Die Top 10 Jobs vir Marketing Majors

Belangstelling in 'n loopbaan in bemarking? Nuuskierig oor loopbaanopsies? Bemarking hoofvakke ontwikkel 'n wye verskeidenheid vaardighede en kennis wat toegepas kan word op werk in elke sektor van die ekonomie.

Bemarking Belangrike Vaardighede

Studente wat in bemarking studeer, leer om die behoeftes en voorkeure van verbruikers en besighede vir produkte en dienste te assesseer. Bemarkingshoofde verbou beide kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsvaardighede as wat hulle op marknavorsingsprojekte werk.

Kommunikasie is sentraal tot effektiewe bemarking, sodat studente hul skryf-, verbale en aanbiedingsvaardighede verfyn met die voltooiing van opdragte en internskappe. Hulle skryf plekke vir advertensie veldtogte, teks vir persvrystellings en inhoud vir sosiale media. Aanbiedingsvaardighede, spanwerk en leierskapsvaardighede word gekweek terwyl gevallestudies en groepprojekte afgehandel word.

Bemarkingshoofde, wat organiseerders is, leer om gebeure te beplan en te bevorder. Studente met sterk interpersoonlike vaardighede ontwikkel die vermoë om ander direk betrokke te raak en hulle aanmoedig om produkte en dienste aan te koop. Bemarking hoofvakke met 'n kreatiewe gebuig uitdruklike visuele kommunikasie en produkontwerp, sowel as die konsep van slagspreuke en temas vir bemarkingsveldtogte.

Beste Werk vir Bemarkingshoofde

Die beste werk vir jou as bemarkingshoof sal afhang van die unieke opset van vaardighede, waardes, persoonlikheidseienskappe en belange wat jou identiteit uitmaak.

Die volgende lys sal u help om 'n paar tradisionele en nie-tradisionele opsies vir oorweging te identifiseer. Praat met fakulteit, alumni en ander kontakte om ander moontlikhede te skep wat geskik is vir jou agtergrond.

Bemarkingsassistent

Bemarkingspersoneel en bestuurders gebruik dikwels onlangse gegradueerdes as assistente om hul ondersteuningspligte en meer roetine take uit te voer.

Bemarkingshoofde met sterk vakkennis en detailoriëntering kan hierdie posisie as 'n poort tot meer verantwoordelike werk op die veld gebruik.

Organisasie- en gebeurtenisbeplanningsvaardighede help bemarkingshoofde om promosie-inisiatiewe te koördineer. Skryf- en redigeervaardighede wat deur bemarkingsstudies gehang word, help assistente om bemarkingskommunikasies op te stel en te hersien. Fasiliteit met sosiale media-toepassings stel assistente in staat om die aanlyn-teenwoordigheid van hul organisasie te verbeter.

Verkoopsverteenwoordigers

Die uiteindelike doel van alle bemarkingsondernemings is om verkope van produkte of dienste te verhoog. Daar is meer verkope werksgeleenthede beskikbaar as in al die ander bemarkings spesialiteite en hierdie posisies dien as 'n uitstekende springplank vir loopbane in ander bemarkingsareas.

Bemarking hoofvakke leer om die voorkeure van verbruikers te evalueer. Hulle verfyn ook die verbale en aanbiedingsvaardighede wat nodig is om effektiewe verkooppunte te maak. Bemarking hoofvakke met 'n mededingende aard, uitgaande persoonlikheid en kapasiteit om terug te keer van mislukking, sal goed geskik wees vir verkoopsgeleenthede.

Toelatingsverteenwoordiger

Toelatings kantore markkolleges en ander opvoedkundige instellings aan voornemende studente en hul gesinne.

Bemarking hoofvakke het die analitiese vaardighede en kennis van bemarkingstrategieë om toelatingskantore te help om hul instellings te bevorder.

Bemarking hoofvakke wat voornemende studente kan betrek, hul belange in 'n kollege ontbloot en die voordele van hul skool bywoon kan effektief wees as toelatingsverteenwoordigers. Toelatingspersoneel klop die organisatoriese en gebeurtenis beplanningsvaardighede van die bemarkingshoof om oop huise en ander toelatingsprogramme te koördineer. Aanbiedingsvaardighede is noodsaaklik aangesien opnames personeellede hul instelling verteenwoordig op kollegebeurse en skoolbesoeke.

Sosiale Media Bestuurder

Organisasies van alle soorte het meer klem gelê op aanlyn bemarking. Sosiale media bestuurders orkestreer die teenwoordigheid en verfyn die beeld van hul organisasies op afsetpunte soos Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Instagram en Tumblr.

Tegnies-vaardige bemarkingshoofde met sterk kreatiewe en skryfvaardighede kan in hierdie rol presteer.

Sosiale media bestuurders slaan die spanwerkvaardighede van die bemarking groot om saam met personeel van ander bedryfseenhede by hul firma saam te werk. Hulle moet die oorredende vermoë en finesse hê met mense om samewerking van kollegas oor te dra waaroor hulle nie formeel gesag het nie.

Verteenwoordiger vir Openbare Betrekkinge

Bemarking hoofvakke leer om 'n gehoor te analiseer en die tipes kommunikasie te identifiseer wat daardie demografiese invloed kan beïnvloed, 'n sentrale klem in openbare betrekkinge. Bemarkings gegradueerdes met sterk joernalistieke skryfvaardighede is dikwels die beste geskik vir openbare betrekkinge wat die media betref om dekking oor 'n organisasie te verkry.

Openbare sprekende, organisatoriese en gebeurtenis beplanningsvaardighede help die bemarking van die hoof om perskonferensies en ander publisiteitsgebeurtenisse te organiseer. Uitgewers wat maklik 'n verslag met sleutelkontakte kan ontwikkel, floreer dikwels in hierdie beroep.

Produk / Handelsmerkbestuurder

Brandbestuurders hou toesig oor alle aspekte van die bemarking van 'n produk of diens. Hulle begin gewoonlik hul loopbaan as assistente, marknavorsingsontleders, verkoopsverteenwoordigers of leerlinge in leierskapontwikkelingsprogramme vir verbruikersprodukte voordat hulle 'n MBA verdien en toegang tot 'n handelsmerkbestuursposisie verkry.

Bemarking hoofvakke het kennis van bemarkingsnavorsing, reklame en produkontwikkeling wat in hierdie rol vereis word. Hoogs ontwikkelde analitiese vaardighede is nodig om verbruikersneigings en navorsing rakende hul produk te evalueer. Handelsbestuurders kies en rig ander departemente of kontrakteurs wat navorsing, mediabeplanning en reklame oor hul handelsmerk uitvoer.

Aanbieding en oortuigende vaardighede is van kritieke belang wanneer die opstel van begrotings en ander produkvoorstelle aan bestuurders by hul firma.

Marknavorsingsontleder

Bemarkingshoofde met sterk kwantitatiewe, analitiese en navorsingsvaardighede behoort hierdie rol te ondersoek. Marknavorsingsontleders ontwerp en voer assesserings van verbruikersreaksies uit op nuwe produkte / dienste, gewysigde produkte, verpakking en advertensietemas. Hulle versamel, organiseer en interpreteer data met behulp van sagteware en statistiese instrumente.

Marknavorsingsontleders moet aanbiedings aan bemarkingsbestuurders voorberei en lewer, wat hul bevindings beklemtoon, baie soos die akademiese verslae wat deur hoofvakke gemaak word. Die kreatiewe talente van bemarking hoofvakke word uitgeoefen deur die keuse van metodes om verbruikersreaksies op produkte uit te wis.

Mediabeplanner

Bemarking hoofvakke is goed toegerus om die lees-, lees-, luister- en navigeerpatrone van verskillende verbruikersgroepe te analiseer, soos vereis deur mediabeplanners. Studente wat goed georganiseerd, sistematies en gemaklik is met kwantitatiewe denke en deur die media gefassineer word, moet hierdie veld in ag neem.

Die meeste gegradueerdes sal begin in ondersteuningsposisies soos media-assistente, waar aandag aan detail, die organisering van data, die skep van sigblaaie en die voorbereiding van aanbiedings sal wees, is algemene werksverantwoordelikhede.

Vergadering / Gebeurtenisbeplanner

Troues, alumni byeenkomste, perskonferensies, professionele konferensies, opleidingsessies en promosie-geleenthede vereis almal 'n beplanner wat die behoeftes en voorkeure van 'n gehoor kan voorspel. Bemarking hoofvakke het die navorsings- en analitiese vaardighede om te bepaal wat die verbruikers van gebeure moontlik in 'n program kan soek.

Studente of gegradueerdes met 'n geskiedenis van die organisering en bevordering van kampusgebeurtenisse sal baat vind by die verkenning van hierdie opsie. Skryfvaardighede en fasiliteite met sosiale media sal die bemarking moontlik maak om gebeure bekend te maak en 'n lewensvatbare gehoor te teken.

fondsinsameling

Ontwikkelingswerkers en ander wat geld insamel vir nie-winsgewende organisasies, is in wese bemarking van hul organisasie aan die publiek. In hierdie hoedanigheid assesseer hulle die belange van voornemende skenkers en ontwikkel kommunikasie wat die sleuteldienste wat hul organisasie verskaf, beklemtoon.

Fondsinsamelers tap die aanbieding en interpersoonlike vaardighede van die bemarkingshoof om plekke vir potensiële skenkers te maak. Hulle organiseer en publiseer gebeurtenisse en borg borgskappe van korporatiewe entiteite