Militêre verlof, slaag en vryheid

Verdien Verlof en Vrye Tyd in die Militêre

Een van die regte wat die meeste nuwe militêre personeel wil leer, is VERLOF. Verlof word betaal vakansie van diens vir ontspanning en verligting van die druk van werksverwante pligte. U kan ook vir persoonlike redes en noodsituasies verlof neem. 'N "slaag" (genaamd "vryheid" in die vloot, kuswag en mariene korps) is tydrowend, nie verpligtend as verlof nie.

Verlof is 'n reg (nie 'n voorreg) wat deur die Kongres onder federale reg verleen word nie.

Terwyl verlof 'n reg is, beteken dit nie noodwendig dat jy dit kan neem wanneer jy wil nie. Soos met alle dinge, bepaal "militêre noodsaaklikheid" wanneer jy jou verlof kan neem.

Die oorheersende richtlijn vir verlof (wat op al die dienste van toepassing is) is DoD-richtlijn 1327.5, Verlof en Vryheid . In die riglyne van hierdie richtlijn het elkeen van die militêre dienste egter hul eie regulasies gepubliseer wat die besonderhede (watter vorms om te gebruik, goedkeuringsowerhede, ens.) Vir hul spesifieke diens verskaf. Individuele diensverlofregulasies is:

Army: Army Regulation 600-8-10 - Leaves and Passes

Lugmag: Lugmag Instruksie 36-3003 - Militêre Verlof Program

Marine: MILPERSMAN 1050 , Leave and Liberty

Marine Corps: Marine Corps Order (MCO) P1050.3H - Regulasies vir Verlof, Vryheid en Administratiewe Afwesigheid

Opkomende verlof

Verlof word toegeken teen 2 1/2 kalenderdae per maand. Kongres erken dat militêre vereistes lede kan verhoed om hul beplande verlof te gebruik.

So, die wet laat lede toe om 'n maksimum van 60 dae te bekom (die maksimum wat oorgedra kan word na die volgende die fiskale jaar [FY]). Die uitdrukking "gebruik of verloor" beteken dat verlof van meer as 60 dae verlore gaan indien dit nie teen die einde van die FY (30 September) gebruik word nie.

Ook kan die weermag lede vir ongebruikte verlof op sekere punte in hul loopbane betaal, soos reenlistment en vrywillige aftrede, skeiding of ontslag.

Deur die wet kan lede gedurende die militêre loopbaan 'n opgelope verlofbetaling tot 'n maksimum van 60 dae ontvang. Wanneer 'n lid "verkoop" verlaat, ontvang hy / sy een dag van basiese betaling vir elke verlofdag "verkoop." Die wetgewende geskiedenis van die wet spreek egter duidelik die kongresprobleem uit dat lede gebruik verlof om te ontspan uit die druk van pligte en nie as 'n metode van vergoeding nie.

LET WEL: Lede verdien nie verlof wanneer hulle afwesig is sonder amptelike verlof (AWOL), in 'n ongemagtigde afwesigheidstatus , wat 'n hofmoorde of 'n oortollige verlofstatus dien.

Spesiale verlofprys

Lede verloor meer as 60 dae aan die einde van die FY, tensy hulle in aanmerking kom vir tot 30 dae spesiale verlof aanwas (SLA). Kwalifiserende lede wat op 1 Oktober verlof verlaat, mag slegs daardie gedeelte van verlof herstel wat moontlik voor die einde van die FY geneem kon word. Lede kom in aanmerking vir SLA indien enige van die volgende omstandighede hulle verlof verbied:

Begin- en eindverlof

Verlof moet begin en eindig in die plaaslike omgewing. Die term "plaaslike gebied" beteken die woonplek waaruit die lid daagliks na die diensstasie pendel. Dit geld ook vir verlof na 'n PCS of TDY-opdrag. In hierdie geval geld die plaaslike area, soos omskryf by die ou en nuwe permanente diensstasie (PDS). Die ou PDS is vir die begin verlaat; Die nuwe PDS is vir die beëindiging van verlof.

Die maak van 'n vals verklaring van verlof kan lei tot strafmaatreëls onder die UCMJ . Ongeag die hoeveelheid verlof wat gemagtig word, bereken finansies verlof op grond van die werklike datum van vertrek en datum van opgawe. Algemene reëls vir die verlofverlof is soos volg:

Gebruik u spesifieke diens se "Verlof Authorization Form" vir alle vorme van verlof. (Uitsondering: Wanneer lede met 'n PCS- of TDY-reis verlaat, gebruik die FSO) die reisbewys om gemagtigde reis- en vergoedbare verlof te bepaal.) Normale afgetree dae en vakansiedae is verrekenbare verlofdae indien dit plaasvind gedurende 'n gemagtigde verlofperiode. As verlof 'n naweek insluit, kan 'n lid nie op 'n Vrydag verlaat nie en begin Maandag weer. Verder sal eenheidsbevelvoerders nie opeenvolgende Maandag tot Vrydag-blare (of tydperke van verlof om ander normale afwesige dae) goedkeur nie, behalwe onder noodgeval of ongewone omstandighede soos deur die eenheidsbevelvoerder bepaal.

'N Lid wat nie op grond van siekte of besering aan diens kan rapporteer nie, moet die verlof goedkeurende gesag in kennis stel. 'N Familielid, geneesheer, verteenwoordiger by die naaste MTF, of Amerikaanse verteenwoordiger van die Rooi Kruis (LNR) mag namens die lid optree wanneer die lid ongeskik is en nie in kennis gestel kan word nie. By die terugkeer van verlof moet die lid 'n verklaring van die naaste mediese behandelingsfasiliteit (MTF) of die mediese dokter oor die lid se mediese toestand indien. (LET WEL: Die eenheidsbevelvoerder kan met die plaaslike MTF raadpleeg vir verduideliking.) Indien die hospitaal opgeneem word, verander die lid se pligstatus na die binne-hospitaal op die toegelate datum. Indien gewen kan die lid terugkeer om die status te verlaat wanneer hy uit die hospitaal vrygelaat word. Dit vereis egter 'n nuwe verlofvorm en magtigingsnommer. Tensy 'n bevoegde owerheid 'n lid verskoon, moet die lid teen 2400 op die laaste dag van verlof beskikbaar wees. Versuim om terug te keer teen 2400 die dag na die laaste dag van verlof is 'n ongemagtigde afwesigheid en kan AWOL uitmaak, behalwe as die afwesigheid onvermydelik is.

Uitbreiding van Verlof

'N Individu mag slegs 'n verlenging van verlof aanvra en ontvang wanneer die situasie dit waarborg en militêre vereistes toestaan. Die individu moet vroegtydig die verlenging versoek om 'n tydige terugbetaling aan diens te gee indien die behoorlike gesag nie die verlenging verleen nie. Om 'n redelike besluit te neem op kort kennisgewing, moet die versoek 'n spesifieke rede vir die verlenging, verlangde tydperk, status van verlofrekening en verstryking van diensdepartement (ETS) insluit.

Onthou uit Verlof

Eenheidsbevelvoerders kan lede terugroep vir die militêre noodsaaklikheid of in die beste belang van die diens. Verwys na die Gesamentlike Federale Reisverordening (JFTR) om vas te stel of reis- en vervoertoelaes geld. Indien die eenheidsbevelvoerder die lid magtig om weer te hervat nadat die lid die plig voltooi het wat tot herroeping gelei het, moet 'n nuwe verlofvorm of -opdragte voorberei word.

Soorte Verlof

DoD-richtlijn 1327.5 definieer verskillende tipes verlof:

Gereelde verlof. 'N Ander naam vir "gewone" verlof is jaarlikse verlof. Gewoonlik versoek lede om verlof, verdien (verdien) binne die missievereistes. Lede gebruik jaarlikse verlof om 'n vakansie te neem, om na ouerlike gesinsbehoeftes, soos siektes, tydens tradisionele nasionale vakansietydperke, by te woon vir geestelike gebeurtenisse of ander godsdienstige aanwesighede, en / of as terminale verlof met aftrede of skeiding van aktiewe diens.

Voorafverlof. Voorskoolverlof is verrekenbare verlof wat die lid se huidige verlofbalans oorskry, maar nie die verlof wat verdien sal word gedurende die oorblywende tydperk van inskrywing, oorskry nie. As 'n lid skei , herontwerp of aftree eerder as beplan, moet hy of sy die Regering vergoed vir enige voorafverlof wat oorskot word. Voorafverlof is geskik vir dringende persoonlike of noodsituasies en vir verlof onderweg tydens PCS of TDY, maar kan nie meer wees as die minimum tyd benodig nie. Baie bevelvoerders sal nie gevorderde verlof goedkeur nie, behalwe in noodgevalle.

Convalescent Verlaat. Bevallingsverlof is 'n gemagtigde afwesigheid gewoonlik vir die minimale tyd wat nodig is om die mediese behoeftes vir herstel te bevredig. Dit is nie verrekenbare verlof nie. Eenheidsbevelvoerders keur gewoonlik vervalle verlof op grond van aanbevelings deur die MTF ( Militêre Behandelingsfasiliteit ) gesag of geneesheer wat die meeste bekend is met die lid se mediese toestand. Wanneer 'n lid burgerlike mediese sorg vir persoonlike onkoste kies wat deur 'n militêre dokter bepaal word om 'n mediese prosedure te wees wat deur militêre MTF-owerhede as elektiewe beskou word, soos kosmetiese chirurgie, moet lede gewone verlof gebruik vir alle afwesighede van diens, insluitend herwaardering. Wanneer mediese owerhede bepaal dat 'n mediese prosedure nodig is, soos bevalling, en die lid kies burgerlike mediese sorg, kan die bevelvoerder op aanbeveling van 'n militêre dokter herhalende verlof gee.

Noodverlof

Noodverlof is verrekenbare verlof toegestaan ​​vir persoonlike of gesinsongevalle wat die onmiddellike gesin betref. Eenheidsbevelvoerders keur noodverlof goed, alhoewel bevelvoerders verlofgoedkeuring mag delegeer tot nie laer as die eerste sersant vir aangewese personeel (in sommige van die dienste). Normaalweg is verifikasie deur die Amerikaanse Rooi Kruis (LNR) of die gelykwaardige agentskap van die gasheerland nie nodig nie. Wanneer die amptelike vergunning egter rede het om die geldigheid van 'n noodsituasie te betwyfel, kan hy of sy hulp vra van die militêre diensaktiwiteit naaste aan die noodgeval of, waar nodig, van die LNR. Die aanvanklike tydperk is gewoonlik hoogstens 30 dae, tensy die lid 'n negatiewe verlofbalans het. In sulke gevalle oorweeg die bevelvoerder slegs die noodsaaklike noodsaaklikheid om die noodsituasie te versorg. Indien die individu 'n verlenging benodig tydens noodverlof, moet hy of sy die eenheidsbevelvoerder of eerste sersant (vir sommige van die dienste) kontak vir goedkeuring. Eenheidsbevelhebbers beveel lede aan om aansoek te doen vir 'n humanitêre of uitsonderlike familielid herverdeling of ontbering indien die verlofperiode meer as 60 dae is. As die lid oorsee toegewys word, sal die weermag gewoonlik (gratis) vervoer na en van die naaste CONUS (staatskant) hawe reël. Verdere vervoer is op die lid se koste (hoewel die AMC oor die algemeen lenings sal verleen in noodgeval situasies).

Die lid mag nie noodverlof aanvra vir redes soos normale swangerskap van 'n gade, versorging van kinders tydens die eggenoot se siekte of die oplossing van huweliks- of finansiële probleme nie. Die lid mag egter gewone verlof aanvra. Noodverlof word gewoonlik toegelaat in die volgende situasies:

En roeteverlof

Roeteverlof is in samewerking met PCS- of TDY-reis, insluitende opeenvolgende oorsese toere. Indien die lid nie verlof opgedoen het nie, kan hy of sy die minimum hoeveelheid voorafverlof benodig. Losende-bevelvoerders goedkeur gewoonlik tot 30 dae op reisverlof met enige PCS-skuif as die verlof nie inmeng met haweoproepe (vlug na oorsese opdragte ) en diensverslagdatums nie. Enigeen wat minder verlof of geen verlof wil neem, is verantwoordelik vir die versoek om akkommoderende reisreëlings van die personeel- en vervoerkantore.

Alhoewel die weermag nie lede kan dwing om verlof te neem vir die gerief van die Regering nie, kan beskikbare reisdatums reisdatums beperk. Daarom gebruik die militêre dienste gewoonlik 'n venster van datums vir sy vereistes. As die lid reisbesprekings binne daardie venster ontvang, beskou die weermag nie dat dit vir die gemak van die regering sal wees nie en die lid sal die ander dae verlof kry.

Lede wat basiese of tegniese opleiding voltooi, kan 10 dae verlof op die roete aanvra indien hulle eerste diensstasie in die CONUS (binne die state) is. Hulle kan 14 dae versoek indien hulle na 'n oorsese werkstuk gaan.

Terminale Verlof

Terminale verlof is verrekenbare verlof wat gebruik word in samewerking met skeidings- of aftreebediening wanneer 'n lid op die laaste dag van aktiewe diens afwesig wil wees. 'N Lid gebruik dikwels hierdie verlof om diens te aanvaar wat begin voor sy of haar datum van skeiding of aftrede. Gewoonlik kom 'n lid nie terug na diens nadat terminale verlof begin het nie. Normaalweg kan die hoeveelheid verlof nie die verlofbalans op die skeidingsdatum oorskry nie. (Uitsondering: Die lid mag verlof verlof aanvra onder geverifieerde noodtoestande.) 'N Lid mag nie 'n skeidingsdatum uitsluitlik verleng ten einde ongebruikte opgelope verlof te gebruik nie, al is dit buite sy of haar beheer. 'N Uitsondering sou wees as die lid geskei of afgetree het weens 'n gestremdheid. Indien die lid voorheen 60 dae verlof verkoop het, sal die weermag die datum van skeiding verleng om die lid toe te laat om verlof te gebruik. Indien hy of sy nie 60 dae verlof verkoop het nie, moet die lid ongebruikte verlof verkoop tot die 60-dae limiet voordat die weermag die datum van skeiding kan verleng.

Reenlistment Leave

Ten minste 30 dae en tot 90 dae verlof tot herbenoeming mag gemagtig word aan Dienslede, mits enige voorafverlof wat betrokke is nie 30 dae oorskry nie.

Behalwe vir noodverlof, sal die eerste verlof wat na herbenoeming geneem word, oorweeg word vir herbenoemingsverlof en moet dit normaalweg onmiddellik begin met herbenoeming. Dit kan egter vertraag word om te begin met die voltooiing van 'n kursus van onderrig wat begin binne 30 dae na herbenoeming of by oordrag van 'n oorsese stasie voorval aan die dienslid se herbenoeming. Daarbenewens kan reenlistment leave ook uitgestel word om redes van operasionele noodsaaklikheid. Herverkoopverlof is verrekenbare verlof. Tot 60 dae "gered" verlof en 30 dae "gevorderde verlof" (indien goedgekeur deur die bevelvoerder) kan geneem word.

Oortollige Verlof. Oorskryding verlof word verleen vir persoonlike noodgevalle bo en behalwe die bedrag wat die lid kan verdien voor ontslag, skeiding of aftrede. Die totale bedrag van opgelope, voorskotte en oortollige verlof mag nie langer as 60 dae oorskry vir enige tydperk van afwesigheid nie. Oortollige verlof is 'n nie-betaalstatus; Daarom word die reg op betaling en toelaes en opskorting op die lid se eerste dag van oortollige verlof ophou. 'N Lid sal nie ongeskiktheidsbelasting ontvang indien hy beseer word vir tyd wat aan oortollige verlof spandeer word nie; hy of sy is onbevoeg deur die wet om ongeskiktheid afgetrede betaal- of ongeskiktheidsverlof te ontvang. Die enigste uitsondering op die 60-dae limiet is om onbepaalde tydperke van onbetaalde afwesigheid aan die lid te gee om vir sekere ontslagte verwerk te word in afwagting van die goedkeuring van 'n hofmoorde.

Omgewings- en Moraalverlof (EML). EML is gemagtig by 'n oorsese installasie waar nadelige omgewingstoestande spesiale reëlings vir verlof vereis op gereelde plekke met gereelde tussenposes. Befondsde EML word as gewone verlof gehef, maar lede is gemagtig om DoD-besit of beheer te gebruik. plus, reistyd na en van die EML-bestemming word nie as verlof gehef nie. Onbefondsde EML word ook as gewone verlof gehef, maar lede is gemagtigde spasie-beskikbare lugvervoer vanaf die pliglocaties, en reis tyd na en van die verlof bestemming word as verlof gehef.

Gereelde en Spesiale Slaag / Vryheid

'N Slaag (genaamd "vryheid" in die Marine / Coast Guard / Marine Corps ) is 'n gemagtigde afwesigheid, nie verpligtend as verlof nie, vir kort tydperke om voorsiening te maak vir die verligting van die werksomgewing of om ander redes.

Gereelde Slaag. 'N Gereelde pas begin na normale werksure op 'n gegewe dag en staak aan die begin van normale werksure die volgende werksdag. Dit sluit nonduty dae van Saterdag en Sondag in en 'n vakansie vir tot 3 dae indien 'n lid normaalweg Maandag tot Vrydag of tot 4 dae werk vir 'n lid wat 'n onvoorwaardelike werkskedule werk, soos 'n saamgeperste werksweek. Die kombinasie van middagete en 'n openbare vakansiedag mag nie langer as 4 dae wees nie. DoD of hoër bestuursvlakke kan bepaal dat 'n Maandag of Vrydag kompenserende (komp) tydsduur is wanneer 'n vakansiedag op Dinsdag of Donderdag waargeneem word, in welke geval 'n gereelde slaag kan bestaan ​​uit 'n naweek, 'n kompedag en 'n openbare vakansie.

Spesiale Slaag. Opdraggewers verleen spesiale pas vir ongewone redes, soos kompetyd af, reenlistment en spesiale erkenning. Die spesiale pas kan wees vir 3- of 4-dae periodes. Opdraggewers sal nie spesiale passe gekombineer met gereelde slaagsyfer of vakansietydperke verleen wanneer die gekombineerde tydperk van deurlopende afwesigheid die 3- of 4-dae beperking oorskry nie. Spesiale passe mag ook nie met verlof gekombineer word nie. Spesiale slaagperiodes begin die uur wat die lid vertrek van werk en eindig wanneer die lid terugkeer na diens. Lede moet moontlik terugbesorg word in die geval van 'n operasionele missievereiste, soos 'n herroeping, eenheidswaarskuwing of eenheids nood. Lede moet altyd hul militêre identifikasiekaart in hul besit hê vir identifikasie doeleindes terwyl hulle op amptelike afwesigheid toegelaat word. Wanneer dit nodig is om gemagtigde afwesighede vir sekuriteits- of operasionele redes en ander spesiale omstandighede te beheer, kan bevelvoerders DD Form 345, Liberty Pass

Toestande TDY (PTDY)

PTDY is 'n tydperk van gemagtigde administratiewe afwesigheid om by te woon of deel te neem aan 'n aangewese amptelike of semi-amptelike program waarvoor befondsde TDY nie toepaslik is nie. PTDY is nie verrekenbare verlof nie. Opdraggewers mag nie PTDY magtig in plaas van verlof of spesiale pas of in kombinasie met spesiale pas nie.

Tipes gemagtigde PTDY's sluit in, maar is nie beperk tot: