'N Gids tot Regsstudery, Externships en Klerkships

Kry die afslag op geleenthede in die regswêreld

Regsopleidings bied studente die geleentheid om hul kennis van substantiewe regsgebiede te verhoog, blootstelling aan 'n werklike werksomgewing te verkry en waardevolle ondersteuning aan 'n wettige werkgewer te bied. 'N Toenemende aantal regskole , paralegale programme , regssekretariële skole en ander regsopvoedkundige instellings vereis die voltooiing van 'n internskap as voorvereiste vir graduering.

Sommige internskappe word betaal, hoewel baie nie. Die meeste internskapsprogramme stel studente egter in staat om skoolkrediet te verdien.

Aangesien die regsgebied meer kompleks word en regsdienste ontwikkel, het die tradisionele stage ontwikkel. Nou bestaan ​​daar 'n aantal verskillende ervaringsgeleenthede vir die regstudent, insluitende regsklerkskappe, regsklinieke, somerklubs, wettige buitelandse skepe en pro bono-projekte. Hierdie programme plaas studente in regskantore , howe en openbare belangorganisasies met die doel om regsondervinding in die wêreld te bied onder leiding van fakulteitslede, gelisensieerde prokureurs en regters. Terwyl u skool se loopbaan sentrum die eerste plek is, moet u kyk na 'n internskap, 'n aantal webwerwe handhaaf ook lyste of skakels na internskappe.

Regterlike Kleuterskole

Geregtelike klaskamerskappe is een van die gewildste regskool-internskappe.

Studente intern vir staats- en federale regters en kry waardevolle insig in die werking van verhoor- en appèlhof. Hierdie posisies is baie navorsing en skryf intensief en is uitstekende hervat-boosters, veral vir diegene wat siviele of kriminele regsgedinge of appèlregte wil beoefen.

Regterlike interns voer 'n wye verskeidenheid klaskamerpligte uit, insluitende die hersiening van appellant-onderbroek, proefrekords en ander dokumente; ondersoek en ontleding van regspraak; help met die opstel van bankmemoranda en menings; aanbevelings maak oor die hantering van aangeleenthede op appèl, en die voorlegging van die beoordelaar voor mondelinge betoog.

Studente wat aansoek doen om geregtelike internskappe moet uitsonderlike navorsings- en skryfvaardighede, goeie oordeel en sterk interpersoonlike vaardighede demonstreer. Studente wat federale hofklerke soek, moet oor die algemeen 'n beter akademiese rekord hê.

Federale geregtelike klerke (klerke met een van die land se kringbane) is geneig om meer gesogte en dus meer mededingend te wees as staatshofklerke. Klerkships met die Hooggeregshof van die Verenigde State is die mees gesogte en gesogte klaskamerposisies.

Regsklinieke

Regsklinieke laat studente toe om regservaring te verkry deur klinieke in die regskool. Regsklinieke bied 'n geleentheid vir tweede en derdejaarstudente om klaskamerkennis toe te pas op werklike regsituasies. Studente voer werklike regswerk onder die toesig van 'n fakulteitslid en / of praktiserende prokureur.

Voorbeelde van regsklinieke sluit in mishandelde kinders in die jeughof, regverdige behuisingskwessies in die federale hof, die aanleg van vaste eiendom vir Habitat for Humanity, of die opstel van 'n testament vir bejaarde kliënte.

Klinieke is 'n goeie opsie vir studente wat nie die tyd kan afwend van die akademiese program wat vereis word deur 'n betaalde internskap of deur diegene wat nie 'n bron van betaling vir die internskap kan vind nie.

Externships

Externskapsprogramme bied aan studente die geleentheid om in die praktyk instellings buite die skool te werk. Deur middel van 'n externskap kan studente werklike werkservaring op spesifieke gebiede van belang kry. Byvoorbeeld, studente wat belangstel in gesondheidsorgsreg kan 'n externskap in 'n hospitaal se regsdepartement verrig. Studente wat belangstel in familierecht of kinderregte kan werk vir 'n Hof aangestelde spesiale advokaat (CASA) -program.

Studente wat 'n litigasie-ervaring ondervind, kan 'n externskap voltooi met 'n staatsaanklaers kantoor of die Amerikaanse prokureur se kantoor. Studente met 'n belang in openbare belangsreg kan by 'n regshulpprogram werk. Studente wat konsentreer op indiensnemingsreg of burgerregte-kwessies, kan ekstern met die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie of die Amerikaanse Departement van Arbeid.

Studente in eksterne programme word gewoonlik onder toesig van die kantoor deur 'n gelisensieerde prokureur wat spesifieke take toeken en toesig en terugvoer verskaf. Voltydse fakulteitslede en personeel kan ook addisionele toesig en toesig verskaf.

Alhoewel sommige buitelandse skepe finansiële vergoeding bied, word daar dikwels 'n buitekring vir skoolkrediet aangebied. Externships bied studente die geleentheid om die publiek te dien, waardevolle kontakte in die veld te maak, te leer oor die strengheid van daaglikse praktyk in 'n spesifieke regsgebied en om waardevolle regsvaardighede te bekom .

Somerklerkies

Die somerklerkskap is die wesenlike regskoolondervinding vir baie aspirantprokureurs. Somerklubs is die kaartjie vir 'n werk met baie van die grootste, mees gesogte regsfirmas. Om hierdie rede is die geleenthede vir somerklubs beperk en kompeterend. Baie van die groter prokureursfirmas baseer diensleweringbesluite oor beter akademiese prestasie en / of regsondervinding.

Die meeste somerskliniekprogramme begin aan die einde van die wetstudent se tweede jaar, laaste 10 tot 14 weke, en eindig aan die einde van die somer. Sommige klerkskappe kan egter gedurende die skooljaar aangebied word.

Terwyl die groot meerderheid van klerkshipprogramme in groot regsfirmas bestaan , kan 'n aantal geleenthede vir kleuterskole ook in klein en middelgrote firmas sowel as korporasies, die regering en die regbank gevind word (sien regsbeamptes, hierbo).

Somerklubs in groot regsfirmas is dikwels baie navorsing en skryfintensief, aangesien daardie soort werk makliker aan somerpersoneel gedelegeer word as komplekse, langtermynprojekte. Sommige van die groter regsfirmas en korporatiewe werkgewers het goed ontwikkelde somerklerkprogramme wat periodieke resensies, sosiale geleenthede, mentoropdragte en 'n gevestigde metode vir die toewysing van werksopdragte insluit.

Pro Bono Projekte

"Pro Bono" beteken "vir die goeie van die mense." Studente wat pro bono-projekte uitvoer, help gemarginaliseerde gemeenskappe en onderbewaarde bevolkings - soos kinders en bejaardes - wat dikwels toegang tot geregtigheid geweier word. Pro bono werk is nog 'n uitstekende manier om die publiek te dien terwyl jy jou regsvaardighede ontwikkel .

Pro bono werk word aangemoedig, alhoewel dit dikwels nie nodig is nie, deur beide regskole en regswerkgewers. 'N Wye verskeidenheid staatsdienspryse bestaan ​​vir studente en werknemers wat pro bono werk verrig. Pro bono werk is ook 'n goeie bewys vir jou CV.

Maak nie saak watter tipe internskap jy deelneem nie, jy is seker om jou regsverwysings te bou, waardevolle kontakte te maak en jou regsvaardighede te verfyn. Vir baie studente wat deelneem aan 'n internskap, externskap, somerskliniek of regskliniek, is een van die mees belonende ervarings van hul regsopleiding.