Punitiewe Artikels van die UCMJ

Artikel 125 -; Sodomie

Teks .

"(A) Enige persoon wat onderhewig is aan hierdie hoofstuk wat betrokke is by onnatuurlike vleeslike copulasie met 'n ander persoon van dieselfde of teenoorgestelde geslag of met 'n dier, is skuldig aan sodomie. Penetrasie, egter klein, is voldoende
om die oortreding te voltooi.

(b) Enige persoon wat skuldig bevind word aan sodomie, sal gestraf word as 'n hofmag mag gelas. "

Elemente.

(1) Dat die beskuldigde betrokke was by onnatuurlike vleeslike copulasie met 'n sekere ander persoon of met 'n dier.

(Nota: Voeg een of beide van die volgende elemente by, indien van toepassing)

(2) Dat die daad met 'n kind onder die ouderdom van 16 gedoen is.

(3) Dat die daad met geweld en sonder die toestemming van die ander persoon gedoen is.

Verduideliking.

Dit is onnatuurlike vleeslike copulasie vir 'n persoon om in die persoon se mond of anus die seksuele orgaan van 'n ander persoon of van 'n dier in te neem; of om daardie persoon se seksuele orgaan in die mond of anus van 'n ander persoon of van 'n dier te plaas; of vleeslike copulasie in enige opening van die liggaam, behalwe die seksuele dele, met 'n ander persoon hê; of vleeslike copulasie met 'n dier hê.

Minder ingesluit oortredings.

(1) Met 'n kind onder die ouderdom van 16 .

(a) Artikel 125-gedwonge sodomie (en oortredings daarin ingesluit; sien subparagraaf (2) hieronder)

(b) Artikel 134- handelinge met 'n kind onder 16

(c) Artikel 80- pogings

(2) Gewrigs sodomie .

(a) Artikel 125-sodomie (en oortredings daarin ingesluit, sien subparagraaf (3) hieronder)

(b) Artikel 134-aanranding met die doel om sodomie te pleeg

(c) Artikel 134-onsedelike aanranding

(d) Artikel 80- pogings.

(3) Sodomie .

(a) Artikel 134-onsedelike dade met 'n ander

(b) Artikel 80- pogings

Maksimum straf.

(1) Met geweld en sonder toestemming. Onverskillige ontslag, verbeuring van alle betaling en toelaes, en opsluiting vir die lewe sonder om vir parool in aanmerking te kom.

(2) Met 'n kind wat op die tydstip van die misdryf die ouderdom van 12 bereik het, maar onder die ouderdom van 16 jaar is . Ontevrede ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 20 jaar.

(3) Met 'n kind onder die ouderdom van 12 jaar ten tye van die oortreding. Onverskillige ontslag, verbeuring van alle betaling en toelaes, en opsluiting vir die lewe sonder om vir parool in aanmerking te kom.

(4) Ander gevalle . Ontevreden ontslag, verbeuring van alle betaal en toelaes, en bevalling vir 5 jaar.

Bo Inligting uit Handleiding vir Hofmoorde, 2002, Hoofstuk 4, Paragraaf 51