Navy Buddy Enlistment Program

Die Navy Buddy Enlistment Program maak voorsiening vir die aanwending van klein groepe van nie meer as vier manlike individue of vier vroulike individue wat vir die langst moontlike byeenkoms wil bly nie.

Die program behoort bevorderlik te wees vir die stimuleer van aanwendings onder hoërskool gegradueerdes en ander van 'n plaaslike omgewing en help omskrywings gedurende die oorgangstydperk van aanpassing van burgerlike status na militêre status.

Die lengte van onderlinge opdrag word bepaal deur die onderskeie kategorie waarin elke individu inskryf. Individue binne 'n vriendengroep moet almal aan dieselfde kategorie toegewys word. Meng kategorieë binne 'n vennote groep is nie gemagtig nie. 'N Onderlinge opdrag word slegs in een van twee kategorieë gemaak:

Boetes Slegs Deur Werwingskursusse

Inskrywing in hierdie kategorie is slegs beperk deurdat alle individue op dieselfde datum werwing begin. Enige mengsel van inskrywing programme is gemagtig. Werwers moet duidelik maak dat werwingsopleiding ongeveer 8 weke is en sluit nie daaropvolgende vakleerlingopleiding in nie. As gevolg van verspreiding en opdrag beperkinge, kan vroue slegs in aanmerking kom vir hierdie kategorie.

Boeddhisme Deur Werwing Opleiding En Opdrag Aan Aanvanklike Pligstasie

Vroue kwalifiseer nie vir hierdie kategorie nie.

Alle aansoekers wat in hierdie kategorie inskryf, moet in die Seaman / Airman / Fireman-program en binne dieselfde vakleerling aangewys word, behalwe soos hieronder aangedui. Aansoekers moet in dieselfde tak en klas van die vloot aangewys word (Voorbeeld: Alle USN of alle USNR.)

Beperkings op die Buddy-program

Skeiding deur Uitnemende Omstandighede

Alle aansoekers wat onder hierdie program aansoek doen, word toegewys aan dieselfde werwingsmaatskappy en aanvanklike diensstasie soos gewaarborg deur hierdie program. Werwers moet egter verduidelik aan almal wat in die Buddy-program betree, dat verswarende omstandighede kan vereis dat hulle gedurende of na die werwingsperiodes skei as gevolg van:

Onopvallende skeiding

Soms kan administratiewe foute lei tot onbedoelde skeiding van "Buddies." Om sulke situasies te voorkom, moet rekruteurs alle aansoekers wat in die Buddy-program aangemeld is, raadpleeg oor die aksie wat geneem moet word wanneer 'n werf glo dat hy of sy onregmatig van sy of haar vriende geskei is. Sulke berading moet insluit:

Bogenoemde inligting verkry uit die Navy Recruiting Manual ( OPNAV 1130.8F )