Spesiale Onderwysreg

Spesiale Onderwysreg - Praktykbeskrywing

Spesiale onderwysreg is 'n groeiende subspesialiteit van onderwysreg wat die regte van kinders met gestremdhede aanspreek binne die konteks van die onderwysstelsel van die land. Ses miljoen kinders in die Verenigde State is ongeskik, volgens die Disability Statistics Center, en die getal groei. Aangesien die jeugdige gestremdhede toeneem, het die gebied van spesiale onderwysreg uitgebrei om die opvoedkundige behoeftes van gestremde kinders aan te spreek.

Wetgewing soos die Wet op die Ontwikkeling van Individue met Gestremdhede (IDEA), die Wet op Gesinsopvoedingsregte en Privaatheidsbeleid (FERPA) en No Child Left Agter (NCLB) dwing lande om gratis en toepaslike openbare onderwys te voorsien om gelyke geleenthede vir alle studente te verseker. Die IDEA verskaf die wetlike raamwerk vir 'n "gratis en toepaslike openbare onderwys" aan studente met gestremdhede. Hierdie federale wet, tesame met verwante statute en regulasies, verseker dat gestremde kinders dieselfde onderwys ontvang as hul nie-gestremde eweknieë. Individuele opvoedingsprogramme (IEP's) - gespesialiseerde onderwysprogramme wat aangepas is vir die kind se behoeftes - word gereeld gevestig om gestremde kinders in staat te stel om gratis en toepaslike openbare onderwys in die minste beperkende omgewing te ontvang.

Spesiale Onderwysreg - Werkverpligtinge

Die werk van die spesiale onderwysprokureur strek oor die hele litigasie spektrum van basiese administratiewe verrigtinge tot komplekse staats- en federale litigasie.

Aan die kant van die eiser help spesiale onderwysprokureurs en prokureurs om die opvoedkundige behoeftes van kinders te ontmoet en hul grondwetlike regte te beskerm. Prokureurs en paralegals tree gereeld op as advokate, wat ouers verteenwoordig by behoorlike proses verhore en IEP (Individuele Onderwysplanne) verhore, ontmoeting met kliënte, en die aanbeveling van plaaslike diensverskaffers, evalueerders, en sielkundiges en ander professionele persone.

Hulle moet kennis dra van die beskikbare onderwysopsies en vertroud wees met IEP-kwessies, gestremdhede, dissiplinêre kwessies en gedragsondersteunings.

Aan die verdediging, verteenwoordig spesiale onderwysprokureurs skooldistrikte, skoolrade, onderwysers, administrateurs en ander skoolwerkers om 'n verskeidenheid eise te verdedig. Prokureurs ontmoet met onderwysers, vakbondverteenwoordigers en skoolpersoneel; versamel rekords; dien as 'n skakeling tussen die distrik, raad, kliënte en kundiges; konsepkontrakte, beleide en regsdokumente; en verteenwoordig kliënte by behoorlike proses verhore en ter verhoor. Prokureurs op die verdedigingskantoor van spesiale onderwysreg kan ook by verhore van die skoolraad verskyn of voor wetgewende komitees om petisie vir veranderinge in skoolbeleid te versoek.

Waarom groei die spesiale onderwysreg?

'N Nasionale toename in kinderjare het die groei van spesiale onderwysreg aangevuur. Die Washington Post berig dat een in elke dosyn Verenigde State se kinders en tieners - 5.2 miljoen - 'n fisieke of geestelike gestremdheid het, wat die afgelope dekade 'n skerp groei in die land se gestremde jeug weerspieël. In die besonder het die aantal kinders wat met outisme, asma en leer gestremdhede gediagnoseer is, in die afgelope jare gestyg.

Redes vir die toename in kinderjare gestremdhede sluit in 'n uitgebreide definisie van "gestremdheid", 'n styging in kinderjare vetsug en bevordering van mediese sorg wat meer babas met lae geboortegewig, Down-sindroom en rugmurgbeserings bespaar.

Breek in spesiale onderwysreg

Vrywilligerswerk vir spesiale onderwysvoorspraak, pro bono- en gestremdheidsverwante organisasies kan jou help om in die gebied van spesiale onderwysreg te breek. Deur sulke werk kan jy kontakte in die spesialis op die onderwysreg maak, die unieke terminologie en prosedure reëls van die spesiale onderwysreg leer en waardevolle ondervinding opdoen. 'N Algemene kennis van gestremdhede, sowel as die wetlike en wetgewende raamwerk van spesiale onderwysreg, kan jou ook 'n werkvoordeel gee. 'N Baccalaureus- of meestersgraad in die onderwys kan behulpsaam wees, maar is nie nodig nie.