Reageer op versoeke vir verwysingstoetse

Verken en bestuur kommer oor die reaksie op versoeke vir verwysingstoetse

Jy sou dink dat die verskaffing van 'n verwysing vir 'n voormalige werknemer 'n eenvoudige, eenvoudige aktiwiteit moet wees. Maar in ons litigieuze samelewing word 'n eenvoudige indiensnemingsverwysing , in reaksie op verwysingstoetse , nie meer wyd beoefen nie. Trouens, die meeste maatskappye gee naslaankontrole aan die personeel van die personeel. Dit beteken dat die verkryging van 'n verwysing wat enige inligting openbaar oor die kandidaat wat u voornemens is om te huur, toenemend moeilik is.

In 'n vorige artikel het ek die verskillende benaderings bespreek vir verwysingstoetse vir voormalige werknemers. My aanbevole benadering tot 'n verbale werkverwysing het verskil gegrond op die werknemer se prestasie terwyl hy of sy vir u organisasie gewerk het. My antwoord op 'n versoek vir 'n skriftelike aanbeveling, veral die vorms wat numeriese antwoorde versoek wat werknemers koers, bly dieselfde. Stuur die vorm aan MH.

Informele Verbal Verwysingstoetse

Hierdie steekproefverwysings en verifikasie van indiensnemingsbeleid is geskik vir die meeste referentiekontrole , veral die tjeks wat in skriftelike formaat versoek word. In die vorige artikel het ek 'n ongeskrewe, meer informele verwysingsbespreking bespreek wat die onmiddellike toesighouer by die potensiële werkgewer mag hou.

Veral in die geval van 'n gewaardeerde, voormalige werknemer of huidige werknemer, kan u hul bydraes informeel met 'n voornemende werkgewer bespreek.

Op hierdie manier help u u voormalige kollega om 'n geskikte werksgeleentheid te kies.

U stel die voornemende werkgewer in staat om 'n sekere vertroostingsvlak te ervaar met sy of haar werknemer se keuse. Aangesien 'n verwysings-tjekoproep laat in die werknemerversoekproses kom , moet u verseker wees dat u kommentaar bevestig wat die voornemende werkgewer deur die aansoek- en onderhoudsproses besluit het .

Riglyne vir informele verwysingstoetse

My navorsing aanlyn dui daarop dat sekere werkgewers, veral universiteite en regeringsentiteite, steeds bestuurders toelaat om reaksies op naslaankontrole te lewer. (Beleid van private werkgewers is selde aanlyn.) Werknemers van maatskappye wat vereis dat werknemers formele, skriftelike verwysingstoetse aan HR stuur, kan ook gemaklik met informele werkers met 'n voornemende werkgewer gemaklik voel.

Hierdie temas oor die inhoud van referentiekontrole is opmerklik vir lesers wat besluit om te reageer op 'n mondelinge verwysingstoets vir huidige of voormalige werknemers. Bestuurders het opleiding benodig om hierdie antwoorde te verskaf vir verwysingsversoeke. Let asseblief op my aanbevelings vir wanneer en of 'n bestuurder 'n reaksie op 'n verwysingstoets moet gee .

Wanneer reaksies op verwysingstake beantwoord word, kan bestuurders hierdie vrae beantwoord.

Vrae om nooit te antwoord oor vorige werknemers

U kan weier om hierdie vrae direk te beantwoord of te deflekteer met 'n antwoord wat die problematiese komponente in die hand sit. Antwoord: As alle aspekte van die werknemer se ondervinding, opvoeding, werkverrigting en belangstellings in ooreenstemming gebring het met die vereistes van die pos, ja, ek sal die werknemer herverhoor.) Pas op vir hierdie vrae:

Met omsigtigheid en oorweging kan jy waardevolle kunstenaars 'n werkverhoging gee. U informele, waarheidvolle, gedokumenteerde prestasie-assessering kan die punt van die skaal ten gunste van u voormalige werknemer se volgende geleentheid bied.