Staatsdiensprofiel: Stadsbestuurder

Oorbrug die gaping tussen plaaslike politiek en openbare administrasie

Vir diegene wat belangstel in plaaslike politiek en wat graag dinge wil doen, kan 'n loopbaan as stadsbestuurder 'n goeie keuse wees. Stadsbestuurders moet in ooreenstemming wees met verkose amptenare en is verantwoordelik vir die bestuur van die stad se burokrasie.

In die stadsraad se bestuursvorm is die stadsraad die beheerliggaam wat deur die burgers verkies word. Die magte van die burgemeester in hierdie vorm van regering wissel van stad tot stad; Die burgemeester is egter nie die uitvoerende hoof nie.

Die raad huur 'n stadsbestuurder om as die hoof uitvoerende beampte van die stadsregering te dien. Met uitsonderings wat wissel van stad tot stad, hou die stadsbestuurder toesig oor alle stadspersoneel.

Die stadsbestuurder adviseer die raad oor hul besluite, maar het geen formele magtiging om te stem oor wette wat deur die raad ingestel is nie. Sodra wette of ander besluite geneem is, is die stadsbestuurder uiteindelik verantwoordelik vir die uitvoering van die raad se wense.

Die keuringsproses

Stadsrade hanteer dikwels hoofkwartierfirmas om die kandidaat-soektog te organiseer wanneer 'n stadbestuurder se posisie ontruim word. Raadslede het dikwels nie die tyd of kundigheid om te wy aan 'n deeglike soeke.

Headhunters het verhoudings met stadsbestuurders in ander dorpe gevestig. Hulle sal hierdie verbindings gebruik om direkte bestuurders in ander dorpe te benader om aansoek te doen en ook om aanbevelings te vra oor kandidate waaroor die hoofhunters nie weet nie.

Die hoofhuntingproses hou nie uit dat 'n stad se departementshoofde of assistent-stadsbestuurders gekies word nie, maar dit beteken dat hulle meer aandag sal skenk as wat hulle sou wou indien die raad besluit het om die mees gekwalifiseerde persoon wat reeds op personeel is, te bevorder.

Sodra die lys van finaliste ontwikkel is, het die raad die finaliste na die stad vir onderhoude.

'N Kompliserende faktor om as 'n finalis te noem, is dat die lys van finaliste dikwels deur die plaaslike media gerapporteer word. As 'n finalis reeds 'n stadsbestuurder in 'n ander dorp is, is dit net 'n kwessie van tyd voordat sy of haar huidige stadsraad uitvind dat hy elders toegepas word. Dit veroorsaak dat stadsbestuurders baie selektief is oor watter plekke hulle aansoek doen en ywerig om hul huidige raadslede in kennis te stel wanneer hulle as finaliste aangewys word.

Die Onderwys benodig

Stadbestuurders kom dikwels deur die verskillende stadsdepartemente op; Daarom het stadsbestuurders 'n wye verskeidenheid opvoedkundige agtergronde. Byvoorbeeld, 'n stadsbestuurder wat 'n voormalige finansiële direkteur is, het 'n graad in rekeningkunde of finansies. Net so sou 'n stadsbestuurder wat 'n polisiehoof was, 'n kriminele geregtigheidsgrondslag hê.

Baie stadsbestuurders gaan terug middernag skool toe om 'n magister van openbare administrasie of 'n gesertifiseerde openbare bestuurder se geloofwaardigheid te verdien.

Die ervaring wat vereis word

Die stadsbestuurder is nie 'n intreevlakposisie nie. Dit vereis aansienlike bestuurs- en plaaslike regering-ervaring . Voordat hulle hul eerste stadsbestuurderrol aanvaar het, het hulle dikwels ervaring as assistent-stadbestuurder of departementshoof.

Kandidate met vorige ervaring in die bestuur van die stad word waarskynlik aangewys vir vakante stadsbestuursposte.

Wat die stadsbestuurder doen

As stadsbestuurder bestuur die stadsbestuurder die gaping tussen politiek en administrasie. 'N Stadsbestuurder moet altyd bewus wees van hoe die aksies wat hy of sy neem, deur die individuele stadsraadslede, burgers en stadspersoneel waargeneem word.

'N Stadsbestuurder se belangrikste kiesafdeling is die stadsraad. 'N Algemene grap in die stadsbestuursberoep is dat alles wat 'n stadsbestuurder moet doen, weet hoe om na vier te tel. Hierdie grap speel uit die feit dat die algemeenste aantal stadsraadslede sewe is. Vier stemme op 'n sewe-lid stadsraad maak 'n meerderheid. As 'n stadsbestuurder konsekwent kan hou dat vier van die sewe lede tevrede is met die bestuurder se prestasie, het die bestuurder werksekuriteit.

Maar weer, dit is 'n grap vir 'n rede. Stadbestuurders het dikwels nie werksekuriteit nie. Stadsrade kan uiters wispelturig wees. Lidmaatskap word oorgedra, en kandidate met een uitgawe kan maklik verkies word.

'N Stadsbestuurder bly gewoonlik drie tot ses jaar in 'n dorp. As jy nie elke paar jaar wil rondbeweeg nie, is 'n werk as stadsbestuurder nie vir jou nie. Wanneer 'n stadsbestuurder langer as ses jaar in 'n stad bly, is ander stadsbestuurders jaloers.

Die stadsbestuurder handel oor alle personeelsake. Besluite om 'n stadswerknemer te vuur, kom dikwels voor vir die stadsbestuurder se goedkeuring. Alhoewel die stadsbestuurder die gesag het om beëindigingsbesluite te neem, sal 'n omsigtige stadsbestuurder die informele goedkeuring van die burgemeester- en sleutelraadslede bekom, asook 'n regsadvies van die stadsprokureur verkry . Ten minste moet die bestuurder die raad inlig wanneer 'n werknemer beëindig word sodat hulle nie oor die situasie in die media kan uitvind as die afgedankte werknemer die situasie openbaar maak nie.

Stad nepotisme beleid is dikwels strenger vir die stad bestuurder as wat hulle is vir ander personeel, want die stad bestuurder is bo alle werknemers in die bevel van die bevel .

Die stadsbestuurder kommunikeer met ander hoëvlakadministrateurs in die gemeenskap soos die provinsiale regter en die skool superintendent . Die bestuurder tree ook op as 'n skakeling met streeks- en staatsregerings.

Wat 'n stadsbestuurder verdien

'N Stadsbestuurder se salaris is baie korreleer met die grootte van die stad. Dorpe net groot genoeg om 'n stadsbestuurder te bekostig, kan $ 40,000 per jaar betaal, terwyl die grootste stede in die land meer as $ 200,000 per jaar betaal.

Soms sal baie klein dorpies 'n stadsbestuurder veel meer betaal as wat die grootte van die dorp sou aandui. Hierdie stede het dikwels 'n abnormaal groot belastingbasis as gevolg van hoë eiendomswaardes.

Stadsbestuurders het dikwels kontrakte wat ander vorme van vergoeding bepaal, soos motortoelaes, behuisingstoelaes en uitgestelde vergoeding. Stede sal dikwels hul kontrakonderhandeling begin van wat die vorige stadsbestuurder gemaak het.