Situasionele onderhoudsvrae en wenke vir beantwoording

Soos 'n gedragsonderhoud word kandidate tydens spesifieke situasies gevra wat spesifieke vrae oor 'n werk kan gebeur. Die kandidaat word gevra om 'n situasie te assesseer en oplossings te gee oor hoe hy of sy dit sal hanteer.

In baie gevalle behels situasie-gebaseerde onderhoudsvrae probleemoplossing en hantering van moeilike probleme en omstandighede in die werkplek. Jy kan 'n paar besonderhede oor hoe jy verwag dat jy sal reageer op die situasie, maar die beste antwoorde op situasionele onderhoudsvrae bied konkrete voorbeelde van hoe jy 'n soortgelyke situasie op die werk hanteer.

Op dié manier bied u die onderhoudvoerder die nodige inligting oor hoe u die situasie sal hanteer.

Wat moet in u antwoord ingesluit word

U hoof doelwit om in die situasies met die vrae te reageer, is om 'n soortgelyke ervaring in die verlede te beskryf. Om dit te doen, gebruik 'n weergawe van die STAR-tegniek . Dit is 'n akroniem wat staan ​​vir Situasie, Taak, Aksie, Resultaat. Vir 'n situasionele onderhoud, sal jy in 'probleem' vir 'taak' en praat oor die probleem wat verkeerd gegaan het. Deur jou antwoord op hierdie manier te vorm, sal jy vermy word en bly gefokus in jou antwoord. Hier is die dele wat jy in jou antwoord wil insluit:

Terwyl u op vrae reageer, onthou die kernvaardighede en vermoëns wat benodig word vir die posisie. Probeer om jou antwoorde te gebruik om te wys dat jy 'n goeie pas is. Die volgende is voorbeelde van situasionele onderhoudsvrae, saam met steekproef antwoorde en wenke oor die beste manier om te antwoord.

Voorbeeld van situasionele onderhoudsvrae en antwoorde