Wanneer Mariene Korps-afgetredenes en Veterane Uniforms moet dra

Wanneer en waar om die Mariene uniform te dra

Na afloop van hul land eerbaar in die Marine Corps, word afgetredenes en veterane toegelaat om die uniform te dra, maar onder sekere omstandighede.

Die regulasie wat afgetredenes en veterane dra van die Mariene uniform is gedetailleerd oor wanneer en deur wie. Hier is 'n oorsig van die spesifieke reëls.

Marine Corps Retirees en Uniforms

Dit word as geskik beskou vir 'n afgetrede Marine-beampte of Marine-veteraan om die uniform aan gedenkdienste, troues, begrafnisse, balle, patriotiese of militêre parades te dra, seremonies waarin enige aktiewe of reserwe-Amerikaanse militêre eenheid deelneem, en vergaderings of funksies van militêre verenigings.

Afgetredenes, inwoners of besoekers in 'n vreemde land mag nie die uniform dra nie, behalwe wanneer hulle by wyse van 'n formele uitnodiging, seremonies of sosiale funksies bywoon, waar die uniform op die uitnodiging of deur die land se regulasies of gebruike vereis word.

Afgetredenes mag die gepaste uniform of burgerlike klere dra wanneer hulle reis as passasiers aan boord van MSC-skepe en AMC-vliegtuie.

Afgetredenes wat in enige hoedanigheid van 'n militêre skool aangestel word, behalwe die MCJROTC-program, sal nie die uniform dra as dit nie spesifiek deur die CMC gemagtig is nie. Versoeke vir so 'n outoriteit moet aan die CMC (MCUB) gerig word en sal 'n skriftelike verklaring van skoolamptenare bevat wat aandui dat die individue of daar in diens sal wees om werkstitel in te sluit.

Wanneer sodanige magtiging verleen word, sal personeel uniforms hê wat voorgeskryf is vir persone van die ooreenstemmende graad op die aktiewe lys . Geen skool of ander ongemagtigde insigne mag op die Marine Corps-uniform gedra word nie.

Afgetredenes wat as instrukteurs onder die MCJROTC-program werksaam is, sal die Marine Corps-uniform gedurende skoolure en ander toepaslike tye volgens hierdie regulasies dra.

Wanneer afgetrede mariene beamptes nie die uniform moet dra nie

Die dra van die uniform is verbied op vergaderings of demonstrasies wat verband hou met die os wat deur 'n organisasie of regering geborg is wat deur die Amerikaanse prokureur-generaal aangewys is om vyandig te wees teenoor die Amerikaanse Grondwet.

Dit kan insluit totalitêre, fascistiese, kommunistiese of subversiewe regimes, of 'n groep wat die Amerikaanse regering omverwerp.

Die Mariene uniform moet ook nie tydens politieke aktiwiteite of kommersiële belange gedra word wat endossement of borgskap mag voorstel nie. Dit geld ook vir openbare praatjies, plakkers, byeenkomste of ander demonstrasies, tensy dit spesifiek deur die militêre owerhede gemagtig is.

En natuurlik moet die Mariene uniform nie gedra word in omstandighede waar dit die gewapende magte sal diskrediteer of onteer nie, of enige ander situasie wat deur Marine Corps-regulasies verbied word.

Mariniers wat die Medal of Honour ontvang het, mag die Marine Corps uniform op hul plesier dra, behalwe onder die bogenoemde voorwaardes.

Veterane en die Marine Corps Uniform

Voormalige lede van die Mariene Korps wat eerlik gedien het tydens 'n verklaarde of swart oorlog en wie se mees onlangse diens onder geëerbiedigde toestande beëindig is, mag die uniform in die hoogste graad tydens sodanige oorlogsdiens tydens die volgende geleenthede dra en wanneer hulle na sulke geleenthede reis:

Voormalige Mariniers wat eerlik of onder eerbare toestande van die Marine Corps ontslaan word (selfs as dit nie tydens oorlogstyddiens is nie) mag hul uniform dra tydens die ontslag na hul huis van rekord binne drie maande na ontslag.

Die dra van die uniform vir enige ander tyd of doel is verbode.

Persoonlike Voorkoms en die Mariene Uniform

Enigeen wat 'n Marine-uniform of uniform van enige tak van die Amerikaanse weermag dra, word verwag om hoë standaarde vir persoonlike voorkoms te handhaaf en die korps te beskerm, met spesiale aandag nie net aan die korrekte en militêre dra van eenvormige komponente nie, maar ook aan die individu se persoonlike en fisiese voorkoms.

Alle personeel wat 'n Amerikaanse militêre diens of 'n uniform dra, sal na verwagting voldoen aan versorgings- en gewigbeheerstandaarde.