbituriensuur en marihuana, en enige verbinding of afgeleide van so 'n stof.

(2) Enige stof nie gespesifiseer in klousule (1) wat gelys word op 'n skedule van beheerde stowwe wat deur die President vir die doeleindes van hierdie artikel voorgeskryf word nie.

(3) Enige ander stof wat nie in klousule (1) gespesifiseer word nie of vervat is op 'n lys wat deur die President kragtens klousule (2) voorgeskryf word, wat in Bylae I tot en met V van artikel 202 van die Wet op Beheerde Stowwe (21 USC 812) gelys word.

elemente

(1) Verkeerde besit van beheerde stof .

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere hoeveelheid van 'n beheerde stof besit; en

(b) Dat die besit van die beskuldigde onregmatig was.

(2) Verkeerde gebruik van beheerde stof .

(a) Dat die beskuldigde 'n beheerde stof gebruik het; en

(b) Dat die gebruik deur die beskuldigde onregmatig was.

(3) Verkeerde verspreiding van beheerde stof .

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere hoeveelheid van 'n beheerde stof versprei het; en

(b) Dat die verdeling deur die beskuldigde onregmatig was.

(4) Verkeerde bekendstelling van 'n beheerde stof .

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere hoeveelheid beheerde stof op 'n vaartuig, vliegtuig, voertuig of installasie wat deur die gewapende magte gebruik word of onder die beheer van die gewapende magte ingestel is; en

(b) Dat die inleiding verkeerd was.

(5) Verkeerde vervaardiging van 'n beheerde stof .

(a) Dat die beskuldigde 'n sekere hoeveelheid van 'n beheerde stof vervaardig het; en

(b) Dat die vervaardiging onregmatig was.

(6) Onbehoorlike besit, vervaardiging of bekendstelling van 'n beheerde stof met die doel om te versprei .

(a) Dat die beskuldigde (besit) (vervaardig) (bekendgestel) 'n sekere hoeveelheid van 'n beheerde stof;

(b) Dat die (besit) (vervaardiging) (inleiding) onregmatig was; en

(c) Dat die (besit) (vervaardiging) (inleiding) met die bedoeling was om te versprei.

(7) Verkeerde invoer of uitvoer van 'n beheerde stof .

(a) Dat die beskuldigde (ingevoer in die doeanegebied van) 'n sekere hoeveelheid van 'n beheerde stof uit die Verenigde State uitgevoer het; en

(b) Dat die (invoer) (uitvoer) onregmatig was. Let wel: Wanneer enige van die verswarende omstandighede wat in subparagraaf e genoem word, beweer word, moet dit as 'n element gelys word.

verduideliking

(1) Beheerde stof . "Beheerde stof" beteken amfetamien, kokaïen, heroïen, lysergiensuur diethylamied, marihuana, metamfetamien, opium, fencyklidien en barbitursuur, insluitende fenobarbital en sekobarbitale. "Beheerde stof" beteken ook enige stof wat by Skedules I tot V ingesluit is wat deur die Wet op Beheerde Stowwe van 1970 (21 USC 812) ingestel is.

(2) Besit . "Besit" beteken om beheer oor iets uit te oefen. Besit kan direkte fisiese toesig wees, soos om 'n item te hou, is 'n hand, of dit kan opbouend wees, soos in die geval van 'n persoon wat 'n item in 'n loket of motor wegsteek waarna die persoon kan terugkom om dit te herwin. Besit moet weet en bewus wees. Besit sluit inherent in die mag of gesag om die beheer deur ander te voorkom. Dit is egter moontlik dat meer as een persoon gelyktydig 'n item besit, soos wanneer verskeie mense beheer oor 'n item deel. 'N Beskuldigde mag nie skuldig bevind word aan besit van 'n beheerde stof indien die beskuldigde nie geweet het dat die stof onder die beskuldigde se beheer teenwoordig is nie. Bewustheid van die teenwoordigheid van 'n beheerde stof kan afgelei word van omstandighede.

(3) Versprei .

"Verspreid" beteken om in die besit van 'n ander te lewer. "Lewering" beteken die werklike, konstruktiewe of poging om 'n item oor te dra, ongeag of daar 'n agentskapsverhouding bestaan ​​of nie.

(4) Vervaardiging . "Vervaardiging" beteken die produksie, voorbereiding, voortplanting, samestelling of verwerking van 'n geneesmiddel of ander stof, hetsy direk of indirek of deur onttrekking uit stowwe van natuurlike oorsprong of onafhanklik deur middel van chemiese sintese of deur 'n kombinasie van ekstraksie en chemiese sintese, en sluit in enige verpakking of herverpakking van sodanige stof of etikettering of herverpakking van die houer. "Produksie", soos in hierdie subparagraaf gebruik, sluit in die aanplant, verbouing, groei of oes van 'n dwelm of ander stof.

(5) Verkeerdheid . Om strafbaar te wees ingevolge artikel 112a moet besit, gebruik, verspreiding, inleiding of vervaardiging van 'n beheerde stof onregmatig wees. Besit, gebruik, verspreiding, bekendstelling of vervaardiging van 'n beheerde stof is onregmatig indien dit sonder wettige regverdiging of magtiging is. Besit, verspreiding, inleiding of vervaardiging van 'n beheerde stof is nie onregmatig indien sodanige handeling of dade: (A) gedoen word op grond van wettige wetstoepassingsaktiwiteite (byvoorbeeld, 'n informant wat dwelms as deel van 'n onderdakoperasie ontvang, is nie in onregmatige besit), (B) deur gemagtigde personeel gedoen in die uitvoering van mediese pligte; of (C) sonder kennis van die besmettingsaard van die stof (byvoorbeeld 'n persoon wat kokaïen besit, maar eintlik glo dat dit suiker is, is nie skuldig aan onregmatige besit van kokaïen nie). Besit, gebruik, verspreiding, inleiding of vervaardiging van 'n beheerde stof kan afgelei word om onregmatig te wees in die afwesigheid van bewyse tot die teendeel. Die las van vordering met getuienis ten opsigte van so 'n uitsondering in enige hofmoorde of ander verrigtinge onder die kode, is op die persoon wat sy voordeel eis. As so 'n probleem deur die getuienis aangebied word, is die bewyslas op die Verenigde State om vas te stel dat die gebruik, besit, verspreiding, vervaardiging of inleiding verkeerd was.

(6) Voorneme om te versprei . Voorneme om te versprei, kan afgelei word van omstandighede. Voorbeelde van bewyse wat geneig is om 'n inferensie van voorneme om te versprei, is geneig om te ondersteun, is: besit van 'n hoeveelheid stof wat groter is as wat waarskynlik vir persoonlike gebruik sal wees; markwaarde van die stof; die wyse waarop die stof verpak is; en dat die beskuldigde nie 'n gebruiker van die stof is nie. Aan die ander kant kan getuienis dat die beskuldigde verslaaf is aan of 'n swaar gebruiker van die stof is, geneig is om 'n afleiding van voorneme om te versprei, te ontken.

(7) Sekere bedrag . Wanneer 'n bepaalde hoeveelheid van 'n beheerde stof vermoedelik besit, versprei, bekendgestel of vervaardig is deur 'n beskuldigde, moet die spesifieke hoeveelheid gewoonlik in die spesifikasie beweer word. Dit is egter nie nodig om 'n spesifieke bedrag te beweer nie, en 'n spesifikasie is voldoende indien dit beweer dat 'n beskuldigde 'n paar beheerde middels besit, versprei, bekendgestel of vervaardig het .

(8) Raket bekendstelling fasiliteit . 'N "Missile launch facility" sluit in die plek waaruit missiele ontslaan word en begin beheerfasiliteite waaruit die bekendstelling van 'n missiel na die bekendstelling begin of beheer word.

(9) Doeane-gebied van die Verenigde State . "Doeane-gebied van die Verenigde State" sluit slegs die state, die distrik van Columbia en Puerto Rico in.

(10) Gebruik . "Gebruik" beteken om enige beheerde stof te inspuit, inname, inasem of andersins in die menslike liggaam in te voer. Kennis van die teenwoordigheid van die beheerde stof is 'n vereiste komponent van gebruik. Kennis van die teenwoordigheid van die beheerde stof kan afgelei word uit die teenwoordigheid van die beheerde stof in die beskuldigde se liggaam of uit ander omstandighede. Hierdie permissiewe inferensie kan wettig genoeg wees om die regering se bewyslas op kennis te bevredig.

(11) Bewuste onkunde . 'N Beskuldigde wat bewustelik kennis van die teenwoordigheid van 'n beheerde stof of die smokkel aard van die stof vermy, is onderworpe aan dieselfde strafregtelike aanspreeklikheid as een wat werklike kennis het.

Minder ingesluit oortredings

(1) Verkeerde besit van beheerde stof . Artikel 80- pogings

(2) Verkeerde gebruik van beheerde stof .

(a) Artikel 112a-onregmatige besit van gekontroleerde stof

(b) Artikel 80- pogings

(3) Verkeerde verspreiding van beheerde stof . Artikel 80- pogings

(4) Verkeerde vervaardiging van beheerde stof .

(a) Artikel 112a-onregmatige besit van beheerde stof

(b) Artikel 80- pogings

(5) Verkeerde bekendstelling van beheerde stof .

(a) Artikel 112a-onregmatige besit van gekontroleerde stof

(b) Artikel 80- pogings

(6) Onbehoorlike besit, vervaardiging of bekendstelling van 'n beheerde stof met die doel om te versprei .

(a) Artikel 112a-onregmatige besit, vervaardiging of bekendstelling van beheerde stof

(b) Artikel 80- pogings

(7) Verkeerde invoer of uitvoer van 'n beheerde stof . Artikel 80- pogings

Maksimum strawwe

(1) Verkeerde gebruik, besit, vervaardiging, of bekendstelling van beheerde stof .

(a) Amfetamien, kokaïen, heroïen, lysergiensuur-dietielamied, marihuana (behalwe besit van minder as 30 gram of gebruik van marihuana), metamfetamien, opium, fencyklidien, sekobarbitale en skedule I, II, III beheerde stowwe . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling 5 jaar.

(b) Marijuana (besit minder as 30 gram of gebruik), fenobarbital, en Skedule IV en V beheerde stowwe . Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 2 jaar.

(2) Verkeerde verspreiding, besit, vervaardiging, of bekendstelling van beheerde stof met die doel om te versprei, of onregmatige invoer of uitvoer van 'n beheerde stof .

(a) Amfetamien-, kokaïen-, heroïen-, lysergiensuur-dietielamied-, marihuana-, metamfetamien-, opium-, fencyklidien-, sekobarbital- en skedule I, II en III beheerstowwe . Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 15 jaar.

(b) Fenobarbital en Skedule IV en V beheerde stowwe . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 10 jaar. Wanneer 'n misdryf ingevolge paragraaf 37 gepleeg word; terwyl die beskuldigde aan diens is as 'n dienskneg of uitkyk; aan boord van 'n vaartuig of vliegtuig wat deur of onder beheer van die gewapende magte gebruik word; in of by 'n missiel bekendstelling fasiliteit wat gebruik word deur of onder die beheer van die gewapende magte; terwyl spesiale betaling ontvang word onder 37 USC § 310; in tyd van oorlog; of in 'n bevallingsfasiliteit wat deur of onder beheer van die gewapende magte gebruik word, word die maksimum tydperk van bevalling wat vir sodanige misdryf gemagtig is, met 5 jaar verhoog.

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 37