Span Norms Voorbeeld

Groep Norme of Verhoudingsriglyne

Elke span het twee komponente waaraan spanlede moet aandag skenk as die span gaan slaag. Die span moet aandag skenk aan die inhoudsopdrag (of doelwitte of uitkomste) wat van die span verwag word.

Dit is die inhoud wat die organisasie die span gevra het om te skep of die missie wat die rede is vir die span wat in die eerste plek bestaan.

Die span moet ook die spanproses wat dit gebruik om die doelwitte te bereik, noukeurig vorm en monitor.

Spanlede moet mekaar ontmoet, respekteer en effektiewe interpersoonlike verhoudings geboue beoefen.

Spanproses sluit in:

Lang aangehaalde statistieke toon duidelik aan waar die meerderheid spanne hul belangrikste probleme ervaar. Hulle skryf 80% van die probleme wat hulle ervaar aan die proseskant van hierdie vergelyking. Spanne ervaar 20% van hul probleme op die inhouds- of missie-deel van die vergelyking.

Dit verklaar waarom die ontwikkeling van spannorme vir die proseskant van die vergelyking so belangrik is. Norme sal natuurlik gevestig word as mense saamwerk aan die projek. Hoekom skep nie norme wat die bereiking van die span se doelwitte ondersteun nie - vroeër en met bewuste oorweging.

Sien die steekproefnorme

Hierdie spannorme of grondreëls word vasgestel met alle lede van die span wat gelykop deelneem. Die bestuurder van die span of die span se maatskappy borg of kampioen is ingesluit in die bespreking en moet saamstem om die ontwikkelingsriglyne te ontwikkel.

In vorige artikels het ek bespreek:

Hier is voorbeeldprosesnorme of riglyne wat 'n span kan gebruik om sy besigheid effektief te bedryf. U mag hulle as uitgangspunt gebruik, maar elke span moet deur die proses van genereer en verbind tot sy eie spannorme. Die span moet die norme besit.

Voorbeeld span norme of riglyne

Spanne moet die moeite doen om al hierdie norme te oefen en om genoeg van die span en sy werk te gee om mekaar te versigtig, met omsigtigheid, medelye en doel, wanneer 'n spanlid versuim om hierdie norme te oefen.