Kan ek by die militêre aansluit met 'n GED?

Algemene Onderwysontwikkeling en Militêre Diens

Aansluiting by die weermag is 'n mededingende proses. Om nie 'n hoërskool diploma te hê nie, sal 'n nadeel wees vir potensiële rekrute wat aansoek doen om by enige diensdiens aan te sluit. Om 'n GED of Algemene Opvoedingsontwikkeling te hê, of ook bekend as die Algemene Gelykwaardigheids Diploma, is 'n opsie as jy nie van die hoërskool afgestudeer het nie, maar die roete is nie makliker as die tradisionele hoërskool diploma nie.

Daar is addisionele vereistes vir GED-houers wat hoërskool gegradueerdes nie nodig het nie.

Al die dienste beperk die aantal hoërskooluitvalle (wat GED-houers insluit), wat elke jaar kan inskryf. Dit is omdat jare van militêre aanwendingsstatistieke het getoon dat hierdie kategorie enlistees nie die hele eerste termyn van militêre diens teen ongeveer twee keer die koers van diegene met 'n hoërskool diploma of diegene met kollege-krediete voltooi nie.

As jy 'n hoërskool diploma of hoër het, word jy in Tier 1-klassifikasie gekategoriseer, en as jy 'n GED sonder kollege krediete het, word jy as Tier 2 geklassifiseer. As 'n student met 'n GED 15 akademiese krediete voltooi, moet die student word as Tier 1 herklassifiseer. Tier 1-studente moet in die 30ste persentiel en hoër op die ASVAB optree om in aanmerking te kom vir diens. Die Tier 2-student moet bo die 50ste persentiel presteer om vir diens in aanmerking te kom.

Die Lugmag is die strengste hieroor. Die Lugmag laat minder as een persent van die jaarlikse aanstellings toe om sonder 'n hoërskool diploma te werf.

Die Marines het die volgende hoogste standaarde. Nie meer as vyf persent van Marine-rekrute kan GED-houers wees nie. Die weermag laat nie meer as tien persent per jaar toe nie, en die vloot beperk GED-aanmeldings tot nie meer as vyf tot tien persent per jaar nie.

Daar is altyd baie meer GED-houers wat wil inskryf as wat daar beskikbaar is, so - selfs om te oorweeg word, moet 'n GED-houer veel hoër op die Gewapende Magte-beroepskrag-battery ( ASVAB ) skryf as 'n hoërskooldiploma.

As 'n werf egter 15 of meer kollege krediete het, is hy / sy presies dieselfde kategorie as 'n hoërskool diplomahouer. So 'n GED met kollege krediete is nie 'n probleem wat die rekruteur te doen het om te help om die werf te oorkom.

Die meeste werwers sal eers die GED-houer in die ASVAB toets en kyk of hy / sy met verhoogde tellings op die ASVAB kwalifiseer. Indien nie, sal die rekruteur aanbeveel om 'n semester van kollege te kry wat by plaaslike gemeenskapskolleges bereik kan word.

In die VSA het elke staat sy eie GED-vereistes, en dit kan moeilik wees om op die staat se webwerf te vind. Volwassene-onderwys word soms deur die Departement van Onderwys, die Departement van Arbeid, of deur die Staatsdepartemente van Openbare Onderrig of Werkersonderwys gehanteer.

GED - Nie die maklike manier nie

Die GED-toets kan dalk lyk as 'n vinniger opsie om hoërskool te verlaat en by die werkmag te tree of huis toe te gaan, maar dit is gewoonlik nie 'n vinniger roete na militêre diens nie en nie akademies makliker nie. Die GED toetse sluit die volgende vakke in:

Redenering deur taalkuns (RLA)

Wiskundige redenasie

Wetenskap

Sosiale studies

Om die GOD te slaag, moet die GED-student beter as 60 persent hoërskoolseuns oor die hele land gradeer.

Jy moet vir die GED studeer, en dit is die beste om te leer hoe om die toets te neem aangesien dit 'n reeks meervoudige keuse en kortvorm antwoorde is. Die toets bevat ook langer antwoorde op vrae in kort opstelformaat. Daar is GED voorbereidende boeke, aanlyn hulp, en plaaslike volwassene-onderwys sentrums regoor die land.

Dan moet 'n student nou, nadat hy deur die kanale geslaag het om die GOD te slaag, sy / haar opleiding by 'n plaaslike gemeenskapskollege voortgaan en in genoeg klasse inskryf om 15 kollegekrediete te verdien.

Vir meer inligting, sien ons artikel oor Militêre Aanwending Standaarde .