Onderhoudsvrae oor hanteringsprobleme

Maatskappye soek altyd werknemers wat probleme kan oplos . Daarom vra interviewers dikwels kandidate oor hoe hulle uitdagings in die werkplek hanteer het. Vrae soos ' Beskryf 'n probleem wat jy by jou vorige werk gekry het ', is 'n manier vir onderhoudvoerders om jou houding teenoor vorige toesighouers / werkgewers te assesseer en om te sien of jy verantwoordelikheid plaas.

Hoe om onderhoudsvrae oor die hanteringsprobleme te beantwoord

Wanneer vrae van hierdie tipe gevra word, is dit die beste om te dink aan hulle as 'n versoek om te deel hoe u ingryp het om probleme in die verlede op te los eerder as om te kla oor moeilike situasies by die werk.

Het voorbeelde gereed om te deel

Maak voorbeelde van hoe jy probleme aangespreek het of uitdagings vir elke werk, stage, vrywilliger en leierskapsrol op jou CV gevolg het. Kies probleemsituasies waar u betrokkenheid tot 'n oplossing gelei het en onoplosbare of moeilike probleme voorkom wat nie verbeter of verbeter kon word nie.

Onthou, werkgewers sal na jou antwoord luister om uit te vind hoe jy probleme oplos, konflik hanteer en die inisiatief neem om probleme te identifiseer en op te los. Soek vir voorbeelde wat geleenthede toon wat handig sal wees in die posisie waarin u onderhoud voer. Soos met hervat, kan nommers indrukwekkend wees: as jy verkope, verkorte tyd, of 'n resultaat wat volgens statistieke gekwantifiseer kan word, moet jy die besonderhede deel.

Beskryf die probleem, u aksies en die resultate

Beskryf vir elke voorbeeld die situasie met net genoeg detail om die grootte en aard van die probleem voor te stel.

Gee dan aan hoe u die situasie spesifiek beoordeel het en opgetree het om die uitdaging aan te spreek. Beklemtoon die vaardighede of kwaliteite wat u getref het om in te gryp. Sluit die vaardighede in wat jou kwalifiseer vir die werk. Laastens, beskryf die resultate wat u gehelp het om te genereer of hoe die situasie verbeter is. Jou stories hoef nie monumentale prestasies te verteenwoordig nie; klein suksesse wat jou sleutel sterk punte illustreer is voldoende.

Vermy struikelblokke, en maak ook seker dat jy nie negatief oor mede-werkers of bestuurders praat nie.

Jy kan byvoorbeeld 'n storie deel soos: "In my eerste jaar ná 'n HR-bestuurder by ABC-maatskappy het ek opgemerk dat nuwe rekrute op 'n hoër koers verlaat as wat ek by vorige werkgewers ervaar het. Ek het besluit om 'n opname te maak om die redes vir omset Ek het bevind dat hulle nie tevrede was met die vlak van terugvoering en mentorskap wat hulle ontvang het nie. Ek het protokolle ingestel om bestuurders gereeld met nuwe werknemers te ontmoet gedurende die eerste jaar en 'n mentorskapprogram op te stel. Tweede jaar se omset van nuwe rekrute is met 30% verminder en opnames dui op 'n hoër vlak van werkstevredenheid. "

Wenke vir die beantwoording van hierdie vraag

Soos jy dink deur hoe jy hierdie vraag sou beantwoord, gebruik hierdie wenke om jou te help om 'n sterk antwoord te formuleer.

Wenke vir antwoord as jy nie werkservaring het nie

As jy nie werkservaring het nie, is dit goed om voorbeelde uit die skool te gebruik. Probeer dit net sinvol te hou en beklemtoon jou vindingrykheid. By die beantwoording van die vraag, illustreer die voorbeeld. Verduidelik die situasie en die belangrikheid daarvan, wat verkeerd gegaan het, watter impak die probleem het, wat jy gedoen het om dit reg te maak en die uiteindelike resultate.

Voorbeeld antwoord
'N Goeie voorbeeld sou wees: "Ek het 'n groot vraestel gehad vir my biologie klas. Dit was 'n uitgebreide navorsingsprojek en het vir my 'n groot deel uitgemaak. Ek was amper klaar en het net die gevolgtrekking gemaak toe 'n donderstorm getref het en die krag het uitgegaan.

My professor het 'n streng vertragingsbeleid en aanvaar geen verskonings nie, so ek het geweet ek moes die volgende oggend betyds oorhandig, of ek sou die opdrag misluk. Ek het my selfoon gebruik om koffiewinkels oop te maak wat die hele nag oop was en dit het draadloos internet gehad. Ek het gereeld my werk rugsteun, so ek het net omtrent 'n bladsy en 'n half verloor. Ek was in staat om na die koffiewinkel te gaan, die gedeeltes van die papier wat ek verloor het te herskryf, in my bronne by te voeg en dit te proeflees. Ek het die volgende oggend betyds oorhandig en uiteindelik 'n A op die papier en in die klas gekry. "

In hierdie voorbeeld wys die kandidaat dat hy voorbereid is; Hy herstel gereeld sy werk, sodat hy wys dat hy versigtig en pligsgetrou is. Toe die krag uitgegaan het, het hy gedink om area-plekke op te spoor waar hy kon werk, wat vinnige denke en vindingrykheid demonstreer wanneer hy met 'n probleem gekonfronteer word. Hy het 'n manier gevind om die werk te verrig en die sperdatum te bereik, sonder om gehalte te beinvloed. Dit is 'n uitstekende voorbeeld wat wys dat jy 'n goeie werknemer is.

Bykomende inligting

Werkonderhoudsvrae
Vermy Onderhoudsfoute