Hoe om vertroue op die werk te bou

10 spesifieke stappe wat u sal wil neem om vertroue te bou en te onderhou

Wil jy weet hoe om vertroue in jou organisasie te bou ? U kan nie altyd die vertroue in u groter organisasie beheer nie, maar u kan optree op maniere wat vertroue in u onmiddellike werksomgewing bevorder. Hierdie omgewing kan jou departement, jou werkspan of -eenheid, of jou kollegas in blokgrond insluit.

Die bou van vertroue in 'n kleiner eenheid waar jy 'n mate van beheer het, help om vertroue in jou groter organisasie te bou.

Mense wat mekaar se vertroue vertrou, is geneig om hul vertroue ook uit te brei na die groter organisasie. Dit op sy beurt trek vertroue uit ander.

Om vertroue te vernietig en vertroue te herbou, kan jy kyk na wat nie werk om 'n vertrouende werksomgewing te bou nie. Dit is plekke wat jy nie nodig het om te gaan nie.

Bou vertroue in plaas van die begin van jou verhouding met 'n nuwe werknemer. Die volgende is maniere om vertrouende verhoudings in 'n trustbevorderende werksomgewing te skep en te behou.

Hoe om vertroue te bou

Die Menslike Hulpbron-professionele het 'n spesiale rol in die bevordering van vertroue. So doen lynbestuurders. U afrigters en toesighouers oor al die toepaslike rolle wat hierbo beskryf word in die bou van vertrouensverhoudings.

U beïnvloed ook die kragverskille binne die organisasie deur ondersteunende, beskermende, eerbare beleide te ontwikkel en te publiseer. Jy is invloedryk in die bou van toepaslike sosiale norme onder mense wat verskillende werksgeleenthede in jou organisasie doen.

Betrokke in trustbou en spanbou-aktiwiteite slegs wanneer daar 'n opregte begeerte in u organisasie is om 'n vertroue, bemagtiging, spangeoriënteerde werksomgewing te skep .

Om hierdie aktiwiteite te betrek vir enige maar eerlike redes is 'n travestie en 'n skande.

Mense sal die verskil ken, of hulle sal uitvind, en dan sal hulle jou nooit vertrou nie. Dit sal 'n impak hê op alles wat jy in jou werkplek wil bereik.

Bou 'n Trustverhouding oor tyd

Vertroue word in die loop van die tyd deur baie klein aksies gebou en onderhou. Marsha Sinetar, die skrywer, het gesê, "Vertroue is nie 'n kwessie van tegniek nie, maar van karakter; ons is vertrou as gevolg van ons manier van wees, nie as gevolg van ons gepoleerde buitele of ons kundiggemaakte kommunikasie nie. "

Jy kan vertrouende verhoudings en 'n kultuur van vertroue in jou werkplek bou. Jy bou vertroue deur al jou aksies en elke interaksie wat jy met kollegas en werknemers het. U bou vertroue een stap op 'n slag. Vertroue is broos, maar versterk met verloop van tyd - jy het dit raai - meer vertroue. Bewys jouself en jou organisasie waardig.

Verwysings oor Trustverhoudings

Meer verwant aan bouvertroue