Kan ek by die weermag aansluit met 'n misdryf op my rekord?

Army Criminal History Waivers - Misdemeanors

Om by die weermag aan te sluit, is nie vir dié "met nêrens anders om te gaan nie". Die weermag vereis dat aansoekers van goeie morele status moet wees. Dit beteken dat 'n werf nie ernstige misdade gepleeg het nie. Misdade, van aard en definisie, is nie noodwendig ernstige misdade soos 'n misdryf sou wees nie, maar afhangende van die erns van die saak, die aantal keer wat 'n misdryf gepleeg is, en op watter ouderdom dit gepleeg is, kan 'n werf aansoek doen om 'n kwytskelding .

Enige aansoeker om inskrywing in die Verenigde State-weermag wat twee, drie of vier siviele oortuigings of ander negatiewe ingesteldhede vir 'n misdryf oortreding ontvang het, vereis 'n kwytskelding . Die goedkeuring van die goedkeuringskommissaris is die werwingsbataljon bevelvoerder, waarnemende bevelvoerder of uitvoerende beampte. Daar is eintlik misdadigers, maar die goedkeurende gesag is baie hoër en die waarskynlikheid van goedkeuring is laer.

Tipiese Misdemeanor Misdrywe

Die definisie van huishoudelike battery / geweld volgens die wet van Lautenburg is soos volg: Ten tye van die oortreding was die skuldige oortreder een van die volgende:

  1. 'N Huidige of voormalige gade, ouer of voog van die slagoffer.
  2. 'N Persoon met wie die slagoffer gemeenskaplike kinders gedeel het.
  3. 'N Persoon wat saam met of met die slagoffer saamgeweef het as 'n gade, ouer of voog.
  4. 'N Persoon wat soortgelyk aan 'n gade, ouer of voog geleë is.