Glimp in die werk van 'n nie-winsgewende prokureur

Terwyl die meeste paralegals werk in regsfirmas en winsgewende korporasies, is 'n groeiende aantal paralegals 'n nis in nie-winsgewende werk . Elona M. Jouben, MPS, 'n ervare prokureur en programassistent vir die Amerikaanse Vereniging van Universiteitsprofessore in Washington, DC, deel haar paralegale agtergrond en haar rol in die vorming van wet en beleid wat die hoër onderwysfakulteit beïnvloed.

Hoe lank het jy gewerk as 'n prokureur? Wat is jou opvoedkundige agtergrond?

Ek het twee voorgraadse grade aan die Universiteit van Wes-Florida: 'n Baccalaureus Artium in Staatsleer (2000) en 'n Baccalaureus Artium in Regskunde / Voorskool (2006).

Ek het my graduate graad, 'n Masters in Paralegal Studies (MPS), van die George Washington Universiteit in 2010 verdien. Ek het onlangs my 10-jarige herdenking in die regsprofessie gevier, 9 jaar waarvan ek vir 'n solo-prokureur gewerk het en dan verskeie litigasie maatskappye in Pensacola, Florida. Ek het my huidige posisie 'n jaar gelede aanvaar en na Washington, DC verskuif om vir die regsafdeling van die Amerikaanse Vereniging van Universiteits Professore (AAUP) te werk, waar ek ons ​​twee prokureurs en AAUP se algemene raad ondersteun.

Wat is jou daaglikse verantwoordelikhede as 'n nie-winsgewende prokureur met die Amerikaanse Vereniging van Universiteits Professore?

Ons departement ondersteun die aktiwiteite van AAUP op verskeie maniere: reageer op navrae oor hoër onderwysreg van professore, akademiese administrateurs, prokureurs en ander; monitering van wetlike ontwikkelings in hoër onderwys regoor die land; leidende werkswinkels en aanbiedings oor hoër onderwysreg; werk saam met kundiges van regoor die land om amicus curiae-onderbroek in kernappelgevalle voor die Verenigde State se hooggeregshof en staats- en federale appèlhowe in te dien ten einde goeie akademiese praktyke en behoorlike proses te beskerm; en die regsimplikasies van wetgewing en die implementering daarvan by uitvoerende takagentskappe opspoor.

Daarbenewens voer ons ook interne regswerk uit wat verband hou met: bestuur en bestuur van nie-winsgewende verenigings, insluitend belasting- , lobby- en liefdadigheidsaanvraag sake; werkgewerverwante indiensnemingskwessies; en vakbond / arbeidsregtelike kwessies wat relevant is vir ons verhoudings met geaffilieerde kollektiewe bedinging hoofstukke.

Algehele verantwoordelikhede sluit in die uitvoer van substantiewe regsnavorsing oor 'n verskeidenheid regskwessies; opstel memoranda vir sirkulasie aan uitvoerende bestuursraad en geaffilieerde entiteite, wetlike uiteensetting vir openbare sirkulasie en prokureurs se aanbiedingsmateriaal vir fakulteitskonferensies en werkswinkels; koördineer die samestelling van data van verskeie departemente en ons direksie om jaarlikse oudits en regulatoriese nakomingsverslae voor te berei; die bestuur van die AAUP Prokureursverwysingsdiens; triaging en reageer op fakulteitsnavrae rakende algemene regskwessies, versoeke vir amicus curiae-bystand en finansiële ondersteuning van die AAUP Legal Defense Fund; organisering van ons departement se interne rekordhouding prosesse; koördineer jaarlikse regsintern / eksterne navrae en onderhoude en help met hul oriëntering; en gereeld hersiening en opdatering van departementele interne vorms en standaard bedryfsprosedures.

My daaglikse pligte wissel baie, hoewel die mees konsekwente herhalende plig reageer op fakulteitsnavrae, wat wissel van AAUP-beleid oor 'n aantal kwessies wat hoër onderwys en algemene inligting rakende regskwessies beïnvloed, aan versoeke om verwysings na prokureurs wat hulle spesifieke wetgewing kan gee advies.

Fakulteit - ons lede - is die hart van ons organisasie, en dit is belangrik om so gereeld as moontlik op hulle te reageer.

Watter vaardighede is nodig om suksesvol te wees in u huidige rol as nie-winsgewende prokureur / program assistent?

My rol vereis die vermoë om inhoudelike regsnavorsing uit te voer en dan materiaal te skryf wat wetlike inligting in nie-regs- / tegniese taal of in lek se terme herlei. Terwyl ons gehoor oor die algemeen die geleerde akademiese akademie is, moet ons steeds regsinligting in duidelike, bondige, verwante taal kan oordra.

My rol vereis ook uitstekende interpersoonlike kommunikasievaardighede in die hantering van die verskillende persoonlikhede van ons direksie, personeelkollegas, die fakulteit in die algemeen en ander prokureurs en konsultante met wie ons saamwerk oor verskeie projekte.

Ander belangrike vaardighede is die vermoë om te prioritiseer , multi-taak en te onderskei wanneer 'n vraag 'n antwoord vereis vanuit 'n regs-, beleids- of prosedure-perspektief.

Ons kantoor benodig bekwame kennis van Word, Excel, Power Point, Outlook en Adobe. Ons moet ook weet hoe om webwerwe en databasisse van Lexis, PACER en ander administratiewe agentskappe op te spoor.

Wat geniet jy die meeste van jou nie-winsgewende posisie?

Persoonlik dink ek ek het die beste prokureur werk in die land! Ek werk vir 'n organisasie wat my passie vir First Amendment-wetskwessies kombineer met my regsvaardighede . Ek kry bevrediging om mense te help. Of dit so eenvoudig is om fakulteite met prokureurverwysings te voorsien, of 'n bietjie meer betrokke by die uitvoer van regsnavorsing om te reageer op 'n substantiewe versoek vir regsinligting, of om by te staan ​​met die redigering van 'n amicus curiae-brief in 'n saak wat die beginsels van akademiese vryheid impliseer, insluitende vrye spraak en amptenare, word ek elke dag bygedra tot die werk van ons organisasie wat steeds 'n rol speel in die vorming van wet en beleid wat die hoër onderwysfakulteit en die Amerikaanse samelewing in die algemeen beïnvloed.

Watter uitdagings is uniek aan jou posisie?

Ek was al 'n jaar lank in my posisie, dus leer ek nog steeds baie oor die unieke struktuur van ons organisasie, die wisselende rolle van ons personeel en die direksie en hoe ons regsafdeling met hulle almal verband hou. Om te skryf vir 'n nie-regsgeleerde gehoor is uitdagend; Dit is alles anders as die opstel van regsdokumente wat by die hof ingedien sal word. Filing organisasie is ook 'n bietjie uitdagend, aangesien ons nie 'n regsfirma is wat litigasie-lêers hanteer nie . Ek moes kreatief buite die boks dink om 'n verstaanbare liasseringstelsel vir ons talle, uiteenlopende lêers te ontwikkel.

Word werksgeleenthede in hierdie gebied groei?

Ek het geen statistiese data oor die groei van paralegale geleenthede in nie-winsgewende organisasies. Onsinkoties, sou ek sê dat dit 'n nisarea met ruimte vir groei is, aangesien nie-winsgewende voortgaan om hul interne regsafdelings te vermeerder, te verbreed en uit te brei. Realisties, hierdie geleenthede is die meeste gekonsentreer in groot bevolkingsentrums, soos DC of New York City, waar baie nasionale niewins hoofkwartier het.

Hoe kan ander paralegals wat in die non-profit arena wil werk breek in hierdie area? Is daar spesifieke opleiding, werkservaring of sertifisering wat werksoekers 'n voorsprong sal gee?

Enigeen wat 'n nie-winsgewende prokureurloopbaan wil volg en 'n minder tradisionele loopbaan wil volg om in 'n regsfirma te werk , moet evalueer watter politieke, ekonomiese of maatskaplike kwessies hulle passievol is en navorsingsorganisasies wat daarop fokus. Idealist.org is 'n goeie webwerf waar nie-winsgewende organisasies en individue koppelvlakke kan koppel en najaag.

Wat die spesifieke regsopleiding betref, moedig ek paralegals aan wat belangstel in hierdie loopbaan om kursusse in regsnavorsing, skryfwerk, belasting , besigheidsreg, arbeids- / arbeidsreg , kontrakte en enige inhoudelike regskursusse aan te pak wat verband hou met hul passie, soos omgewingsreg, Eerste Wysigingswet, burgerregtereg, ens.

Wat is jou gunsteling prokureur hulpbronne?

Wat is jou loopbaan hoogtepunt?

My loopbaan hoogtepunt tot op datum is tweevoudig:

  1. Om my huidige posisie aangebied te word en van Florida na DC te verskuif, en;
  2. Met my graduated tesis gepubliseer.

Het u enige gunsteling praktyk wenke wat u kan deel?

Ek het 'n uitgebreide lys van internet boekmerke, georganiseer deur onderwerpe in subgidse wat ek nou al 10 jaar saamgestel het. Ek werk gereeld die html-lêer op en maak dit op 'n flash drive op. Ek handhaaf ook my eie elektroniese vorms gids, georganiseer deur onderwerpe in subgidse, en maak dit ook gereeld weer op 'n flash drive. Ek het hierdie hulpbronne by my deur elke werksoorgang gedra sodat ek altyd my noodsaaklike hulpbronne by my sal hê. Jy weet nooit wanneer 'n gespesialiseerde vorm wat jy drie jaar gelede vir 'n saak geskep het skielik weer relevant sal wees nie.

Behoort u aan enige plaaslike of nasionale prokureur organisasies?

Ek is 'n lid van die Noordwes-Florida Paralegal Association (NWFPA) en neem nou deel aan hul maandelikse CLE seminare via afgeleë webcast op die internet. Toe ek in Florida gewoon het, het ek op die NWFPA se Raad van Direkteure gedien - een jaar as sekretaris en een jaar as parlementariër - en het voorsitter geword van wat dan die Lidmaatskap / Student Skakelingskomitee was. Ek dien tans op talle NWFPA-komitees, wat ondersteuning bied aan die pogings van hierdie komitees in die skryf van artikels, die koördinering van ons nuusbrief, die ontwikkeling van 'n studente-mentorskapprogram, monitering en verslagdoening oor paralegale reguleringspogings en -aktiwiteite regoor die land, en die beplanning van 'n PR / bemarking veldtog om ons bereik uit te brei na ander paralegals in die Noordwes Florida area.

Watter ander paralegalverwante prestasies het jy behaal?

In Florida het ek die Florida Registered Paralegal (FRP) aanwysing gehad, wat aangestel is om te dien op die Florida Bar se ongeoorloofde praktyk van die regskomitee vir die eerste geregtelike kring - komitee A, wat gedien is op die Escolia County Career Academy Law Advisory Council, vrywillig by verskeie regshulpklinieke en het aan die Pensacola State College, die Universiteit van West Florida en Virginia College voorleggings oor die prokureursberoep gegee.

My huidige publikasies sluit in:

Ek is aangehaal op Robert E. Mongue se blog, The Empowered Paralegal, en ek is ook geprofileer op die webtuistes van my alma maters: Die Universiteit van Wes Florida en die George Washington Universiteit.

Kan jy 'n prettige feit oor jouself deel?

Ek is die oudste van 12 kinders en die doting tannie van 10 nies en neefs. Om deel te wees van so 'n groot familie het my baie geleer oor persoonlike verhoudings en kommunikasievaardighede. My broers en susters is my beste vriende.