Leierskapwaardes en werksplek-etiek

'N sleutelgeheim in die suksesfaktore wat effektiewe leiers definieer

Leiers weet wat hulle waardeer. Hulle erken ook die belangrikheid van etiese gedrag. Die beste leiers vertoon hul kernwaardes en hul etiek in hul leierskapstyl en -aktiwiteite. Jou leierskap etiek en waardes moet sigbaar wees omdat jy elke dag elke dag in jou optrede leef.

'N Gebrek aan vertroue is 'n probleem op baie werkplekke. As leiers hul waardes nooit in hierdie werkplekke geïdentifiseer het nie, is die wantroue verstaanbaar.

Mense weet nie wat hulle kan verwag nie. As leiers hul waardes geïdentifiseer en gedeel het, sal die waardes daagliks leef - sigbaar sal vertroue skep. Om een ​​sentiment te sê en om 'n ander te doen, sal vertrou-moontlik vir ewig beskadig.

Om jou praat as leier te voer, is die belangrikste manier waarop jy demonstreer waarom werknemers jou kan vertrou en dat jy 'n etiese en beginselsleier is.

In " Trustreëls: Die Belangrikste Geheim ," word drie konstrukte van vertroue ondersoek. Dr Duane C. Tway calls vertrou 'n konstruksie omdat dit uit hierdie drie komponente gebou is: "die vermoë om te vertrou, die persepsie van bekwaamheid en die persepsie van bedoelings."

Werkplek etiek neem dieselfde roete. As die organisasie se leierskap 'n gedragskode en etiese verwagtings het, word hulle 'n organisasie wat grap as die leiers versuim om aan hul gepubliseerde kode te voldoen . Leiers wat etiese gedrag uitstal, het 'n sterk invloed op die optrede van ander.

Om werklik 'n verskil in jou organisasie te maak, moet jy al drie doen. 'N Leser het geskryf om hierdie siening te ondersteun.

"Binne die organisasies waar ek die geleentheid gehad het om te dien, is die kernwaardes meestal deur aksies gekommunikeer - op die wyse waarop sake op 'n daaglikse basis uitgevoer word, en nie soveel in woorde wat direk gepraat word nie geskryf.

"Ek is 'n sterk voorstander van gedemonstreerde waardes meer as skriftelike of gesproke aksies praat harder. Maar ek glo ook dat geskrewe waardes wat spesifieke aksies versterk en ondersteun, en spesifieke aksies wat skriftelike waardes versterk en ondersteun, 'n kragtige kombinasie maak. krag ver oorskry die krag van die een of die ander op sigself. As dit neergeskryf en gedemonstreer word, kan ons ons voete regtig aan die brand steek as ons dit nodig het. "

Kies jou leierskapwaardes

Die volgende is voorbeelde van waardes. U kan hierdie waardes as die beginpunt gebruik om waardes binne u organisasie te bespreek:

ambisie, bevoegdheid, individualiteit, gelykheid, integriteit , diens, verantwoordelikheid, akkuraatheid, respek , toewyding, diversiteit, verbetering, genot / pret, lojaliteit, geloofwaardigheid, eerlikheid, deursigtigheid, innoverendheid, spanwerk , uitnemendheid, aanspreeklikheid, bemagtiging , waardigheid, samewerking, rentmeesterskap, empatie , prestasie, moed , wysheid, onafhanklikheid, sekuriteit, uitdaging, invloed, leer, medelye, vriendelikheid, dissipline / orde, vrygewigheid, volharding, optimisme, betroubaarheid, buigsaamheid, betroubaarheid, verantwoordelikheid, kliëntediens

Kies as leier die waardes en die etiek wat vir jou die belangrikste is, die waardes en etiek waaraan jy glo en wat jou karakter definieer.

Woon hulle dan daagliks op die werk sigbaar. Om jou waardes te leef is een van die kragtigste gereedskap wat jou beskikbaar stel om jou te help om ander te lei en te beïnvloed. Moenie jou beste geleentheid mors om die gedagtes en harte van jou werkers en kliënte te betrek nie.

Kies bewustelik jou organisasiewaardes

Organisasies wat effektief, kliëntgesentreerd en werkgeoriënteerd is, ontwikkel 'n duidelike, bondige en gedeelde betekenis van waardes / oortuigings, prioriteite en rigting binne hul organisasie.

Hulle wil hê elke werknemer moet die waardes verstaan, bydra tot die waardes en die waardes kan lei. Sodra dit gedefinieer is, moet die waardes elke aspek van jou organisasie beïnvloed.

U moet hierdie impak ondersteun of koester of om die waardes van u tyd te bepaal, te identifiseer. Mense sal mislei en mislei word, tensy hulle elke dag die impak van die oefening in jou organisasie sien.

Sien 'n aanbevole proses om jou waardes te identifiseer .

Leiers moet in elke aspek van die kies en lewende organisasie waardes lei.

Voorbeelde van Werkplekwaardes

Hierdie monsters van werkplekwaardes is deur verskeie organisasies ontwikkel met fasilitering deur hul leiers.

'N Menslike Hulpbronontwikkelingskantoor het hierdie waardes gekies as 'n weerspieëling van hoe hulle wil hê die organisasie moet hulle waarneem.

'N Universiteit Studentegesondheidsentrumpersoneel het die akroniem "I CARE" ontwikkel as 'n instrument om waardes te onthou en uit te druk. In die finale dokument word elke woord gedefinieer deur 'n reeks waarde-stellings wat beskryf hoe die waarde in hul werkplek uitgedruk word.

Eienskappe van 'n suksesvolle leierskapstyl

Daar is baie geskryf oor wat suksesvolle leiers maak. Hierdie artikels fokus op die tien eienskappe, eienskappe en aksies wat die sleutel is.