Tipes werksaansoeke: vorms en monsters

Aansoek inligting oor die werk wat u nodig het om te lys

Baie werkgewers vereis dat alle aansoekers vir werk, ongeag die werk waarvoor hulle aansoek doen, 'n aansoekvorm invul. U kan gevra word om 'n werk aansoek in te dien, selfs al het u aansoek gedoen vir 'n pos met 'n CV en dekbrief. Op hierdie manier sal die werkgewer konsekwente data op lêer hê vir alle aansoekers.

'N Getekende (papier of elektronies) aansoek om indiensneming dien ook as u verifikasie dat die inligting wat u op die aansoek gelys het, waar is.

Die verskaffing van onakkurate inligting kan redes wees vir die beëindiging van oorweging vir verhuring of beëindiging van indiensneming indien die foutiewe inligting ontdek word nadat die individu gehuur is.

Die doel van 'n werksaansoekvorm

Wat is 'n aansoekvorm en wanneer word dit gebruik? Werksaansoekvorms (ook "werkvorms" genoem) is deel van die formele verhuringsprosedures wat maatskappye soms gebruik om te verseker dat hulle omvattende, akkurate data van alle aansoekers ingesamel het. Hierdie vorms versoek dikwels sekere inligting wat nie altyd by CV's en CV's ingesluit word nie, soos professionele of persoonlike verwysings, die name van vorige studieleiers en / of 'n volledige opvoedkundige agtergrond. As u besluit om u CV as 'n aanvulling by die aansoekvorm in te dien, moet u dit met u aansoek kruisverifieer om te verseker dat daar geen afwykings is nie.

Persoonlike inligting wat benodig word vir 'n aansoek om werk

Onderwys en ervaring benodig vir 'n werksaansoek

Diensgeskiedenis benodig

verwysings

Tipes werksaansoeke

As jy werk soek, hoe sal jy aansoek doen? Dit hang af van die werkgewer. 'N Werksaansoek kan op verskeie maniere voltooi word.

Daar is aanlyn werksaansoeke, gewoonlik by die werkgewer se webwerf, by 'n huurkiosk in 'n winkel of besigheid, of op 'n mobiele toestel met 'n program. In sommige gevalle sal die indiening van 'n CV en dekbrief aanlyn net oorweeg word met jou aansoek; U sal nie altyd die velde van 'n digitale aansoekvorm invul nie. In baie gevalle sal digitale toepassings egter vereis dat u u data direk in hul stelsel invoer (dikwels bied u die opsie om ook kopieë van u CV en dekbrief te heg).

Aanlyn werk aansoeke
Daar is duisende plekke waar jy jou CV aanlyn kan plaas en 'n aanlyn werk aansoek kan voltooi . Soms kan jy aanlyn aansoek doen op werkborde soos Monster.com of werksoektogte soos Indeed.com . Ander kere kan jy direk op die maatskappy se webwerf aansoek doen.

Persoonlike werksaansoeke
Baie maatskappye, veral kleinhandel- en gasvryheidswerkgewers, verwag van aansoekers om persoonlik aansoek te doen . Dit is nie so ingewikkeld as om aanlyn aansoek te doen nie, maar jy moet voorbereid wees om aansoek te doen en miskien selfs onderhoud op die plek.

Email Job Aansoeke
As jy e-pos gebruik om aansoek te doen vir werk, is dit belangrik dat al jou kommunikasie so professioneel is as wat hulle sou wees as jy 'n aansoek doen. Hier is advies oor hoe om werksaansoeke per e-pos in te dien .

Vraestel Job Aansoeke
Daar is aansoekvorms vir papierwerk wat u invul as u persoonlik aansoek doen vir 'n pos.

Die volgende is 'n voorbeeld van 'n aansoek vir papierwerk. Dit sluit ook die inligting in wat u sal moet invoer indien u 'n werk aanlyn aanvra.

Druk en oefen die invul van hierdie aansoekvorm in om as 'n riglyn te gebruik wanneer aansoeke aangevra word.

Sollicitatieformulier voorbeeld

Instruksies: Druk duidelik in swart of blou ink. Beantwoord al die vrae. Teken en dateer die vorm.

Persoonlike inligting

Eerste naam: _____________________________

Middelnaam: ___________________________

Van: _____________________________

Straatadres: __________________________

Stad, Staat, Poskode: _____________________

Telefoon nommer: (___)_____________________

E-pos adres: __________________________

Het u al ooit aansoek gedoen vir [Ons Maatskappy] voor? [] Y of [] N
Indien wel, verduidelik asseblief (sluit datum in): ________________________

Het u enige vriende, familie of kennisse wat werk vir [Ons Maatskappy]? [] Y of [] N
Indien wel, meld naam en verhouding: ________________________________

As jy gehuur het, sal jy vervoer na / van werk hê? [] Y of [] N

Is jy ouer as 18? [] Y of [] N

As u onder die ouderdom van 18 is, het u 'n indiensnemings- / ouderdomsertifikaat? [] Y of [] N

As jy gehuur het, sal jy bewys kan lewer van jou Amerikaanse burgerskap of bewys van jou wettige reg om in die Verenigde State te werk? [] Y of [] N

Is jy binne die afgelope vyf jaar skuldig bevind aan of pleit vir 'n misdryf? [] Y of [] N

Indien wel, beskryf asseblief die misdaad - meld die aard van die misdaad (e), wanneer en waar skuldig bevind is, en die beskikking (finale skikking) van die saak: ________________________________________________________________

Indien u aangestel is, is u bereid om te onderwerp aan 'n beheerde stof toets? [] Y of [] N

Posisie en Beskikbaarheid

Posisie Aansoek vir: ___________________________

Gewenste Salaris: $ ________

Is u aansoek om:

Indien u aansoek doen vir tydelike werk, dui u verlangde lengte van diens hieronder aan:

Begindatum: ___ / ___ / ___ Einddatum: ____ / ____ / ____

Dae / ure beskikbaar

Maandag ____
Dinsdag ____
Woensdag ____
Donderdag ____
Vrydag ____
Saterdag ____
Sondag ____

Ure beskikbaar: van _______ tot ______

Is jy beskikbaar om oortyd te werk? [] Y of [] N

Indien gehuur, op watter datum kan jy begin werk? ___ / ___ / ___

Kan u die noodsaaklike funksies van die werk waarvoor u aansoek doen, ook met / sonder redelike akkommodasie uitvoer? [] Y of [] N

Indien nee, beskryf die funksies wat nie uitgevoer kan word nie:
_____________________________________________________________

Onderwys, Opleiding en Ervaring

Hoërskool:
Skool naam: ________________________
Skooladres: ________________________
Skool Stad, Staat, Poskode: ________________________________

Aantal jare voltooi: _______________
Het jy gegradueer? [] Y of [] N
Graad / Diploma verdien: _______________

Kollege / Universiteit:
Skool naam: __________________________
Skooladres: ________________________
Skool Stad, Staat, Poskode: ________________________________

Aantal jare voltooi: ________
Het jy gegradueer? [] Y of [] N
Graad / Diploma verdien: __________________

Ambagskool:
Skool naam: ________________________
Skooladres: ______________________
Skool Stad, Staat, Poskode: ________________________________

Aantal jare voltooi: ________
Het jy gegradueer? [] Y of [] N
Graad / Diploma verdien: __________________

Militêre:
Tak: ______________________________
Rang in Militêre: ________________________
Totale jare van diens: ________
Vaardighede / Pligte: __________________________________
Verwante besonderhede: ________________________________

Vaardighede en Kwalifikasies: Lisensies, Vaardighede, Opleiding, Toekennings

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Kan jy enige vreemde tale praat, skryf of verstaan? [] Y of [] N

Indien wel, lys watter tale (tale) en hoe vlot jy jouself beskou as: ____________________

werksgeskiedenis

U moet voorbereid wees om elke posisie vir die afgelope vyf jaar te beskryf en rekening te hou met enige leemtes in diens gedurende daardie tydperk.

Is jy tans in diens? [] Y of [] N

As u tans werksaam is, mag ons u huidige werkgewer kontak? [] Y of [] N

Naam van werkgewer:_____________________________________
Naam van Toesighouer: ____________________________________
Telefoon nommer:_____________________________________
Besigheidstipe:________________________________________
Adres: _____________________________________________
Poskode:________________________________________

Dienslange (Sluit Datums in): _____________

Salaris / Ure Periode: ____________
Posisie en pligte: _______________________________________________________
Rede vir vertrek: _____________________________________________________

Naam van werkgewer: _____________________________________
Naam van Toesighouer: ____________________________________

Telefoon nommer:_____________________________________
Besigheidstipe:________________________________________
Adres: _____________________________________________
Poskode:________________________________________

Dienslange (Sluit Datums in): _____________

Salaris / Ure Periode: ____________
Posisie en pligte: _______________________________________________________
Rede vir vertrek: _____________________________________________________

Mag ons hierdie werkgewer vir verwysings kontak? [] Y of [] N

Naam van werkgewer:_____________________________________
Naam van Toesighouer: ____________________________________
Telefoon nommer:_____________________________________
Besigheidstipe:________________________________________
Adres: _____________________________________________
Poskode:________________________________________

Dienslange (Sluit Datums in): _____________

Salaris / Ure Periode: ____________
Posisie en pligte: _______________________________________________________
Rede vir vertrek: _____________________________________________________

Mag ons hierdie werkgewer vir verwysings kontak? [] Y of [] N

verwysings

Lys hieronder drie persone wat die afgelope vier jaar kennis dra van jou werkverrigting. Sluit asseblief slegs professionele verwysings in.

Vir en Van: _____________________________________
Telefoon nommer: ______________________________________
E-pos adres: __________________________________________
Adres: _______________________________________________
Poskode:__________________________________________
Beroep: ____________________________________________
Aantal jare bekend: ______________________________

Vir en Van: _____________________________________
Telefoon nommer: ______________________________________
E-pos adres: __________________________________________
Adres: _______________________________________________
Poskode:__________________________________________
Beroep: ____________________________________________
Aantal jare bekend: ______________________________

Vir en Van: _____________________________________
Telefoon nommer: ______________________________________
E-pos adres: __________________________________________
Adres: _______________________________________________
Poskode:__________________________________________
Beroep: ____________________________________________
Aantal jare bekend: ______________________________

sertifisering

Ek sertifiseer dat die inligting in hierdie aansoek waar en volledig is. Ek verstaan ​​dat vals inligting die rede kan wees om my nie te verhoor of om onmiddellik te kanselleer as ek gehuur word nie. Ek magtig die verifikasie van enige en al die inligting hierbo gelys.

Handtekening: ______________________________ Datum: ______________

Vereiste inligting vir werksaansoeke

Soos hierbo aangedui, moet u u kontakinligting, u werkgeskiedenis (insluitend maatskappye wat gewerk het, posisies, salaris en werkure) verskaf en u opvoedkundige agtergrond. Die meeste maatskappye sal u ook vra om verwysings te verskaf met u werksaansoek.

Maak 'n lys van die inligting wat u moet toepas

Voordat u die aansoek invul, maak 'n lys van al die inligting wat u benodig om aansoek te doen. Hou jou werkgeskiedenis en ander inligting voorhande om dit 'n meer eenvoudige proses te maak. Om te begin, hersien hierdie wenke oor hoe om 'n werkverskaffing te voltooi .

Pre-Employment Testing

Sommige werkgewers mag dalk 'n talentassessering hê om te sien of jy 'n sterk pas by hulle organisasie is. As 'n aanlyn toets deel van die aansoek is, sal hulle instruksies verskaf oor hoe om dit te voltooi.

Belangrik om te weet: Aansoekregtigheid

Dit is belangrik om te weet dat die verskaffing van onakkurate inligting oor die aansoek kan lei tot beëindiging van oorweging vir huur. As die werkgewer die foutiewe data ontdek nadat hy die individu gehuur het, is dit rede vir die beëindiging van diens . Trouens, aansoekers moet die papier of elektroniese aansoek onderteken om seker te maak dat die inligting wat hulle verskaf het, akkuraat is. Maak dus seker dat u aansoek na die voltooiing verdubbel word om te verseker dat alles waar is.