Die mees algemene vorms van stadsregering

Vyf maniere wat 'n stad kan organiseer

Stadse regerings kan verskillende vorme aanneem. Maak nie saak wat die vorm van regering, stadsregerings moet reageer op die burgers. Die vorm van regering wat 'n stad aanvaar, hang grootliks af van die grootte van die stad. Hoe groter die stad, hoe meer besluite moet geneem word deur verteenwoordigers eerder as die bevolking as geheel. Die mees algemene vorme van stadsregering word hieronder uiteengesit.

Raad-Bestuurder

Die raad-bestuurder vorm van regering is die mees algemene vorm van stadsregering in die VSA.

Onder hierdie regeringsvorm bestaan ​​die wetgewende liggaam uit verkose amptenare, en die daaglikse bedrywighede word deur 'n professionele administrateur hanteer.

Die stadsraad funksioneer as die stad se wetgewende liggaam wat wette en ordonnansies aanneem, soos toegelaat deur die federale en staatsreg. Raadslede word deur die stad se burgers verkies soos voorgeskryf deur die staats- en plaaslike wetgewing.

Die regering bestuurder vorm van regering is ook bekend as die swak burgemeester vorm van regering omdat die burgemeester nie meer mag as enige ander lid van die stadsraad. Afhangende van die plaaslike wet, kan die burgemeester deur die burgers verkies word of deur die raadslede gekies word.

Die stadsbestuurder is 'n loopbaan openbare administrateur wat dien as die hoof uitvoerende beampte van die stad se burokrasie. Die bestuurder is ook betrokke by die stadsraad se besluite as die hoofadviseur van die groep. Die bestuurder verskaf kundigheid en insig dat die gemiddelde burger wat verkies is tot stadsraad, onwaarskynlik sal wees.

Sodra besluite geneem is deur die raad, implementeer die bestuurder hulle, ongeag of hy of sy met die besluit saamstem.

Sterk burgemeester

Die sterk burgemeestersregeringsvorm word meestal in groter Amerikaanse stede waar die burgemeester 'n politieke speler op die staats- en nasionale vlak moet wees. Sterk burgemeesterstede wissel in presies hoeveel mag die burgemeester in vergelyking met die stadsraad gebruik, maar oor die algemeen lyk die sterk burgemeestervorm van die Amerikaanse federale regering in hoe die President en Kongres met mekaar kommunikeer.

Die burgemeester is die hoof uitvoerende beampte van die stad. Daar is geen stadsbestuurder nie, aangesien daar in die raadbestuurder vorm van regering is. In plaas daarvan rapporteer stadsdepartemente direk aan die burgemeester.

Die stadsraad dien as die wetgewende liggaam. Die burgemeester se interaksie met die raad word bepaal deur plaaslike wette. In sommige stede is die burgemeester voorsitter van die raad en in ander stede het die burgemeester niks te doen met amptelike raadsaksies nie. Sommige stede gee die burgemeester die veto-mag oor raadsbesluite.

kommissie

Die stadsraad dien as wetgewende en uitvoerende takke van die regering. Stad hoofde rapporteer eerder aan die kommissie as 'n burgemeester of bestuurder.

Stadsvergadering

In 'n regeringsvorm van die stadsvergadering vergader al die inwoners van die dorp minstens een keer per jaar om stadswette en -beleid te aanvaar. Op dieselfde vergadering word 'n groepburgers of 'n individu gekies om stadsoperasies uit te voer. Hierdie vorm van regering is slegs vir die kleinste stede.

Verteenwoordigende Stadsvergadering

'N Verteenwoordigende stadsvergadering-stadsregering funksioneer dieselfde as die stadsvergaderingsvorm van die regering, behalwe dat die dorp se burgers 'n kleiner deel van die bevolking verkies om aan die vergadering deel te neem.

Burgers wat nie aan die vergadering deelneem nie, kan nog steeds bywoon.