Lugmag aangewese werksbeskrywings

INTELLIGENCE LOOPBAAN

Die Intelligence Career Field sluit funksies betrokke in die versameling, vervaardiging en verspreiding van data wat strategiese, taktiese of tegniese waarde uit 'n intelligensie-oogpunt het. Hierdie veld bevat funksies wat nodig is om inligtingsekuriteit en taalvertaling en interpretasie te handhaaf.

Uitgesluit van hierdie beroepsveld is funksies om algemene inligting van primêre besorgdheid na ander beroepsveld te versamel, te versamel, te interpreteer en te versprei.

Hierdie funksies word vervat in die betrokke beroepsveld. Die volgende is 'n volledige lys vir AFSC's vir die Intelligensie Career Field:

1N0X1
Operasionele Intelligensie

1N1X1
Geospatiale Intelligensie (GEOINT)

1N2X1
Signals Intelligence Analyst

1N3X1
Kriptologiese Taalanalis

1N4X1
Fusion Analyst