Huur Bestuurders en Huur soekkomitees

Die huurbestuurder is gewoonlik die individu wat uiteindelik sal toesig hou op kandidate as hulle vir 'n spesifieke werk gehuur word. As sodanig het hy of sy die mees gedetailleerde kennis van die posisie waarvoor die werkgewer werf. Die huurbestuurder sal die mees invloedryke rol in die keurings- en keuringsproses speel .

Huur soekkomitees , wat bestaan ​​uit 'n groep individue wat betrokke is by die verhuringsproses, word gebruik om werf-, skerm- en onderhoudspersoneel te werf.

Hierdie verhuringsmodel word dikwels in hoër onderwys en vir uitvoerende huurgeld gebruik.

Wat is 'n Huurbestuurder verantwoordelik vir?

Die huurbestuurder skep of hersien die posbeskrywing vir 'n vakature en dra die vereistes vir die werk na die Menslike Hulpbronne-kantoor. Sy kyk na advertensies vir die werk nadat hulle deur Menslike Hulpbronne opgestel is.

Hoe aansoekers word gekeur

In sommige organisasies sal alle hervat- en aansoekmateriaal aan die huurbestuurder gestuur word vir aanvanklike sifting. In ander gevalle sal 'n verteenwoordiger van Menslike Hulpbronne hersien word om seker te maak dat kandidate aan die basiese posvereistes voldoen en dan 'n aantal hervatings aan die huurbestuurder voorlê.

Dikwels sal die huurbestuurder 'n soekkomitee kies en bymekaarmaak. Dit is 'n groep individue met 'n belangstelling in en perspektief oor die werk om skerm- en onderhoudskandidate te help.

Vir laer vlak posisies soos sekretarisse, arbeiders en kleinhandelverkoopsverteenwoordigers, kan die huurbestuurder die proses alleen sonder 'n komitee uitvoer of die aanvanklike stappe aan 'n assistentbestuurder delegeer.

Die onderhoudproses

In sommige gevalle sal aanvanklike onderhoude uitgevoer word deur werwers van die Departement Menslike Hulpbronne of kontrakte.

In ander gevalle kan die huurbestuurder of haar ontwerper selfoon- of persoonlike ondersoeke onderneem om 'n paar finaliste vir onderhoude met die verhuringskomitee te kies.

Die huurbestuurder sal versamelings oorweeg en oorweeg deur individue wat met die finaliste tydens die onderhoudsdag by die organisasie se fasiliteit vergader het. Hy sal dikwels 'n bespreking by 'n vergadering van die komiteelede lei om 'n aanbeveling te formuleer rakende watter kandidaat om te huur.

In ander gevalle sal die huurbestuurder die lede van die komitee versoek om hul individuele assessering van die kandidate skriftelik te deel, en sal 'n besluit neem sonder om 'n konsensus te bereik.

Hoe Huurbesluite geneem word

Die besluit van 'n huurbestuurder sal dikwels onderhewig wees aan hersiening en finale goedkeuring deur sy of haar bestuurder. Menslike Hulpbronne hersien ook gewoonlik huurbesluite om seker te maak dat die huurbestuurder al die werkgewer se beleid nagekom het.

As 'n kandidaat vir 'n werk, moet jy die behoeftes en voorkeure van die huurbestuurder deeglik aandag skenk as jy jou aansoekmateriaal opstel.

Indien moontlik, voer inligtingsonderhoude met professionele kontakte of alumni in vergelykbare posisies om jou perspektief op die verwagtinge van die bestuur van bestuurders in jou sektor te verskerp.

Wat is die huur van soekkomitees?

Soekkomitees word gebruik om kandidate vir administratiewe en fakulteitsposte binne hoër onderwys te werf, te skerm en te ondervra.

Sommige korporasies of nie-winsgewende organisasies gebruik ook 'n soortgelyke model om bestuurders te huur.

Soekkomitee Proses

Dekane, departementele voorsitters en kollege-presidente gee tipies soekkomitees hul aanklag en kies 'n voorsitter om die komitee se aktiwiteite te orkestreer. Die administrateur in beheer kan die ander komiteelede kies of hierdie verantwoordelikheid aan die voorsitter delegeer. Lede word gewoonlik gekies om kiesafdelings en departemente te verteenwoordig wat met die betrokke posisie sny. Baie kolleges poog om individue van tradisioneel onderverteenwoordigde groepe in te sluit.

Search Committee Responsibilities

Werksbeskrywings word gewoonlik deur die Departement Menslike Hulpbronne in samewerking met die verantwoordelike administrateur ontwikkel en met die komitee gedeel om hul keuring te rig.

Menslike Hulpbronne-departemente sal tipies werk adverteer en kan aanvanklike keuring doen om vas te stel of kandidate aan basiese vereistes voldoen. In ander gevalle sal die soekkomitee hul weg deur al die aansoeke werk. Buite soekfirmas sal soms verloof wees om kandidate te werf en aanvanklike sifting van aansoeke en kandidate te doen.

Soekkomitees sal gereeld keuringsonderhoude met geselekteerde kandidate van die swembad aflê om individue vir die ondervinding van die kampus te identifiseer. Hierdie skermonderhoude kan per telefoon , Skype of persoonlik uitgevoer word .

Kampusonderhoude

Die huuradministrateur sal 'n aantal kandidate aanwys vir die komitee om vir onderhoude vir die kampus te kies. Die soekkomitee sal met Menslike Hulpbronne werk om daardie besoeke te organiseer en sal terugvoering van die individue wat die kandidate ondervra het, versoek. Die soekkomitee sal ook kandidate ondervra op die dag van hul besoek. 'N Lid van die komitee sal kandidate dikwels by aankoms begroet en kan hulle voor die onderhoudsdag na 'n aandete neem.

Kandidate kies

Na die ondervragingsdae van die kampus sal die soekkomitee vergader om die terugvoer van kampuskomponente te bespreek en hul standpunte oor die kandidate te deel. Hulle sal konsensus bereik op 'n lys van een of meer kandidate wat hulle glo die werk kan hanteer.

Die huuradministrateur sal die soekkomitee laat weet hoeveel kandidate aanbeveel en of die lys ingedeel moet word. In sommige gevalle sal die soekkomitee besluit dat geen individu die werkvereistes behoorlik bevredig het nie en die soektog sal heropen word.

Verwante Artikels: Onderhoudproses | Huurproses | Hoe besluit 'n werkgewer watter aansoeker om te huur?