Inleiding tot die Eerste Sersant

Die rol, pligte en geskiedenis van die eerste sersant in die Amerikaanse weermag

Ek is 'n eerste sersant.

My werk is mense - Elkeen is My Besigheid. Ek wy my tyd en energie aan hul behoeftes; hul gesondheid, moraal, dissipline en welsyn. Ek word sterker deur my mense te versterk. My werk word in geloof gedoen; My volk bou geloof. My werk is mense -

ELKE EEN IS MY BESIGHEID. - Eerste Sersant se Creed

As die NCO's (nie-beamptes) die ruggraat van die Amerikaanse weermag is, dan is die Eerste Sersant die hart en die siel.

Geen ander aangewese persoon dra die verantwoordelikheid en gesag van die Eerste Sersant. Geen ander persoon in die eskader of maatskappy, insluitende die opdragbeamptes, beskik oor die eerste sersant se ervaring, professionele kennis of opleiding nie.

Eerste Sersant Basics

Om die werk goed te kan doen, moet 'n eerste sersant 'n ongekwalifiseerde kundige wees in:

Die Eerste Sersant is die primêre skakeling met die bevelvoerder oor alle aangeleenthede rakende die aangewese korps.

Hy of sy is die oog en die oor vir die bevelvoerder en die mond vir die aangewese krag. Die Eerste Sersant is 24 uur per dag, 7 dae per week, met 'n beller of selfoon saam met hom of haar.

Die Eerste Sersant is so belangrik dat al die dienste, met uitsondering van die Vloot en Kuswag, hulle gebruik.

Die Vloot en Kuswag verdeel die pligte van die Eerste Sersant tussen verskeie Hoofbeamptes, die KOB (Bootboot) en die Eskader XO's (Uitvoerende Beamptes).

Eerste sersante in die weermag en mariniers

In die weermag en die mariniers is die eerste sersant 'n rang (E-8). In die weermag, afhangende meestal van jou MOS en ander kwalifikasies, word jy na E - 8 bevorder , of jy word 'n eerste sersant of 'n meester sersant (wat gewoonlik in 'n personeelposisie dien).

In die weermag behou die eerste sersant sy of haar oorspronklike MOS . Met ander woorde, 'n infanterie-MOS word 'n infanterie- eerste sersant en 'n mediese MOS word 'n mediese eerste sersant.

In die Marine Corps word selektiewe E-7's gekies om eerste sersante te word op bevordering na E-8. Hierdie paar kies dan 'n nuwe MOS en kan die eerste sersantpligte in enige tipe eenheid toegeken word, ongeag hul oorspronklike MOS.

Eerste Sersante in die Lugmag

In die Lugmag was die posisie van Eerste Sersant eers 'n vrywilliger-beroep, wat deur 'n E-7, 'n E-8 of 'n E-9 gehou kan word. Onder die stelsel het 'n mens vrywillig om in die loopbaanveld van die eerste sersant op te lei en, indien aanvaar, vir die res van hul loopbaan in daardie beroep gebly, tensy hulle aansoek gedoen het om weer op te lei (of terug te keer na hul AFSC), of gediskwalifiseer te wees ).

Al hierdie veranderinge het in Oktober 2002 verander. Die werk van Eerste Sersant in die Lugmag is nou 'n "Spesiale Duty Assignment" met 'n vaste toerduur van drie jaar. Vrywilligers word nog gesoek, maar as daar nie genoeg vrywilligers is nie, word nie-vrywilligers in die geledere van E-7, E-8 of E-9 gekies (gebaseer op rekords en bevelvoerder aanbevelings - dit is steeds hoogs selektief). Die eerste toer as 'n "Shirt" is drie jaar. Ongeveer twee jaar in die toer, kan die lid aansoek doen vir nog 'n driejaar-toer, en na gelang van die lugmagbehoeftes kan dit vir 'n tweede toer gekies word. Soos die Marine Corps, kan 'n lugmag-eerste sersant in enige tipe eskader aan eerste sersantpligte toegewys word, ongeag wat hul vorige AFSC (werk) was.

'N Belangrike doelwit van die verandering was om meer senior aangewese leiers te lok, waarvan sommige moontlik nie hul funksionele spesialiteit permanent wou verlaat het nie.

In teenstelling met die ou "kruisopleidingsprogram", is die spesiale diensprogram ontwerp om lede na hul oorspronklike loopbaanveld terug te keer nadat hulle as eerste sersante dien.

As gevolg van die hoë mate van verantwoordelikheid en prestasie wat benodig word vir die eerste sersante, sal lede wat na die drie jaar se terugkeer na hul vorige werk terugkeer, waarskynlik baie meer mededingend wees vir bevordering.

In al die dienste kan jy egter die eerste sersant opmerk vanweë die diamant (of Franse sout), wat op die chevrons gesentreer is. Dit was eers in 1847 vir eerste sersante in die weermag gemagtig.

Die belangrikheid van die eerste sersant

Die weermag sê amptelik die volgende oor die eerste sersant, en dit geld ook ewe veel aan die Lugmag en Marine Corps:

As jy oor die eerste sersant praat, praat jy oor die bloed van die leër. Daar kan geen plaasvervanger van hierdie posisie wees nie, en ook nie van belang nie. Miskien moet hulle rangbetekenis die sleutelsteen wees, eerder as die tradisionele een. Dit is die eerste sersant by wie byna al die eenheidsbedrywighede saamsmelt. Die eerste sersant hou formasies, beveel pelotonsersiers, beveel die bevelvoerder aan en help met die opleiding van alle aangewese lede. In die Duitse leër word die eerste sersant die Vader van die maatskappy genoem. Hy is die verskaffer, die dissiplinêre, die wyse raadgewer, die taai en onbuigende vyand, die vertroueling, die klankbord, alles wat ons nodig het in 'n leier tydens ons persoonlike sukses of mislukking. Die Vader van die Kompanjie ...

Die oorsprong van die Eerste Sersant

Die Eerste Sersant is nog altyd as 'n hoogs sigbare, kenmerkende en soms berugte posisie in die militêre eenheid beskou. Terwyl daar nie veel geskrewe geskiedenis en baie duistere gapings is nie, kan ons die evolusie van die Eerste Sersant volg.

Die 17de eeuse Pruisiese weermag was die beginpunt vir wat later die eerste sersant in die Amerikaanse weermag genoem word. Die Pruisiese Army Feldwebel, of Maatskappy Sersant, het volgens vandag se praktyk die pligte van nie net die Eerste Sersant, maar ook van Sersant Major gekombineer nie. Bly op die top van die nie-gekommunikeerde hiërargie van rang, hulle was die "opsieners" van die maatskappy se aangewese personeel. Om hierdie rede het hulle die Hauptman, of die Commander van die Kompanjie, ingelig oor alles wat in die maatskappy aangegaan het; of die NCO's hul pligte op 'n bevredigende wyse uitvoer, of hul opleiding behoorlik bereik is en dat al die soldate aan die einde van die dag in hul kwartaal verantwoord is. Hulle was die enigste nie-beamptes wat toegelaat word om 'n soldaat te slaan; 'n Spesiale wanordelike soldaat kan drie of vier houe met die Feldwebel se rottang kry. Hulle was verbode om 'n soldaat te waag, en die Feldwebel wat sy gesag op hierdie wyse oorgesteek het, sou hulself vermoor het. Daarbenewens moes hulle sien dat geen van die NCO's hul soldate geslaan het nie.

Die geskiedenis van die Eerste Sersant in die Amerikaanse Weermag

In die oprig van die Amerikaanse weermag het Generaal Washington sterk op die talente van generaal Baron Von Steuben staatgemaak. Gedurende hierdie tyd het Von Steuben geskryf wat na verwys word as die "Blue Book of Regulations". Hierdie "Blue Book" het die meeste van die organisatoriese, administratiewe en dissiplinêre besonderhede wat nodig is om die Kontinentale Weermag te bedryf, gedek.

Terwyl Von Steubon die pligte van sulke NCO's as die Sersant-majoor, Quartermaster Sergeant en ander belangrike NCO's uiteensit, was dit die Maatskappy se eerste sersant (die Amerikaanse ekwivalent van die Pruisiese Feldwebel) waaraan hy die meeste van sy aandag gerig het. Volgens Von Steubon was hierdie nie-gekommitteerde beampte, wat deur die beamptes van die maatskappy gekies is, die spilpunt van die maatskappy en die dissipline van die eenheid. Die optrede van die troepe, hul akkuraatheid om bevele te gehoorsaam en die gereeldheid van hul maniere sou "in groot mate afhang van die eerste sersant se waaksaamheid." Die eerste sersant moet dus die karakter van elke soldaat in die maatskappy goed ken en moet groot pyn aanwend om die onontbeerlike noodsaaklikheid van die strengste gehoorsaamheid as grondslag vir orde en gereeldheid te beïndruk.

Hul take om die plig op 'n billike wyse te handhaaf, neem die daaglikse bestellings in 'n boek en wys hulle aan hul beamptes en maak die oggendverslag aan die kaptein van die staat van die maatskappy in die voorgeskrewe vorm en terselfdertyd , hulle bekend maak met enigiets materiaal wat sedert die voorafgaande verslag in die maatskappy gebeur het, "het almal baie ooreen met die pligte van die sewentiende-eeuse maatskappy sersant.

Die Eerste Sersant het ook 'n beskrywende boek onder die kaptein se toesig gehou. Hierdie beskrywende boeke het die name, ouderdomme, hoogtes, geboorteplaaie en vorige beroepe van almal in die maatskappy aangeteken. Die leër het die boeke tot ongeveer die dekade van die 20ste eeu gehandhaaf toe hulle uiteindelik vervang is deur die "Morning Report."

Sedert die eerste sersant verantwoordelik was vir die hele maatskappy, was hy in Von Steuben se woorde "om nie aan diens te gaan nie, behalwe met die hele maatskappy, maar in die kampkwartier om enige oproep wat moontlik gemaak mag word, te beantwoord."

Op die optog of op die slagveld was hulle "nooit 'n peloton of afdeling nie, maar altyd 'n lêer nader in die vorming van die maatskappy, hul plig in die maatskappy soos die adjudant in die regiment."

Eerste Sersant as "Top Kick" en "First Shirt"

In die weermag en mariniers word die eerste sersant dikwels na verwys as "Top" of "Top Kick." Die bynaam het voor die hand liggend wortels in die feit dat die eerste sersant die "top" aangewese persoon in die eenheid is en dat 'n "skop in die broek" 'n motiveringsinstrument is (nie letterlik nie, ten minste in vandag se weermag) om die troepe in rat te kry.

In die Lugmag word 'n eerste sersant dikwels na verwys as 'hemp' of 'eerste hemp'. Ten spyte van die feit dat die Lugmag 'n redelik jong diens (1947) is, blyk niemand te weet waar die bynaam "hemp" ontstaan ​​het nie, maar dit het vasgekeer en gelei tot afname van byname. Voornemende eerste sersante wat die lugmag eerste sersante is, staan ​​bekend as "Under Shirts", terwyl Air Force NCOs wat tydelik in die eerste sersant invul wanneer die "hemp" op verlof, ontplooiing of TDY is, word dikwels na verwys. as "T-Shirt" (waarin die "T" staan ​​vir "tydelik").