Die ABC's van die ASVAB

Deur US Navy foto deur Mass Communication Specialist 1ste klas Andrew Wiskow [Public domain], via Wikimedia Commons

Die gewapende magtigingskrag-battery (ASVAB) is 'n reeks toetse wat in die 1960's deur die Departement van Verdediging ontwikkel is. Die battery het die afgelope jare veranderings ondergaan, maar bestaan ​​tans uit nege individuele tydelike subtoetse: Woordkennis (WK), Paragraafbegrip (PC), Rekenkundige Redenering (AR), Wiskunde Kennis (MK), Algemene Wetenskap (GS) Winkel Inligting (AS), Meganiese Begrip (MC), Elektroniese Inligting (EI), en Montering Voorwerpe (AO).

Die militêre dienste gebruik die ASVAB om jou bekwaamheid te bepaal om militêre opleiding te voltooi en om te bepaal watter militêre werksgeleenthede jy mag kwalifiseer. Hoërskoolvoorligtingberaders gebruik die ASVAB om u te help besluit watter burgerlike beroepe u moontlik sal hê.

Die weermag het in die Eerste Wêreldoorlog 'n algemene toets van draftees begin. Ten einde 'n manier te gee om die draftee te klassifiseer, het die weermag die Alfa-toets ontwikkel, wat bestaan ​​uit 212 meerkeusevrae en waar / vals vrae oor die volgende vakke: woordeskat, sin struktuur, rekenkundige probleme, getalreekse, algemene kennis en "gesonde verstand".

Toe dit duidelik geword het dat baie draftees nie kon lees of skryf nie, en dus nie behoorlik geklassifiseer kon word deur die Army Alpha-toets nie, het die weermag die Army Beta-toets ontwikkel, wat verbale kennis geminimaliseer en slegs foto's en diagramme gebruik.

Tydens die Tweede Wêreldoorlog het die weermag die alfa- en beta-toetse vervang met die weermag se algemene klassifikasietoets.

Hierdie toets het bestaan ​​uit 150 vrae oor die volgende onderwerpe: woordeskat, rekenkundige probleme en bloktelling. Meer as 9 miljoen rekrute het hierdie toets tydens die Tweede Wêreldoorlog geneem. Interessant genoeg het die toetse getoon dat slegs 63 persent bo-op 'n derdejaarsvlak kan lees / skryf.

Gedurende hierdie tyd is 'n heeltemal afsonderlike aanlegstoets deur die Vloot geadministreer (die Lugmag was nog steeds deel van die weermag).

Toe die Kongres die Geselekteerde Dienswet in 1948 geslaag het, het hulle daartoe verbind dat die Departement van Verdediging 'n eenvormige siftingstoets ontwikkel wat deur al die dienste gebruik sal word. In antwoord daarop het DOD die Weermagkwalifikasietoets (AFQT) ontwikkel. Die toets het bestaan ​​uit 100 meerkeusevrae in die volgende vakke: woordeskat, rekenkunde, ruimtelike verhoudings en meganiese vermoë. Hierdie toets is van 1950 tot die middel van die 1970's aan rekrute gegee. Die afsonderlike toetse is gebruik om 'n saamgestelde AFQT-telling te vorm, en elke diens is toegelaat om hul eie minimum tellingstandaarde te stel.

In die 1960's het DOD besluit om 'n gestandaardiseerde militêre seleksie- en klassifikasietoets te ontwikkel en dit regdeur die Amerikaanse hoërskole te administreer. ASVAB toetse is in 1968 vir die eerste keer in hoërskole gebruik, maar dit is eers 'n paar jaar later vir militêre werwing gebruik. In 1973 het die konsep geëindig en het die nasie in die kontemporêre tydperk waarin alle militêre rekrute vrywilligers is. Drie jaar later, in 1976, is die Armed Services Professional Aptitude Battery (ASVAB) ingestel as die amptelike geestelike toetsbattery wat deur alle dienste gebruik word.

In Desember 2002 het DOD twee subtests uit die ASVAB verwyder en een nuwe toets ingesluit.

Verwyder was Numeriese Operasies (NO) en koderingspoed (CS). Bygevoeg is 'n nuwe toets genaamd " Objects versamel ."