Wat is die definisie van 'n werkgewer?

'N Werkgewer bied werk vir werknemers

'N Werkgewer is 'n organisasie, instelling, regeringsentiteit, agentskap, maatskappy, professionele diensfirma, vereniging sonder winsbejag, klein besigheid, winkel of individu wat werk of werk aanstel, 'n persoon wat 'n werknemer genoem word.

In ruil vir die werk of dienste van die werknemer betaal die werkgewer vergoeding wat 'n salaris , 'n uurloon en voordele wat bo die Federale mandaat van die minimum loon in die VSA mag insluit, betaal.

Die meeste werkgewers bied werknemers 'n omvattende pakket vir werknemersvoordele , aangesien hulle kan bekostig om voordele te bied, insluitend gesondheidsversekering en betaalde tydvakansies , vakansiedae en vakansie. Begin in 2016, onder die Wet op bekostigbare sorg, moet werkgewers wat ten minste 50 werknemers (of 50 voltydse ekwivalente werknemers het) gesondheidsversekering verskaf of 'n fooi betaal.

As werkgewers nie 50 of meer werknemers het nie, kan hulle kies of hulle voordele moet voorsien of nie. Hierdie werkgewers kan net die salaris of uurloon betaal en verskaf nie werknemervoordele nie.

Werkgewers kan werknemers as vrygestelde werknemers huur wat 'n salaris ontvang vir die voltooiing van 'n hele werk, soos $ 60,000 per jaar vir die toesig oor die departement van gehalte. Werknemers wat vrygestel is, moet streng standaarde nakom. 'N Werkgewer kan nie net besluit om iemand 'n salaris te betaal en hulle vry te stel nie.

Byvoorbeeld, 'n werknemer kan 'n bestuursvrystelling hê waar sy toesig hou oor ander, of 'n professionele vrystelling as prokureur, of 'n administratiewe vrystelling as finansiële projekbestuurder.

Vrygestelde werknemers kry dieselfde salaris elke betaalperiode, ongeag die aantal ure wat hulle gewerk het. Werkgewers kan nie die lone van 'n vrygestelde werknemer wat vroegtydig huis toe gaan, toeslaan nie.

Werknemers kan ook nie- of uurwerkers wees wat 'n uurlikse loon betaal word, soos $ 14.00 per uur, vir elke uur gewerk, en wie se betaling onderhewig is aan die bepalings van die Wet op Fair Arbeidstandaarde (FLSA) vir oortyd .

Hierdie werknemers moet betaal word vir elke gewerkte uur. Byvoorbeeld, as 'n werknemer van 8:00 tot 5:00 met 'n uur-middagete wil werk, ontvang die werknemer 8 ure betaal. Maar as die werknemer met middagete werk, ontvang hulle 9 uur betaal.

Werk word uitgevoer deur 'n werknemer vir die werkgewer onder 'n mondelinge of 'n geïmpliseerde of skriftelike kontraktuele ooreenkoms of kontrak . Sommige werkgewers gebruik werkaanbodbriewe om die besonderhede van 'n diensverhouding te bevestig. In vakbond verteenwoordigende werkplekke is die werkgewer verplig om te betaal ooreenkomstig die onderhandelde kontrak.

Tensy daar 'n spesifieke kontrak in plek is, is werknemers in 49 van die 50 state (Montana die enigste uitsondering) by wil. Dit beteken dat hulle te eniger tyd kan ophou en die werkgewer hulle te eniger tyd kan brand. Tradisioneel gee werknemers in die Verenigde State twee weke kennis wanneer hulle bedank.

Maatskappye het ook gewoonlik 'n rede vir die beëindiging van 'n werknemer, soos swak prestasie of posuitskakeling, maar wettiglik hoef hulle nie 'n rede te hê nie. Werkgewers kan nie 'n werknemer beëindig vir ' n rede wat die wet oortree nie , soos as gevolg van 'n werknemer se ras of geslag of swangerskapstatus.

'N Werkgewer het sekere verantwoordelikhede wat deur die wet vereis word om werknemers te betaal, onthoudingsbelasting en die indiening van regeringsverslae by die IRS.

Werkgewers betaal ook werkgewerbelasting wat selfstandige mense hulself betaal.

'N Werkgewer bepaal gewoonlik die plek en diensvoorwaardes en bepaal wie, wat, wanneer, hoe, hoekom van die werk of dienste wat deur die werknemer verskaf word. Die werknemer is onderworpe aan die leiding en leiding van die werkgewer.

Baie maatskappye wil kontrakteurs gebruik, sodat hulle nie gesondheidsversekering moet voorsien of werkgewersbelasting betaal nie. Maar kontrakteursposisies moet streng kwalifikasies nakom. As, as 'n werkgewer. jy bepaal die bogenoemde werksfaktore, waarskynlik die persoon is 'n werknemer en nie 'n kontrakteur nie. Raadpleeg u indiensnemingsadvokaat indien u onseker is.