Walmart Online Job Aansoek en Assesseringstoetsinligting

Belangstel om te werk by Walmart? Afhangende van die tipe werk waarvoor u aansoek doen, kan u 'n aansoek doen, óf aanlyn óf persoonlik, en neem 'n loopbaanassesseringstoets om u geskiktheid vir diens by Walmart te bepaal.

Walmart Werksaansoek en Voorlopige Assesseringstoets

U kan aanlyn aansoek doen vir werksgeleenthede by Walmart se Hiring Centre of by 'n Huurkiosk in 'n Walmart-winkel aansoek doen.

Walmart werksaansoeke word aanvaar in beide Engels en Spaans.

Wanneer u by Walmart aansoek doen om 'n werk, moet u eers op Walmart se indiensnemingsverklarings reageer, insluitende ' n agtergrondtoets en 'n dwelmondersoek en erkenning dat wanvoorstelling of versuim van enige inligting tot u diskwalifikasie sal lei van oorweging vir indiensneming of indien u in diens is, u ontslag

Registreer vir 'n Aansoekerrekening

Die volgende stap is om 'n aansoekerrekening te skep. Maak óf 'n nuwe rekening of teken aan by 'n bestaande rekening, as jy een het. As jy 'n nuwe rekening skep, wees voorberei met jou sosiale sekerheid nommer .

Voltooi die Walmart-werksaansoek

Walmart Indiensnemingsvraelys

Vervolgens sal u 'n vraelys invul waarin u gevra word om u ouderdom te voorsien, en as u ooit skuldig bevind is aan 'n misdryf, diefstal, bedrog of 'n gewelddadige misdaad. Jy moet antwoord of jy beskikbaar is vir avond en naweke, as jy die nagskof kan werk, en as jy voltyds, deeltyds of tydelik wil werk.

Jy sal ook die hoogste vlak van onderwys wat jy voltooi het, gevra word, as jy 'n student is, die laagste bedrag geld wat jy sal aanvaar vir die werk, jou vorige werkservaring, as hulle jou vorige werkgewers kan kontak, wanneer jy kan begin werk, saam met die beantwoording van vrae wat sal bepaal of jy in aanmerking kom om federale belastingkrediete te ontvang.

Walmart Pre-Employment Assessment Test

Hierdie kleinhandel-Walmart-assesseringstoets het 65 vrae in vier afdelings.

Afdeling 1: Ses meervoudige keusevrae oor kliënt- en werknemerverhoudings. Hulle is op soek na watter pad u sal neem om konflikte te hanteer wat u mag ervaar in 'n Walmart-winkel. Byvoorbeeld, hulle vra jou hoe jy kwaad kliënte, klagtes en konflik met kollegas sal hanteer. Elke vraag vra 'n hipotetiese situasie, en jy kies die opsie wat die meeste ooreenstem met hoe jy die situasie sal hanteer.

Afdeling 2: Jy word gevra oor werksverwante situasies, en jy word gevra om die effektiwiteit van verskillende response op probleme te gradeer. Byvoorbeeld, hulle vra jou of jy dink dit is baie ondoeltreffend, effens oneffektief, effens effektief, baie ondoeltreffend, of nie oneffektief of effektief om jou toesighouer te vra om jou te skeduleer om met iemand anders te werk as dit gaan om die hantering van 'n moeilike werknemer wat jy wil nie saamwerk nie.

U sal ook bepaal hoeveel u nie saamstem met vrae soos: "Ek voltooi my take suksesvol aan die werk nie" of "Ek voel ek is 'n deskundige in wat ek by die werk doen."

Afdeling 3: Vrae oor hoe baie jy nie saamstem nie / stem saam (kies ietwat nie saamstem nie, stem heeltemal saam, stem saam, stem saam, of nie) met selfontledingsvrae oor jou werksetiek, persoonlike besluite, jou gedrag en morele kwessies, soos of jy saamstem met die feit dat die steel van werk verkeerd is.

Afdeling 4: Vrae oor jou ondervinding in vorige werk soos jou kwaliteitstandaarde, jou aandag aan detail, as jy die kwaliteit sou opoffer om betyds betyds te wees, die aantal van jou vorige werknemers en jou selfdissipline.

Voorbeeld toetsvrae

Slaag die Voor-indiensnemingstoets af

As u nie die Retail Pre-Employment Assessment Test of die Logistieke Pre-Employment Assessment Test geslaag het nie, kan u dit na 60 dae herhaal. As u die Toesighoudende Leierskapassessering geneem het maar dit nie geslaag het nie, kan u dit weer oor 6 maande neem.

Voorgestelde leeswerk: Hoe om aansoek te doen vir 'n werk by Walmart | Wat om te dra vir 'n Walmart-onderhoud