Leer die ABC's van ASVAB AFQT Scores

Wat om te weet oor die Kwalifikasie Toets telling van die Gewapende Magte

Jy hoor dikwels mense sê iets soos, "Ek het 'n 70 op die ASVAB." Waaroor hulle praat, is die ASVAB AFQT-telling of Gewapende Magte Kwalifikasie Toets telling. Baie mense dink die AFQT-telling is die algehele ASVAB-telling , maar dit is nie korrek nie. Trouens, die AFQT-telling is afgelei van slegs vier van die nege ASVAB subtoetse : Paragraafbegrip (PC), Woordkennis (WK), Wiskundekennis (MK) en Aritmetiese Redenering (AR).

Die AFQT-telling is die belangrikste ASVAB-telling, want dit bepaal of jy by die militêre diens van jou keuse kan aansluit. Elke tak van die dienste het hul eie AFQT-tellings .

Die AFQT-telling is 'n persentiel telling . Wat beteken dit? In 1997 is 'n studie, bekend as die "Profiel van die Amerikaanse Jeug", deur die Departement van Verdediging in samewerking met die Departement van Arbeid uitgevoer. DOD het die ASVAB toegedien aan ongeveer 12 000 individue, wat tussen 16 en 23 jaar oud was. Jou AFQT-telling is 'n vergelyking van hoe goed jy op die vier subtoetse behaal het, in vergelyking met die ASVAB as deel van die 1997-opname. Met ander woorde, as jy 'n AFQT-telling van 70 het, beteken dit dat jy so goed of beter as 70 persent van die 12 000 mense behaal het.

AFQT Kategorieë

Die weermag verdeel AFQT-tellings in die volgende kategorieë. Hoe laer jou kategorie nommer, hoe aantrekliker kandidaat jy vir die militêre aanval is:

In die vroeë negentigerjare het die Kongres 'n wet aangeneem waarin verklaar word dat geen kategorie V-rekrute aanvaar kan word vir aanwending in enige van die militêre dienste nie, en nie meer as 20 persent van toetredings mag in kategorie IV wees nie.

Daarbenewens het die kongres vereis dat enige kategorie IV-toetings hoërskool diploma gegradueerdes moet wees (geen GED's) nie.

Die militêre dienste het egter selfs strenger standaarde vir aanwending.

Om jou AFQT-telling te bereken, neem die weermag jou Verbal Expression (VE) telling en verdubbel dit. Hulle voeg dit dan by jou Wiskunde Kennis (MK) en Aritmetiese Redenering (AR) rou tellings. Die Formule is 2VE + MK + AR. Die dan vergelyk die resultaat met 'n tafel, baie soos die een aan die onderkant van hierdie bladsy, om jou AFQT persentiel-telling af te lei.

'N Nota oor rou tellings . 'N Ruwe telling is nie dieselfde as die standaard tellings wat u op u ASVAB-tellingstaat sien nie. Op die ASVAB is moeiliker vrae meer punte as makliker vrae. Die rou telling is die totale aantal punte wat u verdien op die spesifieke ASVAB subtest. U sal nie weet wat u rou telling is nie, aangesien die weermag nie daardie inligting op die ASVAB-tellingstaat insluit nie.

Berekening van die AFQT-telling

2VE + MK + AR AFQT Persentiel 2VE + MK + AR AFQT Persentiel
80-120 1 204 50
121-124 2 205 51
125-127 3 206 52
128-131 4 207-208 53
132-134 5 209 54
135-137 6 210 55
138-139 7 211 56
140-142 8 212 57
143-144 9 213 58
145-146 10 214 59
147-148 11 215 61
149-150 12 216 62
151-153 13 217 63
154 14 218 64
155-156 15 219 65
157-158 16 220 66
159-160 17 221 67
161-162 18 222 68
163-164 19 223 69
165 20 224 70
166-167 21 225 71
168-169 22 226 72
170-171 23 227 73
172 24 228 74
173-174 25 229 75
175 26 230 76
176-177 27 231 77
178 28 232 78
179-180 29 233 79
181 30 234 80
182 31 235 81
183-184 32 236 82
185 33 237 83
186 34 238-239 84
187-188 35 240 85
189 36 241 86
190 37 242 87
191 38 243 88
192 39 244 89
193 40 245 90
194 41 246 91
195-196 42 247 92
197 43 248 93
198 44 249 94
199 45 250 95
200 46 251 96
201 47 252 97
202 48 253 98
203 49 254-320 99