Wat is 'n semi-gestruktureerde onderhoud?

As jy werk soek, moet jy bewus wees dat jy baie verskillende soorte onderhoude kan ondervind, aangesien jy deur die verhuringsproses by verskillende maatskappye gaan. Een algemene soort onderhoudstegniek is 'n semi-gestruktureerde onderhoud.

'N Semi-gestruktureerde onderhoud is 'n ontmoeting waarin die onderhoudvoerder nie 'n geformaliseerde lys vrae volg nie. Hulle sal meer oopvrae vrae vra, sodat dit met die ondervraer bespreek kan word, eerder as 'n eenvoudige vraag en antwoordformaat.

Die onderhoudvoerder kan 'n lys vrae opstel, maar vra hulle nie noodwendig nie, of raak hulle in 'n bepaalde volgorde nie, gebruik hulle eerder om die gesprek te lei. In sommige gevalle sal die onderhoudvoerder slegs 'n lys van algemene onderwerpe voorberei wat 'n onderhoudsgids genoem word.

Semi-gestruktureerde Onderhoudstegniek

Die werkgewer doen gewoonlik 'n analise van die vereistes vir die werk en bou 'n profiel van die ideale kandidaat. Hulle sal dan vrae en gesprekvoerders ontwikkel om inligting van die ondervraer oor hul kwalifikasies te teken. Afhangende van hoe die kandidaat antwoord, kan die onderhoudvoerder vrae opvolg om 'n meer in-diepte begrip te verkry.

Byvoorbeeld, 'n werkgewer wat 'n senior skakelwerkverteenwoordiger aanstel, kan die volgende eienskappe identifiseer as noodsaaklik vir sukses in daardie rol binne hulle organisasie:

As kandidaat moet jy bereid wees om op hierdie temas uit te brei, met anekdotes uit jou ervarings wat hierdie kwalifikasies beklemtoon.

Oopgesinde Onderhoudsvrae

'N Algemene praktyk in semi-gestruktureerde onderhoude is om met oop vrae te lei en spontaan opvolgvrae op te stel om meer spesifieke bewyse oor die kandidaat se bates te teken.

'N Onderhoudvoerder kan dalk met 'n algemene vraag lei soos "Wat was die sleutels vir jou sukses as 'n PR-verteenwoordiger vir Jones en Company?" en vra dan meer spesifieke vrae op grond van die kandidaat se reaksie om sterk punte in sleutelhuurkriteria te evalueer.

Dus, as u op die bostaande vraag gereageer het en genoem het dat nuwe kliënte as 'n sleutel tot u sukses geland word, kan die onderhoudvoerder vra: "Kan u die benadering beskryf wat u gebruik het om die hoof kliënt wat u net genoem het, te land?" om jou die geleentheid te bied om van die vaardighede wat jy gebruik om kliënte te betrek, te deel.

Deur die vrae aan die spesifieke ondervraer aan te pas, fasiliteer die onderhoudvoerder 'n meer vloeibare gesprek.

Onderhoudvoerder en Onderhoudvoerder Kommunikasie

Die semi-gestruktureerde onderhoudformaat moedig tweerigtingkommunikasie aan; beide die onderhoudvoerder en die kandidaat kan vrae vra, wat 'n omvattende bespreking van toepaslike onderwerpe moontlik maak. As gevolg van die gesprek toon, kan die kandidaat meer gemaklik voel om uit te brei op tegnieke en ervarings wat die eienskappe sal belig wat hulle geskik maak vir die posisie.

Semi-gestruktureerde onderhoudvoering is die mees effektiewe wanneer dit deur 'n goed opgeleide en ervare onderhoudvoerder beoefen word. Onderhouders met minder ondervinding kan probleme ondervind om al die nodige inligting te verkry om te bepaal of 'n kandidaat die volledige kwalifikasies vir die werk sonder 'n stel vrae beantwoord.

Beginners wat 'n semi-gestruktureerde onderhoudstyl gebruik, moet 'n goed beplande onderhoudsgids voorberei om te verseker dat al die werkvereistes aangespreek word.

Voorbereiding vir 'n semi-gestruktureerde onderhoud

Alhoewel jy dalk nie seker weet wat die struktuur van jou onderhoud sal wees nie, moet jy goed voorberei wees om enige vrae te beantwoord wat die onderhoudvoerder vir jou kan hê. Jou onderhoud is jou kans om jouself te verkoop vir die werk, so maak seker jy maak 'n goeie indruk .

Meer oor onderhoudvoering