Militêre skeidingskodes

Die militêre skeidingskodes is vervat in u militêre rekords en kan op verskeie militêre skeidingsdokumente geannoteer word. Hierdie kodes is onderhewig aan verandering, en die Departement van Verdediging sal nie meer toelaat dat die militêre dienste die betekenis van hierdie kodes aan die algemene publiek vrystel nie. Die onderstaande definisies is verkry voordat hierdie verbod in werking getree het.

Militêre skeidingskodes

B70 - Dood, Slagongeluk - Vloot

B79 - Dood, Slagongeluk - Vloot

BDK - Sekuriteitsrede

BFS - Goed van die Diens, Gedra deur hofmoorde

BHJ - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

BHK - Ongeskiktheid, substandaard prestasie

BLF - Dwelmgebruik

BLM - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

BMN - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

BNC - Wangedrag, Wangedrag, morele of professionele afwyking
of in belang van nasionale veiligheid

BRB - Sien JRB, BKC

BRC - Sien GCO, BKC

CBL - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

DCH - Vroeë Vrystelling - Om te onderrig

DER - Ongeskiktheid - Nie-EPTS - Geen Betaalverlof

DFS - Goed van die Diens, Gedra deur hofmoorde

EKD - AWOL , Desertion

ELPAC - Toetrede Prestasie & Gedrag

FBC - Ander

FBK - Vervaldatum van Diens

FBL - Vervaldatum van diens

FCM - Gewetige Objektor

VDF - Swangerskap

FDG - Ouerskap

FDL - Sien JDL

FFT - Fisiese standaarde, geen gestremdheid

FGM - Om kommissie te aanvaar

FHC - In plaas van ontslag

FHG - Dien onder geskorsde vonnis tot ontslag

FKD - AWOL, Desertion

FND - Diverse redes (Ongekwalifiseerde bedanking)

GDK - Sekuriteitsrede

GFN - Vrygestel vir Voorwaardes Bestaande Voor Diens

GFT - Ongekwalifiseerde vir Aktiewe Duty - Ander

GFV - Ongekwalifiseer vir Aktiewe Duty - Ander

GHF - Ander

GHJ - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

GHK - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

GJB -

GKA - Onredelike Incidenten - Burgerlijk of Militair

GKB - Siviele Hof skuldigbevinding

GKD - AWOL, Desertion

GKE - Finansiële onverantwoordelikheid

GKG - bedrieglike toegang

GKH - Gebrek aan afhanklike ondersteuning

GKK - Dwelmgebruik

GKL - Seksuele Perversie

GKQ - Geen lys op hierdie tydstip. Alle GK - reekse blyk egter onbevoeg vir heraanwending.

GKS - AWOL, Desertion

GLB - Diskrediteerbare Insidente - Burgerlike of Militêre

GLF - Dwelmgebruik

GLG - Finansiële onverantwoordelikheid

GLH - Gebrek aan afhanklike ondersteuning

GLJ - Shirking

GLK - Onsanitêre Gewoontes

GLL - Seksuele Perversie

GMB - Karakter of Gedragsversteuring

GMC - Enuresis

GMD - Inaptitude

GMF - Seksuele perversie

GMG - Alkoholisme

GMH - Finansiële onverantwoordelikheid

GMJ - Motiveringsprobleme

GMJ - Shirking

GMK - Karakter of Gedragsversteuring

GMM - Dwelmgebruik

GMN - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

GMP - Onsanitêre Gewoontes

GNC - Wangedrag (Rede Onbekend)

GPB - Dwelmgebruik

H21 - H23 - Dood -, Nie - Slag, Ander (USMC)

H25 - H59 - Dood, Nie-Slag, Ander (USMC)

H31 - Dood, Nie-Slag, Ander (USMC)

H4G - Dood, Nie-Slag, Ander (USMC)

H51 - Dood, Nie-Slag, Ander (USMC)

H61 - 1169 - Dood, Slagongeluk - Marine

HBF - Vroeë Vrystelling - Om die skool by te woon

HCR - Geen lys op hierdie tydstip.

HDF - Swangerskap

HDK - Sekuriteitsrede

HFT - Unqualifird vir Active Duty - Ander

HFV - Onbevoeg vir Aktiewe Duty - Ander

HGH - [Geen definisie vir hierdie kode op hierdie tydstip]

HHJ - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

HJB - Court Martial

HKA - Skuldvorderbare Incidenten - Burgerlijk of Militair

JDP - Kontrakbreuk

JDR - Vroeë Release - Ander

JDR - Kragreduksie. eerste termyn lugman, USAF

JDT - USN, USMC, versuim om minimum kwalifikasies vir behoud te behaal

JED - Vroeë Vrylating - Onvoldoende Behoud

JEH - USAF Vinnige Aflading

JEM - Army Trainee Kwijting

JEM - USAF vinnige ontslag

JEM - USN, USMC Versuim om minimum kwalifikasies vir Retensie te behaal

JET - Army Trainee Kwijting

JET - USAF Trainee Kwijting (Sien ook JGA)

JFA - Geen beskrywing in hierdie tyd nie.

JFB - minderheid, minderjarigheid

JFBI - Fisieke gestremdheid wat bestaan ​​het voor inskrywing.

is geopenbaar deur Marine tydens die verwerking van verwerkings en is deur AFEES of hoër hoofkwartier, USMC, afgewys

JFC - Ingerig / reenlisted / verleng / ingevoer in fout / Foutiewe Inskrywing of Induksie

JFC1 - Onjuiste inskrywing; 'n mediese raad het vasgestel dat Mariene versuim het om die vereiste fisiese standaarde vir aanwending te ontmoet. Mariene was nie bewus van defek en defek is nie opgespoor of afgekeur deur AFEES, USMC nie

JFF - Sekretariële Owerheid

JFG (1 - 7) - USMC Ander, vir die Goeie Diens

JFG (9) - USMC Trainee Kwijting

JFG (B) - USMC Spoedige Afval

JFG - Army, Navy, USAF Kwijting deur bevoegde owerheid sonder raad Aksie. (Versuim om te bedank - versuim om te voldoen
toegangsfisiese vereiste)

JFL - Fisiese Gestremdheid - Opskorting Betaal of Jeugoortreder

JFL - Fisieke gestremdheid. geregtig op severance pay., USN - Beamptes

JFL1 - Fisiese gestremdheid met skeidingsbetaling, USAF

JFL2 - Fisiese gestremdheid wat bestaan ​​het voor die diens maar is vererger deur die Diens, met skeidingslone, USAF

JFM - Fisieke gestremdheid wat bestaan ​​voor inskrywing op aktiewe diens wat deur fisiese evalueringsraadverrigtinge ingestel is. Nie geregtig op severance pay., USN - aangewys

JFM - Fisieke gestremdheid wat bestaan ​​voor die diens soos deur die fisiese evalueringsraad bepaal. Nie geregtig op severance pay., USN Beamptes

JFM - Vrygestel vir Voorwaardes Bestaande Voor Diens

JFM2 - Fisieke gestremdheid wat voor inskrywing bestaan ​​het. gestremdheid was onbekend deur Marine, maar is opgespoor en afgekeur deur AFEES of hoër hoofkwartier, USMC

JFM3 - Fisiese gestremdheid wat bestaan ​​voor inskrywing vir enige rede wat nie binne die omvang van JFM1 of JFM2, USMC val nie

JFN - Fisieke gestremdheid wat bestaan ​​voor diens soos deur mediese raad ingestel. Nie geregtig op skeidings betaal., USN - Beamptes

JFN - Vrygestel vir Voorwaardes Bestaande Voor Diens

JFN1 - Fisieke gestremdheid bepaal deur 'n mediese raad wat voor inskrywing bestaan ​​het. Ongeskiktheid is geopenbaar deur Marine tydens die inskrywing verwerking en afstanddoening deur AFEES of hoër hoofkwartier, USMC

JFN2 - Fisiese gestremdheid bepaal deur 'n mediese raad wat voor inskrywing bestaan ​​het. Ongeskiktheid was onbekend aan Marine, maar opgespoor deur AFELS of hoër hoofkwartier, USMC

JFN3 - Fisiese gestremdheid bepaal deur 'n mediese raad wat voor inskrywing bestaan ​​het; enige rede wat nie binne die strekking van JFN1 of JFN2, USMC val nie

JFP - Wangedrag (Rede Onbekend) of Ongeskiktheid nie in die lyn van diens nie

JFR - Ongeskiktheid - Nie-EPTS - Geen Verlofbetaling

JFR - Fisiese gestremdheid wat nie bestaan ​​voor inskrywing op aktiewe diens wat deur fisiese evalueringsbordverwerking opgestel is nie. Nie geregtig op severance pay., USN - aangewys

JFR1 - Fisieke gestremdheid wat bestaan ​​het voor die diens en nie vererger word deur die Diens sonder skeidingsgeld nie, USMC

JFS - Sien KFS

JFT - Unqualifird vir Active Duty - Ander

JFU - Positiewe Urinale

JFV - Fisiese toestand, nie 'n gestremdheid wat inmeng met diensverrigting nie, USN - aangewys

JFV1 - Ontlading as gevolg van 'n fisiese toestand wat nie gedeaktiveer word nie. onwillekeurig, USMC

JFV5 - Mediese raad vasstelling van vetsug, USMC

JFV6 - Ontlading as gevolg van 'n fisiese toestand wat nie aanstootlik is nie (Pseudofolliculitis Barbae), USMC

JFX - Persoonlikheidsversteuring (Sien ook JMB)

JFW - Onjuiste inskrywing; Mediese toestand diskwalifiseer vir militêre diens, sonder mediese skrapping goedgekeur.

JG7 - Army, Navy, USMC Versuim om minimum kwalifikasies vir Retensie te behaal

JG7 - USAF Trainee Kwijting

JGA - Ingangsvlak status prestasie en gedrag of toegang vlak status prestasie - swangerskap

JGB - Versuim om te kies vir permanente bevordering

JGB - Versuim om te kies vir bevordering. nie aftrede in aanmerking kom nie, USN - Beamptes

JGC - Versuim om te kies vir bevordering. nie aftrede in aanmerking kom nie, USN - Beamptes

JGC1 - Mislukking van seleksie vir bevordering, USAF

JGF - Versuim om minimum kwalifikasies vir Retensie te behaal

JGH - Army, Air Force Expeditious Charge

JGH - USN, USMC Versuim om minimum kwalifikasies vir Retensie te behaal

JHD - Gediskwalifiseer van amptenaarskandidaat trein ~ ng fisiese, USN - aangewys

JHD - Navigeer vinnige ontslag

JHD - Ander

JHE - Versuim om minimum kwalifikasies vir Retensie te behaal

JHF - Misluk kursus standaarde te ontmoet

JHJ - Army, USMC, USAF Ongeskiktheid (Rede onbekend) / Onbevredigende prestasie

JHK - Ongeskiktheid, substandaard prestasie

JHM - Wangedrag (Rede Onbekend)

JIV - Unqualifird vir Aktiewe Duty - Ander

JJB - Court Martial

JJC - Court Martial, Desertion

JJD - Court Martial, Ander

JKA - Skendbare Incidenten - Burgerlijk of Militair

JKB - Siviele Hof skuldigbevinding

JKD - AWOL, Desertion

JKE - Finansiële onverantwoordelikheid

JKF - Army, Navy Air Force AWOL, Desertion

JKG - bedrieglike toegang

JKH - Gebrek aan afhanklike ondersteuning

JKK - Karakter of Gedragsversteuring (sien ook JPC)

JKK - Dwelmgebruik

JLK - Onsanitêre Gewoontes

JLL - Seksuele perversie

JMB - Karakter of Gedragsversteuring

JMC - Enuresis

JMD - Inaptitude

JMF - Seksuele perversie

JMG - Alkoholisme

JMH - Finansiële onverantwoordelikheid

JMJ - Motiveringsprobleme

JMM - Dwelmgebruik

JMN - Navy, USMC, USAF Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

JMP - Onsanitêre Gewoontes

JNC - Wangedrag, morele of professionele afwyking

JND - Ander, Verberging van arrestasie rekord

JNG - Ongeskiktheid (Rede Onbekend)

JPB - Dwelmgebruik

JPC - Rehabilitatiewe mislukking van dwelmmisbruik

JPD - Alkohol misbruik rehabilitatiewe mislukking

JRA - Betrokke, gepoog om ander te betrek of te versoek om deel te neem aan 'n homoseksuele daad

JRB - Toelating van homoseksualiteit of biseksualiteit

GGK - Huwelik of poging tot huwelik met 'n persoon wat bekend is van dieselfde biologiese seks

KAK - Vervaldatum van Diens

KBD - Aftree - 20 - 30 Jaar Diens

KBH - Ander

KBJ - Ander

KBK - Normale verval van diens

KBM - Vroeë Vrystellings - Uitgesluit van die bereiking van geskiktheid vir aftrede met betaling

KCC - Early Release - Ander

KCE - Early Release - Om die skool by te woon

KCF - Early Release - Om die skool by te woon

KCK - Vroeë Vrystelling - In die nasionale belang

KCM - Conscientious Objector

KCO - Enigste oorlewende seun

KCP - Ander

KCQ - Sien MCQ

KDB - Afhanklikheid of Swaarkry

KDF - Swangerskap

KDG - Ouerskap

KDH - afhanklikheid of swaarkry

KDJ - Vroeë Vrystelling - In die nasionale belang

KDK - Sekuriteitsprogram

KDM - Early Release - Ander

KDM1 - Marine Corps bestelling van toepassing op alle lede van 'n klas, USMC

KDN - Ander

KDP - Kontrakbreuk

KDQ - Kontrakbreuk

KDR - Early Release - Ander

KDS - Kontrakbreuk

KEA - Vervaldatum van Diens

KEB - Vroeë vrylating - Ander -

KEC - Vervaldatum van Diens

KFB - minderheid

KFF - Sekretariële Owerheid, as amptenaar ontslaan of afgetree word

KFG - Ander

KFN - Vrygestel vir Fisieke Gestremdheid Vooraf Voor Diens

KFS - Goed van die Diens, in plaas van hofmartial

KFT - Versuim om medies te kwalifiseer vir vlug opleiding, geen gestremdheid

KFV - Unqualifird vir Aktiewe Duty - Ander

KGF - Versuim om minimum kwalifikasies vir Retensie te behaal

KGH - Geen inligting oor hierdie kode in hierdie tyd nie.

KGL - Beampte of Kanselier Kommissie program

KGM - Beampte Kommissie program

KGN - Beampte-bevelvoerder Kommissie-program in 'n ander diens

KGS - Beampte Kommissie program

KGT - Warrant Officer program

KGU - Diens Akademie

KGX - Beampte Kommissie program

KHC - Onmiddellike reenlistment

KHD - Ander

KHF - Ander

KHK - Substandaard prestasie

KLG - Finansiële onverantwoordelikheid

KLM - Unfitness (Rede Onbekend)

KMN - Army Expeditious Charge

KND - Geen definisie op hierdie kode in hierdie tyd nie

KNF - Ander

KNL - Goed van die Diens

KOG - Vroeë Vrylating - Polisiediens

KOJ - Vroeë Vrystelling - Seisoenale Indiensneming

L68 - Ongeldige vrystelling: nie-seleksie vir Onbepaalde Reserwe status, USAF

LBB - Onvoltooid vrylating maksimum ouderdom, USN - Beamptes

LBB - Maksimum ouderdom

LBC - Ongeldige vrystelling voltooiing van maksimum tydperk diens volgens graad, USN - Beamptes

LBC - Maksimum diens

LBH - Vroeë Vrylating - Onvoldoende Behoud

LBK - Vervaldatum van Diens

LBK - Ongeldige ontslag by einde aktiewe verpligte diens, USN - Aangewys

LBM - Navy, USMC, USAF Kort tydsduur oorbly na terugkeer vanaf oorsese of ander diens

LBM - Binne 3 maande van einde aktiewe verpligte diens, USN - aangewys

LCC - Vroeë Vrystelling - Vermindering in gemagtigde krag

LCC - Algemene demobilisasie. vermindering van krag, USN - aangewys

LDG - onvermoë om voorgeskrewe pligte te verrig weens ouerskap

LDK - Sekuriteitsrede

LDL - Sien JDL

LDM - Kragaanpassing, USN - Beamptes

LDN - Vroeë vrylating - Gebrek aan jurisdiksie (behalwe vernietiging)

LDP - Kontrakbreuk

LDP6 - Nievolledige diensverskaffingskontrak. die gerief van die regering, met kontrakbreuk, USAF

LDP7 - Nie-voldoening van dienskontrak, kontrakbreuk en herstelbetaling, USAF

LDP8 - Nievolledige aanvulling van dienskontrak. Mislukking van seleksie vir bevordering, met kontrakbreuk, USAF

LDP9 - Nievolledige diensverskaffingskontrak. versoek om verlenging van aktiewe plig afgekeur, met kontrakbreuk en aanpassingsbetaling, USAF

LDPA - Nievolledige diensverskaffingskontrak. Mislukking van seleksie vir bevordering, kontrakbreuk en herstelbetaling, USAF

LDPB - Nie-voldoening van dienskontrak. Die gerief van die regering, met herstelbetaling, USAF

LDPC - Nievolledige diensverskaffingskontrak, met aanpassingsbetaling, USAF

LDPD - Nievolledige diensverskaffingskontrak. beëindiging van uitgebreide aktiewe diens, met kontrakbreuk, USAF

LDR - Early Release - Ander

LED - CONUS-gebaseerde lugman het nie behoubaarheid vir opdrag nie, USAF

LED - Vroeë Vrylating - Onvoldoende Behoud

LET - Toetrede status prestasie en gedrag of swangerskap

LFC - Onjuiste inskrywing

LFF - Gerig deur diensowerheid

LFG - Ander

LFN - Fisieke gestremdheid wat bestaan ​​voor diens soos deur mediese raad ingestel. Nie geregtig op skeidings betaal., USN - Beamptes

LFR - Terug na onaktiewe status. Aftree ouderdom 60. Geen ongeskiktheidskorting betaal nie, USAF

LFT - Foutiewe Inskrywing of Induksie of Ongekwalifiseerde Vir Aktiewe Plig - Medies

LGA - Sien LET

LGB - Versuim om te kies vir permanente bevordering

LGB - Versuim om te kies vir permanente reserwe-bevordering, USN-Beamptes

LGB - Ongeldige vrylating. Misluk permanente bevordering of verwyder uit lys, USAF

LGC - Nie-keuring vir tydelike bevordering

LGC - Ongeldige vrystelling: twee keer misluk tydelike bevordering, USAF

LGH - Nie-nakoming van minimum standaarde van diens

LGJ - Early Release - Afkeuring van versoek vir uitbreiding van diens

LGJ - Ongeldige vrylating: Afgekeurde versoek om uitbreiding van die toer, USAF

LGJ - Versoek vir verlenging van aktiewe plig geweier (USNR), USN - Beamptes

LGJ1 - Versoek vir verlenging van diens geweier op aanvanklike EAS sonder herstelwerk betaal / nie gekies vir behoud, USAF

LGJ2 - Versoek om verlenging van diens geweier op uitgebreide EAS sonder herstelbetaling / nie gekies vir behoud nie, USAF

LHD - Ander

LHF - Vloot, USMC, USAF Ander

LHH - Diens onder vonnis tot ontslag in afwagting van appèleraad

LHJ - Onbevredigende prestasie

LIF - Sekretariële Owerheid

LLM - Army Trainee Kwijting

LMJ - Sien LHJ

LND - Ander redes (mediese dienspersoneel wat ongunstige agtergrondondersoek ontvang of
Nasionale Agentskap tjek

LNF - Army Trainee Kwijting

MBD - Swaarkry

MBH - vroeë vrystelling - onvoldoende behoudbaarheid

MBK - Voltooiing van aktiewe diensdiensverbintenis

MBK - Vervaldatum van Diens

MBN - (ANGUS) (USAFR) Vrystelling van aktiewe diens

MBN - Vervaldatum van diens

MCF - Om opvoedkundige fasiliteit by te woon

MCK - Vroeë Vrystelling - In die nasionale belang

MCQ - Alleenstaande oorlewende seun, dogter of familielid

MDB - Swaarkry

MDF - Swangerskap

MDG - Ouerskap

MDH - afhanklikheid of swaarkry

MDJ - Nasionale belang

MDL - Early Release - Om die skool by te woon

MDM - Early Release - Ander

MDN - Ander

MDP - Kontrakbreuk

MDR - Early Release - Ander

MDS - Kontrakbreuk

MEB - Early Release - Ander

LUR - Voltooide verlenging, USAF

LUR - Foutiewe Inskrywing of Induksie

LUR - Vervaldatum van diens

MFA - Vervaldatum van Diens

MFF - Sekretariële Owerheid

MFG - Ander

MGC - Early Release - Ander

MGH - Prokureursprogram

MGJ - Vroeë Vrylating - Ander

MGM - Om kommissie te aanvaar

MGO - Vroeë vrylating - Polis Duty of Seisoenale Indiensneming

MGP - Interdepartementele oordrag

MGR - Terugkeer na gereelde Army warrant warrant officer status

MGU - Om diens Akademie te betree

MGX - Beampte Kommissie program

MHC - Onmiddelike aanwending

MND - Verskillende redes (in plaas van om in laer graad te dien as Reserve-graad of op versoek - sluit MC- en DC-beamptes in) of in plaas van ongekwalifiseerde bedanking

MNF - Ander

MOD - Enigste oorlewende seun

MOJ - Early Release - In die nasionale belang

NBD - Aftree - 20 - 30 Jaar Diens

NDB - afhanklikheid of swaarkry

NDH - Early Release - Om te onderrig

NEF - Sekretariële Owerheid

NET - Unqualifird vir Aktiewe Duty - Ander

NVC - Onjuiste Inskrywing of Induksie

PGU - Diens Akademie

RB - Aftree - Meer as 30 jaar diens

RBB - Aftree - Ander

RBD - Aftree - 20 - 30 jaar diens

RFJ - Permanente Ongeskiktheid - Afgetree

RFJ1 - Permanente ongeskiktheid aftree lys, USAF

RFK - Tydelike Gestremdheid - Afgetree

RFK1 - Tydelike ongeskiktheid aftree lys, USAF

SBB - Bereik maksimum ouderdom. verpligte aftrede, USN - Beamptes

SBB - Verpligte aftrede op vasgestelde datum, maksimum ouderdom, USAF

SBC - Bied maksimum tyd in graad / diens. verpligte aftrede, USN - Beamptes

SBC - Verpligte aftrede op vasgestelde datum. maksimum jare diens, USAF

SBD - Aftree - 20 - 30 Jaar Diens

SFE - Geplaas op tydelike ongeskiktheid afgetrede lys, USN - Beamptes

SFJ - Permanente Ongeskiktheid - Afgetree

SFJ - Permanente ongeskiktheidspensioen, USAF

SFJ - permanente gestremdheid, USN - aangewys

SFJ - Permanente gestremdheid, USN - Beamptes

SFK - Plek op tydelike ongeskiktheid aftree lys, USAF

SFK - Geplaas op tydelike ongeskiktheid afgetrede lys, USN - Aangewys

SFK - Tydelike Gestremdheid - Afgetree

SBL - Versuim om te kies vir bevordering, permanente, USN - Beamptes

SBL - Afgetree op vasgestelde datum nie-keuring permanente bevordering of behou vir aftrede nie-keuring permanente bevordering, USAF

SGC - Versuim om te kies vir bevordering, tydelik, USN - Beamptes

SKU - Geen definisie in hierdie tyd nie

TCC - Sien LCC

VFJ - Permanente Ongeskiktheid - Afgetree

VFJ - Terugkeer na afgetrede lys met permanente gestremdheid, USAF

VFK - Terug na afgetrede lys en geplaas op tydelike ongeskiktheid aftree lys, USAF

VFK - Tydelike Ongeskiktheid - Afgetree

VNF - Ander

WFK - Tydelike Ongeskiktheid - Afgetree

XBK - Aftree - Ander

XDM - Early Release - Ander

XET - Onbevoeg vir Aktiewe Duty - Ander

XND - Ander

XOH - Afhanklikheid of Swaarkry

XOP - Kontrakbreuk

XOS - Aftree - Ander

YBK - Aftree - Ander

YKG - bedrieglike toegang

YND - Ander