Militêre Geregtigheid 101 - Verliese

Militêre ontslag

Ontslagmetodes. gettys

Sodra u u kontrak onderteken het om u land in die weermag te dien, is u verplig om daardie kontrak te vervul aangesien die weermag verplig is om werk, gesondheid en tandheelkundige sorg te bied, geleentheid vir bevordering en verlof (vakansie). 'N Dienslid se verpligting teenoor sy gewapende diens bly egter tot beëindiging. Oor die algemeen word hierdie tydperk bepaal deur die bepalings van die inskrywingskontrak, maar vroeëre beëindiging kan as gevolg van administratiewe of dissiplinêre skeiding ontstaan ​​op grond van spesifiek geïdentifiseerde optrede van die dienslid.

Daar is geen grys area vir wat reg of verkeerd is in die weermag nie. Die militêre sowel as die burgerlike wette is van toepassing en kan in die Uniform Code of Military Justice (UCMJ) verwys word.

Daar is twee tipes vroeë skeidings wat deur die gewapende magte van die Verenigde State gegee word aan dienslede: gestrafte ontslae en administratiewe skeidings.

Punitiewe ontslag. Punitiewe ontslag is gemagtigde strawwe van howe en mag slegs toegeken word as 'n goedgekeurde krygsraad ingevolge 'n skuldigbevinding vir 'n oortreding van die UCMJ . Daar is twee tipes straflike ontlading: Ontevrede Kwijting (DD) - wat slegs deur 'n algemene krygsraad geoordeel kan word en is 'n skeiding onder oneerlike omstandighede; en 'n slegte gedragsverlies (BCD) - wat deur 'n algemene krygsraad of 'n spesiale hofmag geoordeel kan word en is 'n skeiding onder ander omstandighede as eerwaardig.

Administratiewe skeidings. Administratiewe skeidings kan nie deur 'n krygsraad toegeken word nie en is nie strafbaar nie. Aangewese personeel mag administratief geskei word met 'n karakterisering van diens (gekenmerk skeiding) of beskrywing van skeiding soos gegrond op die feite van die betrokke geval.

Soorte uitlaatgasse hang af van karakterisering van diens

Karakterisering by skeiding is gebaseer op die kwaliteit van die lid se diens, insluitend die rede vir skeiding en leiding hieronder. Die weermag bepaal die "kwaliteit van diens" in ooreenstemming met die standaarde van aanvaarbare persoonlike gedrag en diensverrigting vir militêre personeel wat gevind word in die Uniform Code of Military Justice (UCMJ) en regulasies uitgereik deur die Departement van Verdediging en die Militêre Departemente. die gewaardeerde gebruike en tradisies van militêre diens.

Die gehalte van die diens van 'n lid aan aktiewe diens of aktiewe plig vir opleiding word nadelig beïnvloed deur gedrag wat daartoe in staat is om diskrediet op die Militêre Dienste te bring of vooroordeel vir goeie orde en dissipline, ongeag of die gedrag onderhewig is aan UCMJ jurisdiksie. Karakterisering kan gegrond wees op gedrag in die burgerlike gemeenskap, en die las is op die respondent om aan te toon dat sodanige gedrag nie die respondent se diens benadeel het nie.

Die militêre beskou die redes vir skeiding, met inbegrip van die spesifieke omstandighede wat die basis vir die skeiding vorm, oor die karakterisering.

As algemene saak vereis regulasies die weermag om karakterisering op 'n gedragspatroon te bepaal eerder as 'n geïsoleerde voorval. Daar is egter omstandighede waarin die gedrag of werkverrigting wat deur 'n enkele voorval weerspieël word, die basis vorm vir karakterisering.

Soorte uitlaatgasse

Agbare stormloop. Die Eervolle karakterisering is gepas wanneer die gehalte van die lid se diens oor die algemeen voldoen aan die standaarde van aanvaarbare gedrag en diensverrigting vir militêre personeel, of andersins so verdienlik dat enige ander karakterisering duidelik onvanpas sou wees.

Generaal (onder edele voorwaardes). As 'n lid se diens eerlik en getrou is, is dit gepas om daardie diens onder eerbare omstandighede te karakteriseer. Karakterisering van diens as generaal (onder eerbare omstandighede) is geregverdig wanneer beduidende negatiewe aspekte van die lid se gedrag of diensverrigting swaarder weeg op positiewe aspekte van die lid se militêre optrede of prestasie van diens, weerspieël positiewe aspekte van die rekord.

Baie mense glo dat skeiding aan die einde van die normale termyn waarborg 'n edele ontslag. Dit is nie so nie. Alle administratiewe ontslae hou rekening met die individu se gedrag en prestasie. Te veel dissiplinêre oortredings of lae prestasieverslaggraderings kan tot 'n Algemene (onder eerbare omstandighede) ontslag lei.

Ander as Edele voorwaardes. OTH Los die laagste vorm van ontslag uit wat u administratief kan ontvang. Dit is geregverdig wanneer die rede vir skeiding gebaseer is op 'n gedragspatroon wat 'n beduidende afwyking van die gedrag van lede van die Militêre Dienste verteenwoordig of wanneer die rede vir skeiding gebaseer is op een of meer handelinge of weglatings wat 'n betekenisvolle Afwyking van die gedrag wat van lede van die Militêre Dienste verwag word.

Voorbeelde van faktore wat oorweeg kan word, sluit in die gebruik van geweld of geweld om ernstige liggaamlike besering of dood te veroorsaak, misbruik van 'n spesiale vertrouensposisie, verontagsaming deur 'n superieure gebruiklike superieure-ondergeskikte verhoudings, dade of weglatings wat die veiligheid van die Verenigde State of die gesondheid en welsyn van ander lede van die Militêre Dienste, en doelbewuste dade of weglatings wat die gesondheid en veiligheid van ander persone ernstig in gevaar stel.

Onverskillige uitstortings. Daar is 'n verskil tussen die OTH Kwijting en die Ontevreden Kwijting. Die OTH het nie 'n krygsraad nodig om die weermag te verlaat nie, dit gebeur net deur administratiewe proses. Egter 'n oneerlike ontslag is die laagste vorm van ontslag wat jy kan ontvang en moet uit 'n algemene hofmoorde kom - met ander woorde - 'n verhoor. Dit is tipies kriminele dade wat lei tot oneerlike ontslag. U sal nie net die weermag verlaat sonder dat u gedien het nie, maar u sal 'n kriminele rekord wat deur toekomstige werkgewers sigbaar sal wees, met u saamneem.

Die ontslagproses. Administratiewe skeidings verdeel in twee basiese gebiede: vrywillige skeidings en onwillekeurige skeidings. 'N Kwijting aan die einde van die termyn van die diens is 'n voorbeeld van 'n vrywillige skeiding. Die onwillekeurige ontslagproses is egter redelik eenvoudig. Die bevelvoerder maak 'n verkiesing om onwillekeurige ontslagprosedures na te streef en stel die respondent skriftelik in kennis.

Sodra die bevelvoerder die brief ontvang met aanhangsels van die respondent, bepaal hy / sy of hy of sy nie met die ontslagprosedures wil voortgaan nie. Indien die bevelvoerder verkies om voort te gaan, word 'n administratiewe ontslagraad byeengeroep (indien nodig). Indien die raad nie benodig word nie, stuur die bevelvoerder die pakket aan die goedkeuringsowerheid (gewoonlik die installasie bevelvoerder) vir finale goedkeuring of afkeuring.

Die skeidingsowerheid kan die volgende faktore oor die kwessie van retensie of skeiding oorweeg, afhangende van die omstandighede van die saak:

Geïsoleerde voorvalle en gebeurtenisse wat betyds verreken is, het gewoonlik min waarde in die bepaling van administratiewe skeiding. Die gebruik van sulke rekords is gewoonlik beperk tot die gevalle waar gedragspatrone oor 'n lang tydperk manifesteer.

Die administratiewe ontslagraad. Die skeidingsowerheid stel ten minste drie ervare opdragte, lasbrief of nie-opdragbeamptes aan die raad van bestuur aan. Aangewese personeel wat by die Raad aangestel is, moet in graad E-7 of hoër wees, en moet senior aan die respondent wees. Ten minste een lid van die Raad moet in die graad O-4 of hoër dien, en 'n meerderheid van die raad moet in diens wees of beamptes wees. Die senior lid is die president van die direksie. Die skeidingsowerheid kan ook 'n nonvoting-blokfluit aan die Raad aanstel. 'N Nie-regsadviseur kan aangestel word om die Raad by te staan.

Regte van die Respondent: Die respondent mag in sy of haar eie getuienis getuig, onderhewig aan die bepalings van Artikel 31 (a), UCMJ (Self-inkriminasie). Op enige tydstip gedurende die verrigtinge kan die respondent of raad skriftelike of aangetekende aangeleentheid vir oorweging deur die Raad indien. Die respondent of raad kan getuies in sy of haar beroep. Die respondent of raad kan enige getuie wat voor die Raad verskyn, bevraagteken. Die respondent of raad kan argument voorlê voordat die Raad die saak vir beraadslaging oor bevindings en aanbevelings sluit.

Die Raad moet sy bevindings en aanbevelings in geslote sessies bepaal. Slegs stemlede van die raad mag teenwoordig wees. Die Raad bepaal die volgende:

Grondslag vir onvoltooide skeidings. Daar is verskeie redes wat 'n individu kan verwerk vir onwillekeurige skeiding. Hieronder is die algemeenste:

Ouerskap. 'N Lid kan as gevolg van ouerskap geskei word as daardeur bepaal word dat die lid nie bevredigend sy of haar pligte kan verrig of beskikbaar is vir wêreldwye opdragte of ontplooiing nie. Skeidingsverwerking mag nie geïnisieer word nie totdat die lid formeel aangeraai is oor tekorte en die geleentheid gebied is om die tekortkominge te oorkom, soos weerspieël in toepaslike beradings- of personeelrekords.

Fisiese of geestelike toestand. Individue kan onwillekeurig geskei word op grond van aangewese fisiese of geestelike toestande, wat nie aan gestremdheid uitmaak nie, wat moontlik inmeng met werkopdragte of werkverrigting. Sulke toestande mag insluit, maar is nie beperk tot chroniese seesiekte of lugsiekte, enuresis en persoonlikheidsversteuring nie. Skeiding op grond van persoonlikheidsversteuring is slegs gemagtig indien 'n diagnose deur 'n psigiater of sielkundige, voltooi ooreenkomstig prosedures wat deur die betrokke Militêre Departement ingestel is, tot die gevolgtrekking kom dat die siekte so erg is dat die lid se vermoë om effektief in die militêre omgewing te funksioneer is beduidend benadeel. Skeiding vir persoonlikheidsversteuring is nie toepaslik wanneer skeiding vir ander redes geregverdig word nie. Byvoorbeeld, as skeiding geregverdig word op grond van onbevredigende prestasie of wangedrag, sal die lid gewoonlik nie onder hierdie afdeling geskei word nie, ongeag die bestaan ​​van 'n persoonlikheidsversteuring.

Gestremdheid. 'N Lid kan geskei word vir gestremdheid ingevolge die bepalings van 10 USC, Hoofstuk 6l (verwysing (n)). Ongeskiktheidsafskeidings lei gewoonlik tot 'n Edele, of Toegangsvlakskeiding.

Verkeerde aanwending. 'N Lid kan geskei word op grond van 'n foutiewe toewysing, induksie of verlenging van aanwending. 'N Inskrywing, inlywing of verlenging van inskrywing is foutief in die volgende omstandighede, indien: (1) Dit sou nie plaasgevind het as die betrokke feite deur die regering bekend was of toepaslike riglyne gevolg is nie; (2) Dit was nie die gevolg van bedrieglike optrede van die lid nie; en (3) Die gebrek is onveranderd in wesenlike opsigte.

Verkeerde aanwending. kry normaalweg 'n edele ontslag, tensy dit in aanmerking kom vir 'n intreevlak skeiding (minder as 180 dae van militêre diens).

Bedrieglike toegang tot die militêre diens. 'N Lid kan geskei word op grond van die verkryging van 'n bedrieglike aanwending, induksie of tydperk van militêre diens deur middel van enige doelbewuste wanvoorstelling, versuim of verberging wat, indien bekend ten tye van aanwending, induksie of toegang tot 'n tydperk van Militêre diens kan lei tot verwerping. Karakterisering van diens of beskrywing van skeiding is gebaseer op die diensrekord en die erns van die bedrieglike inskrywing. As die bedrog behels die verberging van 'n voorafgaande skeiding waarin diens nie as Ewaardig beskou word nie, sal karakterisering gewoonlik onder ander as edele voorwaardes wees.

Onbevredigende prestasie. 'N Lid kan geskei word wanneer vasgestel word dat die lid onbevoeg is vir verdere militêre diens weens onbevredigende prestasie. Skeidingsverwerking mag nie geïnisieer word nie totdat die lid formeel aangeraai is oor tekorte en die geleentheid gebied is om die tekortkominge te oorkom, soos weerspieël in toepaslike beradings- of personeelrekords. Berading en rehabilitasie vereistes is van besondere belang ten opsigte van hierdie rede vir skeiding. Omdat militêre diens 'n beroep is wat verskil van enige burgerlike beroep, moet 'n lid nie geskei word indien onbevredigende prestasie die enigste rede is nie, tensy daar pogings tot rehabilitasie onder die voorskrifte van die betrokke Sekretaris is. Die diens word gekenmerk as Edele of Algemene (onder eerbare voorwaardes).

Alkohol Misbruik Rehabilitasie Mislukking. 'N Lid wat verwys is na 'n program van rehabilitasie vir dwelm- en alkoholmisbruik, kan geskei word vir mislukking deur onvermoë of weiering om deel te neem aan, saam te werk of suksesvol in so 'n program te voltooi: (1) Daar is 'n gebrek van potensiaal vir voortgesette militêre diens; of (2) Langtermynrehabilitasie word bepaal en die lid word na 'n siviele mediese fasiliteit vir rehabilitasie oorgeplaas.

Wangedrag. 'N Lid kan vir wangedrag geskei word wanneer daar vasgestel word dat die lid onbevoeg is vir verdere militêre diens weens een of meer van die volgende omstandighede:

Skeiding prosessering kan geïnisieer word of 'n lid 'n appèl van 'n burgerlike skuldigbevinding ingedien het of 'n voorneme het om dit te doen. Uitvoering van 'n goedgekeurde skeiding word gewoonlik gehou in afwagting van die uitslag van die appèl of tot die tyd vir appèl geslaag het, maar die lid mag geskei word voor die finale aksie op die appèl op versoek van die lid of op die betrokke sekretaris se leiding.

Karakterisering van diens vir wangedrag sal normaalweg onder ander as edele voorwaardes wees, maar karakterisering as generaal (onder eerbare omstandighede) kan geregverdig wees vir diegene met uitstaande militêre rekords.

Sekuriteit. Wanneer behoud duidelik teenstrydig is met die belang van nasionale veiligheid, kan 'n lid geskei word weens sekuriteit en onder voorwaardes en prosedures wat deur die Sekretaris van Verdediging in DoD 5200.2-R gestig is. Karakterisering is gebaseer op die diensrekord en prestasie van die respondent.

Onbevredigende deelname in die Klaar Reserve. 'N Lid kan geskei word vir onbevredigende deelname aan die Ready Reserve onder kriteria wat deur die betrokke sekretaris bepaal is onder DoD-richtlijn 1215.13. Karakterisering van diens of beskrywing van 'n skeiding is gebaseer op die diensrekord en die vereistes van DoD-richtlijn 1215.13 (verwysing (p)).

Gewigsbeheer Mislukking. 'N Lid kan geskei word omdat die gewigbeheerstandaarde nie nagekom word wanneer daar vasgestel word dat die lid onbevoeg is vir verdere militêre diens nie, en die lid is nie medies gediagnoseer met 'n mediese toestand wat gewigbeheer voorkom of inmeng nie. Skeidingsverwerking mag nie geïnisieer word nie totdat die lid formeel aangeraai is oor tekorte en die geleentheid gebied is om die tekortkominge te oorkom, soos weerspieël in toepaslike beradings- of personeelrekords. Karakterisering van die ontslag sal normaalweg Eerbaar wees, tensy karakterisering van diens as generaal (onder eerbare omstandighede) deur die militêre rekords geregverdig word.

Dit is die mees algemene redes vir onwillekeurige skeidings van militêre diens. Die Departement van Verdediging magtig ook elkeen van die militêre dienste om bykomende redes vir administratiewe ontslag te vestig, gebaseer op die unieke kwalifikasies van die betrokke diens.