Lugmag ASVAB Saamgestelde Punte

Krista76 / Flikr / CC BY 2.0

Om vir spesifieke Lugmagbane te kwalifiseer, moet aansoekers 'n spesifieke telling behaal in die toepaslike Lugmag Aptitude Kwalifikasie Area. Die gebiede is G-Algemeen, M-Meganies, A-Administratief, en E-Elektries.

Kwalifikasie tellings word afgelei van die volgende areas van die Armed Forces Professional Aptitude Battery (ASVAB):

Algemeen (G): Afgelei van die Woordkennis, Paragraafbegrip en Aritmetiese Redenerende subtoetse van die ASVAB.

Meganiese (M): Bereken uit die Meganiese Begrip, Algemene Wetenskap, en Auto- en Winkel-subtoetse van die ASVAB.

Administratief (A): Hierdie telling word bereken uit die gedeeltes van die Numeriese Bedryf, Kodering Spoed-, Woordkennis en Paragraafbegrip van die ASVAB (sien nota hieronder).

Elektries (E): Hierdie samestelling is afgelei van die Wiskundige Rede , Wiskunde Kennis , Elektroniese Inligting en Algemene Wetenskap sub-toetse van die ASVAB.

Nota: die sub-toetse vir numeriese operasies en kodering is in 2002 en 2003 van die ASVAB uitgeskakel. Om te vergoed vir hierdie ontbrekende waardes, en om die administratiewe samestelling gelyk te hou aan diegene wat die ASVAB voor die verandering geneem het, laai die Lugmag 'n "dummy telling" in die plek van die NO en CS sub-toets tellings vir diegene wat die ASVAB neem na die verandering. Die "dummy tellings" wat as vervangingswaardes gebruik word, is die gemiddelde telling wat op hierdie twee subtoetse van Air Force-aansoekers ontvang is vir die 12 maande tydperk voor die verandering.