Wat is die drink ouderdom op militêre basisse?

Vraag: Is Wat is die drink ouderdom op militêre basisse?

antwoord:

Verskeie jare gelede het die kongres 'n wet geslaag (USC 10, Artikel 2683), wat daarop dui dat militêre basisse presies dieselfde drinkende ouderdom as die staat (of land) waarop die basis geleë is, aanvaar.

Die wetgewing laat 'n installasie bevelvoerder toe om 'n laer drink ouderdom te aanvaar indien die installasie binne 50 myl van 'n staat of land met 'n laer drink ouderdom is.

In daardie geval moet die Installasiebevelvoerder * MEI * die drinkbare ouderdom van daardie staat / land aanneem.

Op installasies wat binne 50 myl van 'n grens met 'n laer drink ouderdom is, het sommige Installasiekommandante verkies om die laer drink ouderdom aan te neem, terwyl ander nie.

Vir meer besonderhede, sien ons artikel oor militêre drinkteles .