Militêre Mediese Standaarde Vir Enlistment En Kommissie

Geestesgesondheidsvoorwaardes

AF Psigiatrie. airforce.com

Geestesgesondheid in die weermag word vir die ooglopende redes baie ernstig geneem, nie net vir toelating tot die dienste nie, maar ook in die dienste. Daar is baie diskwalifiserende mediese toestande vir toegang en voortgesette diens aan die weermag, maar niemand is so uitdagend as die subjektiewe aard van geestesgesondheid en siekte nie.

Die diskwalifiserende mediese toestande word hieronder gelys.

Die Internasionale Klassifikasie van Siekte (ICD) kodes word in hakies na elke standaard aangedui.

Die oorsake vir verwerping vir aanstelling, inskrywing en induksie (sonder 'n goedgekeurde afstanddoening ) is 'n geverifieerde geskiedenis van:

Attention Deficit Disorder / Attention Deficit Hyperactivity Disorder , of Perceptual / Learning Disorder (s) (315), is diskwalifiserend, tensy die aansoeker akademiese prestasie kan verrig en daar is geen medikasie (s) in die vorige 12 maande gebruik nie.

Huidige of geskiedenis van akademiese vaardighede of perseptuele defekte sekondêr aan organiese of funksionele geestesversteurings, insluitend maar nie beperk tot disleksie, wat inmeng met skool of werk nie, diskwalifiseer. Aansoekers wat enige akademiese en / of werksplek op enige tydstip in die voorafgaande 12 maande aanskryf, kan akademiese en werkverrigting sonder akademiese en werkverrigting vergesel.

Huidige of geskiedenis van versteurings met psigotiese eienskappe soos skisofrenie (295), paranoïede versteuring (297), en ander ongespesifiseerde psigose (298) is diskwalifikasie.

Gemoedsversteurings

Gemoedsversteurings soos depressie, bipolêre versteuring, psigoses en ander ongespesifiseerde depressiewe probleme is diskwalifikasie.

Enige geskiedenis van gemoedsversteurings wat medikasie en / of polikliniese versorging benodig vir langer as ses maande deur 'n geestesgesondheidswerker, diskwalifiseer ook. Ook enige simptome van bui en geestelike probleme wat sosiale vermoë, skool en leer beïnvloed, of werkdoeltreffendheid, diskwalifiseer.

Huidige of geskiedenis van aanpassingsversteurings binne die vorige 3 maande is diskwalifiserend.

Gedragsversteurings

Gedragsversteuringsgeskiedenis in die skool en met wetstoepassingsagentskappe wat betrokke moet raak weens gevaarlike gedrag teenoor self of ander, is diskwalifiseer. Antisosiale houdings of gedrag is diskwalifiserende omdat mense wat hierdie simptome vertoon, tipies nie aan militêre dienslewering voldoen nie.

Enige geskiedenis van persoonlikheidsversteuring wat gedemonstreer word deur gedokumenteerde en herhalende onvermoë om in 'n skoolomgewing te bly, werk met werkgewers of mede-werknemers, maatskaplike groepe, diskwalifiseer. Enige sielkundige toetsing wat 'n hoë mate van onvolwassenheid, onstabiliteit, persoonlikheidskwessies, impulsiwiteit of afhanklikheid openbaar, sal ook inmeng met die vermoë om te voldoen aan die reëls en regulasies van die Gewapende magte, diskwalifiseer.

As 'n persoon 'n huidige of geskiedenis van gedragsversteurings het wat insluit, maar nie beperk is tot, die volgende toestande nie:

1 - Enuresis of encopresis na die 13de verjaardag is diskwalifikasie.

2 - Slaapwandel na 13de verjaarsdag is diskwalifiserend.

3 - Eetversteurings soos anoreksie, bulimie of ander ongespesifiseerde eetversteurings wat langer as drie maande duur en wat na die 14de verjaardag voorkom, is ook diskwalifiseer.

Spraak geaffekteerde afwykings

Enige spraakbeperking, stamming, stotterende of ander ontvanklike of ekspressiewe taalversteuring tot so 'n mate dat dit aansienlik inmeng met produksies van spoed of om kommando's te herhaal, is diskwalifikasie.

Ander geskiedenis van mediese afwykings wat diskwalifiseer

Enige geskiedenis van selfmoordgedrag, wat besprekings, gebare insluit, of die werklike poging is diskwalifiseer. 'N Geskiedenis van selfvermindering is ook diskwalifiseer.

Angs kwessies, of huidige of historiese, of paniek, agorafobie, sosiale fobie, eenvoudige fobies, obsessiewe-kompulsiewe versteurings, ander akute reaksies op stres en posttraumatiese stres is diskwalifiseer vir toegang tot die diens.

Enige geskiedenis of huidige wanorde van dissosiasie, botsing van histerie, of de-personalisering, diskwalifiseer.

Enige geskiedenis of huidige somatoforme versteurings, insluitend, maar nie beperk tot hipochondriase of chroniese pynversteuring, diskwalifiseer nie.

Enige geskiedenis of huidige psigoseksuele toestande, insluitend, maar nie beperk nie tot, transseksualisme, exhibitionisme, transvestisme, voyeurisme en ander parafilias, diskwalifiseer.

Enige geskiedenis of huidige probleem met alkoholafhanklikheid, dwelmafhanklikheid, alkoholmisbruik of ander dwelmmisbruik is diskwalifiseer.

Van al die mediese probleme wat 'n persoon onbevoeg verklaar om in diens te wees, is die geestesgesondheidspan stewig in sy standpunt, selfs al kan sommige diagnoses hoogs subjektief wees. Oor die afgelope dekade is daar egter 'n verslapping van sommige vorige toestande soos ADD / ADHD . Oordiagnoseerde of misdiagnoseerde kinders wat sulke simptome vertoon wanneer hulle jonger is, mag nie meer dieselfde simptome hê nie en kan perfek funksioneer vir militêre diens. Sedert 2014 het die Departement van Verdediging hul houding versag oor die aandoening van Aandagte Tekortversteuring (ADD) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Die reël is nou, kinders met 'n geskiedenis van ADD / ADHD onder die ouderdom van 13 is nou afwykbaar van geval tot geval. Toekomstige afwykings kan ouer aansoekers toelaat om die weermag te betree so lank as wat hulle van enige medikasie vir 'n jaar van hoërskool, kollege-onderwys of werkservaring af was.

Baie van hierdie diagnoses is gemerk met historiese data sowel as die mening van die burgerlike of militêre verskaffer oor of die siekte of geskiedenis van geestesongesteldheid en medikasie sal inmeng of bevredigende uitvoering van militêre plig verhoed.

Afleidings van die Departement van Verdediging (DOD) 6130.3, "Fisiese Standaarde vir Aanstelling, Inwyding en Induksie", en DOD Instruksie 6130.4, "Kriteria en Prosedure Vereistes vir Fisiese Standaarde vir Aanstelling, Inskrywing of Induksie in die Gewapende Magte. "