Die voordele en voordele van Staatsdienswerk

Alhoewel daar 'n groot gaping tussen private sektor en openbare belang salarisse is, bied openbare belang werk 'n aantal belangrike voordele bo privaatpraktyk. Hier is ses voordele van openbare dienswerk.

Verdere Openbare Goeie

'N Primêre rede dat prokureurs en ander openbare belang of pro bono werk onderneem, is om die openbare goed te bevorder. Om onderbevoorregte mense, groepe en oorsake te help, kan 'n gevoel van persoonlike bevrediging en prestasie bied wat u nie in staat sal stel om groot maatskappye in private praktyke te verdedig nie.

Werk van openbare belang kan jou toelaat om groter doelwitte te behaal as om 'n salaris te verdien, soos om maatskaplike verandering te bewerkstellig, 'n belangrike openbare oorsaak te ondersteun, of gelyke toegang tot geregtigheid vir behoeftige individue en organisasies te bied. Trouens, die laagste betaalde prokureurs (gewoonlik diegene wat openbare belang doen) rapporteer die hoogste vlakke van geluk.

Openbare belang en pro bono werk bied ook die geleentheid om betrokke te raak by u plaaslike gemeenskap deur openbare diensaktiwiteite van 'n wettige en nie-regs-aard te verrig. Vir studente is dit soms makliker om internskappe met werkgewers van openbare belang te vind as met regsfirmas en winsgewende organisasies, wat geneig is om op 'n baie beperkte basis vir somerwerk te huur. En dit is soms moontlik om befondsing te kry vir jou publieke belang somer werk van jou regskool of van 'n landswye openbare belangsorganisasie, soos gelyke geregtigheidswerke.

Waardevolle werkservaring

Regstudente, nuwe prokureurs, paralegals en ander regsberoepe kan waardevolle werkservaring deur middel van internskappe in die openbare belangsektor of via pro bono-werk in die regskool verkry. Sulke ondervinding is belangrik in 'n tyd wanneer werk skaars is; baie werkgewers het nie die tyd of hulpbronne om nuwe prokureurs en regspersoneel op te lei nie.

Aangesien klein ondernemings wil kandidate aanstel wat die grond kan hardloop, en groot maatskappye dikwels werklike regswerk aan ervare geassosieerdes, werk in die openbare belang sektor kan help om die werkervaring wat jy nodig het te kry. Werk van openbare belang is 'n goeie stap vir privaat praktyk en werkgewers waardeer 'n verbintenis tot openbare diens.

Beter Werk-Lewensbalans

Werk in die openbare belang bied gewoonlik 'n beter balans tussen werk en lewe as werkgeleenthede in die regsfirma. 9-tot-5 werksdae, buigsame skedules en deeltydse geleenthede is algemeen in die openbare belangsektor. In teenstelling met privaat praktyke is individue wat nie in winste werk nie, die regering en regsdienste-organisasies nie onder druk om hoë billike uurkontingas te ontmoet, geselsyds met vennote te kry of vrye tyd aan kliëntontwikkelingsaktiwiteite te spandeer nie. Die werkskultuur is dikwels meer ontspanne omdat die fokus op diens eerder as wins is.

Blootstelling aan verskeie praktykareas

Wanneer u by 'n regsfirma aansluit, word u gewoonlik aan 'n spesifieke oefengroep toegewys. Openbare diens- en pro bono-werk kan egter nuwe grade help om 'n verskeidenheid oefenareas te verken terwyl hulle waardevolle werk verrig. By 'n regsdiensorganisasie kan u byvoorbeeld help met 'n verskeidenheid gevalle wat wissel van verhuurder en huurder- en immigrasieprobleme tot kinderbewaring en burgerregte.

U sal waardevolle insig en nuttige kennis opdoen in die prosedurele en substantiewe kwessies rondom baie regsareas.

Mentorskap en netwerkgeleenthede

As jy 'n student of 'n nuwe gegradueerde is, kan openbare belang en pro bono werk jou ook help om mentors, netwerkkontakte en werkverwysings te kry. Terwyl prokureursfirmas en korporasies dikwels op die onderste lyn gefokus word, is openbare belangstellingsplekke minder gefokus op wins.

Daarom kan hulle meer tyd bied om mentorverhoudings en kontakte te ontwikkel. En 'n pro bono-projek wat deur die plaaslike kroegvereniging georganiseer word, kan 'n goeie manier wees om praktiserende prokureurs in gebiede van besondere belang te ontmoet, aangesien hulle dikwels vrywillig dien om as nuwe mentors aan nuwe vrywilligers te dien.

Erkenning en Honneurs

Prokureurs het 'n etiese verpligting om openbare diens te lewer en terug te gee aan die gemeenskap.

Hierdie plig strek ook na ander regspersone soos paralegals. Baie regsfirmas en regsorganisasies erken en eer advokate en regspersoneel wat leierskap in hul gemeenskap getoon het deur deel te neem aan openbare diens- en pro bono-aktiwiteite.

Verhuringsbestuurders waardeer ook 'n verbintenis tot pro bono en openbare dienswerk. Daarom kan hierdie tipe werkservaring 'n goeie hervat-booster wees. Vir meer inligting oor openbare belangberoepe, insluitend voor-, nadele, salarisse, vaardighede en hulpbronne, sien hierdie Handleiding vir Staatsdiensberoepe .