Leer die pligte van 'n US Air Force Chaplain Assistant

Hierdie lugmense help met berading en bediening

US Air Force Tech. Sgt. Michael R. Holzworth / Openbare Domein

Kapteinassistente is die regterhand van die lugmag-kapelane, wat help om te organiseer en voor te berei vir diens aan lugdienaars in verskillende omstandighede.

Hul primêre verantwoordelikhede val onder die hoofmissie van die Air Force Chaplain Service: die voorsiening van godsdiensbeoefening, pastorale sorg en geestelike en morele leiding aan lugmagpersoneel. Hierdie vlieëniers is nie-denominasionele en word verwag om lugmagpersoneel van enige geloof te raadpleeg.

Die Lugmag kategoriseer hierdie werk as Spesiale Kode vir Lugmag (AFSC) 5R0X1.

Verantwoordelikhede van Air Force Chaplain Assistants

Hierdie vlieëniers koördineer godsdienstige waarnemings, insluitend beplanning en beveiliging van nodige bronne. Dit kan alles insluit van die voorbereiding van die nodige fasiliteite en toerusting en koördinering met lekpersoneel vir ondersteuning.

Hulle evalueer en bied ook leiding oor die instandhouding van godsdienstige fasiliteite, om te verseker dat hulle voldoen aan kerklike en professionele bedieningsvereistes. En hulle hou toesig oor protokol en enige spesiale programme vir die besoek van kerklike verteenwoordigers en handhaaf godsdienstige data lyste van toegewysde personeel.

'N Groot deel van die rol van die lugmag- kaplanassistent behels uitreik: om seker te maak dat mede-lugdienaars weet wat godsdienstige en beradingsdienste vir hulle beskikbaar is. Dit sluit in die koördinering met almal van openbare betrekkinge personeel aan mediese en mortuary sake personeel, om seker te maak dat alle prosesse met sensitiwiteit hanteer word.

Vir die grootste deel doen hierdie vlieëniers wat hul werkstitel voorstel: help die kapelaan. Dit sluit in om te help met godsdienstige seremonies en dienste, asook om krisisondersteuning, selfmoordintervensie, stresbestuur en ander beradingsdienste te verskaf. Soms kan hulle saam met die kapelaan reageer op ongeluksterreine, gyselaarsituasies en ander situasies, insluitend gevegte, waar die behoefte aan pastorale bediening krities is.

Kwalifiseer as 'n Kapteinassistent

As jy belangstel in hierdie Lugmag-werk, moet jy basiese kennis hê van godsdienstige pluralisme, diversiteit en vertroud wees met die Amerikaanse militêre reëls vir godsdienstige akkommodasie. U sal opgelei word in die reëls van kapasynbevoorregte kommunikasie en vertroulikheid, keuring en onderhoudvoeringstegnieke en selfmoord- en krisisintervensie vaardighede.

Wanneer u die ASVAB-toetse vir die beroepsdienstevoorsieningstelsel neem, moet u 44 in die algemene (G) of 35 in die administrasie (A) Lugmag Aptitude-kwalifikasie-areas behaal.

Voltooiing van kursusse in Engelse samestelling, rekeningkunde, rekenaarbedrywighede, wêreldgodsdienste en menslike gedrag is wenslik vir vlieëniers wat hierdie rol soek.

Daarbenewens kan u nie enige geskiedenis van emosionele onstabiliteit, persoonlikheidsversteuring of ander onopgeloste geestesgesondheidsprobleme hê nie. U kan ook nie 'n rekord van skuldigbevinding vir enige groot oortredings, of seksuele, larceny, diefstal of aanrandingverwante ernstige oortredings hê nie.

Opleiding as 'n lugmag-kapteinassistent

Eerstens, jy sal basiese opleiding (bootkamp) neem en dan aan Airmen's Week deelneem. Dan moet jy die assistentkursus van die kapelaan en die gevorderde assistentkursus vir chaplain neem as deel van jou tegniese opleiding.

Uiteindelik sal u sertifisering ontvang deur die Wing Chaplain (of ekwivalent) en nie-gekommisioneerde beampte in beheer dat u die nodige vereistes voltooi het, insluitende 'n onderhoud om te verseker dat u bereid is om die pligte van hierdie belangrike Lugmag-werk te onderneem.