Artikel 80 van die Uniformed Military Code of Justice (UMCJ)

Punitiewe Artikels van die UCMJ

teks

"(A) 'n Handeling wat met spesifieke voorneme gedoen is om 'n misdryf ingevolge hierdie hoofstuk te pleeg, wat meer as net 'n voorbereiding en neiging tot gevolg het, alhoewel die versuim om sy kommissie uit te voer, is 'n poging om daardie misdryf te pleeg.

(b) Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat poog om 'n misdryf wat deur hierdie hoofstuk strafbaar is, te straf, word gestraf soos 'n hofmag mag gelas, tensy anders spesifiek voorgeskryf.

(c) Enige persoon wat aan hierdie hoofstuk onderworpe is, mag skuldig bevind word aan 'n poging om 'n misdryf te pleeg, alhoewel dit op die verhoor voorkom dat die misdryf voltrek is.

elemente

(1) Dat die beskuldigde 'n sekere oortredende daad gedoen het;

(2) Dat die wet gedoen is met die spesifieke doel om 'n sekere oortreding onder die kode te pleeg;

(3) Dat die handeling meer as blote voorbereiding beloop het; en

(4) Dat die handeling oënskynlik geneig was om die opdrag van die beoogde oortreding te bewerkstellig.

verduideliking

(1) In die algemeen . Om 'n poging uit te voer moet daar 'n spesifieke voorneme wees om die oortreding te pleeg, vergesel van 'n openlike handeling wat die onwettige doel regstreeks neig.

(2) Meer as voorbereiding . Voorbereiding bestaan ​​uit die bepaling of reëling van die middele of maatreëls wat nodig is vir die pleeg van die misdryf. Die vereiste openlike handeling gaan verder as voorbereidende stappe en is 'n direkte beweging na die opdrag van die oortreding. Byvoorbeeld, 'n aankoop van vuurhoutjies met die voorneme om 'n hooiberg te verbrand, is nie 'n poging om brandstigting te pleeg nie, maar dit is 'n poging om brandstigting te pleeg om 'n brandende wedstryd op 'n hooiberg toe te pas, selfs al word daar geen brand veroorsaak nie.

Die openlike daad hoef nie die laaste daad te wees wat noodsaaklik is vir die voleinding van die oortreding nie. Byvoorbeeld, 'n beskuldigde kan 'n openlike daad pleeg, en dan vrywillig besluit om nie deur te gaan met die oortreding nie. 'N Poging sou nogtans gepleeg gewees het, want die kombinasie van 'n spesifieke bedoeling om 'n oortreding te pleeg, plus die opdrag van 'n openlike handeling wat daartoe strewe om dit te bereik, vorm die aanstoot van poging.

Versuim om die oortreding te voltooi, ongeag die oorsaak, is nie 'n verdediging nie.

(3) Feitelike onmoontlikheid . 'N Persoon wat doelbewus betrokke is by gedrag wat die misdryf sou uitmaak as die gepaardgaande omstandighede was soos wat hulle geglo het, is aan 'n versoek verleen. Byvoorbeeld, as A, sonder regverdiging of verskoning, met die doel om B dood te maak, 'n geweer by B wys en die sneller trek, A is skuldig aan poging om te moord, alhoewel onbekend aan A, die geweer gebrekkig is en nie sal vuur nie . Net so, 'n persoon wat in die sak van 'n ander reik met die bedoeling om daardie persoon se rekeningvou te steel, is skuldig aan 'n poging om larcenie te pleeg, al is die sak leeg.

(4) Vrywillige verlating . Dit is 'n verdediging van 'n poging om te verhoed dat die persoon die voorgenome misdaad vrywillig en heeltemal laat vaar het, slegs as gevolg van die persoon se eie sin dat dit verkeerd was, voor die voltooiing van die misdaad. Die vrywillige verlossingsverdediging word nie toegelaat indien die verlating geheel of gedeeltelik uit ander redes lei nie, byvoorbeeld die persoon wat gevrees het of opgespoor is, het besluit om 'n beter geleentheid vir sukses te kry, was nie in staat om die misdaad te voltooi nie. onvoorsiene probleme of onverwagte weerstand.

'N Persoon wat geregtig is op die verdediging van vrywillige verlating, kan tog skuldig wees aan 'n minder ingeboude, voltooide oortreding. Byvoorbeeld, 'n persoon wat vrywillig 'n poging tot gewapende roof laat vaar het, kan tog aanranding met 'n gevaarlike wapen skuldig maak.

(5) Oproep . Om 'n ander te pleeg om 'n misdryf te pleeg, is nie 'n poging nie. Sien paragraaf 6 vir 'n bespreking van artikel 82, werwing.

(6) Pogings nie onder artikel 80 . Terwyl die meeste pogings ingevolge artikel 80 aangekla moet word, word die volgende pogings spesifiek aangespreek deur 'n ander artikel en moet dit dienooreenkomstig gehef word:

(a) Artikel 85- desertie

(b) Artikel 94 -mutiny of sedition.

(c) Artikel 100-ondergeskikte dwingende

(d) Artikel 104, wat die vyand inhou

(e) Artikel 106a-spioenasie

(f) Artikel 128- aanvulling

(7) Regulasies .

'N Poging om gedrag te pleeg wat 'n wettige algemene bevel of regulasie sou oortree ingevolge artikel 92 ( sien paragraaf 16 ), moet ingevolge artikel 80 gehef word. In sulke gevalle is dit nie nodig om te bewys dat die beskuldigde van plan was om die bevel of regulasie te skend nie, maar Dit moet bewys word dat die beskuldigde beoog om die verbode gedrag te pleeg.

d. Minder ingesluit oortredings . As die beskuldigde aangekla word van 'n poging ingevolge artikel 80, en die misdryf wat gepoog het, 'n mindere oortreding het, sal die oortreding van die poging om die mindere oortreding aan te voer, gewoonlik 'n mindere oortreding van die plig van poging wees. Byvoorbeeld, as 'n beskuldigde aangekla word van poging tot larensie, sou die misdryf van poging tot onregmatige toewysing 'n geringere oortreding wees, hoewel dit, soos die poging tot larensie, 'n oortreding van artikel 80 sou wees.

e. Maksimum straf . Enige persoon wat onderhewig is aan die kode wat ingevolge artikel 80 skuldig bevind word aan 'n misdryf wat deur die kode strafbaar is, is onderworpe aan dieselfde maksimum straf wat vir die pleging van die gepleegde plig toegelaat word, behalwe dat die doodstraf in geen geval mag wees nie. beoordeel word, en ook geen verpligte minimum strafbepalings sal van toepassing wees nie; en in geen geval, behalwe poging tot moord, sal bevalling langer as 20 jaar beoordeel word nie.

Volgende artikel > Artikel 81 -Konspiraat>

Bo-inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 4