Verstaan ​​Militêre Aftreevoordele

Die militêre aftree-betaalstelsel was maklik om te verstaan: Jy sit 20 jaar en jy het onmiddellik 50% van jou basisbetaling by aftrede. Jy sit meer as 20 jaar en jy het ná 20 jaar (tot 75 persent) 2,5% meer vir elke jaar aktiewe diens.

Tydens die aftrekking het die Kongres besluit dat die militêre aftree- betaling te eenvoudig was en besluit om dit te bemoeilik. Die Kongres het begin met klein veranderinge, wat die jaarlikse koste-van-lewende toelae verskuif na 1 Januarie, in plaas van 1 Oktober, maar toe het dit ernstig gegrawe en ingegrawe om 'n paar groot veranderinge te maak.

Hier is 'n paar basiese beginsels van die militêre aftree-betaalstelsel wat jy moet bewus wees van:

Vir Navy- en Marine Corps-lede word u as 'n "afgetrede lid" beskou vir klassifikasiedoeleindes as u 'n aangewese lid is met meer as 30 jaar diens, of 'n lasbrief of opdragbeampte.

Genoteerde Vloot- en Mariene Korps-lede met minder as 30 jaar diens word na die vlootreservaat / vloot Marine Corps Reserve oorgeplaas, en hul betaling word na verwys as "retainer pay".

Lugmag en weermaglede met meer as 20 jaar diens word almal geklassifiseer as afgetree en kry afgetrede salaris.

Wanneer 'n lid van die Marine of Mariene Korps 30 jaar voltooi, insluitend tyd op die afgetrede rolle wat ontvangsbelasting ontvang, word die vlootreserwe status na afgetrede status verander, en hulle begin met afgetrede betaling.

Moet nie verwar word nie. Bogenoemde is slegs vir inligting. Die wet behandel afgetrede betaal en borg betaal presies dieselfde manier.

Militêre aftree betaal is in teenstelling met burgerlike aftree betaalstelsels. Eerstens is daar geen "vestiging" in die militêre aftrede nie. Daar is geen spesiale aftree-rekeninge, geen ooreenstemmende fondse voorsiening, geen rente nie. Jy kwalifiseer ook vir aftrede deur eerlik meer as 20 jaar in die weermag te dien, of jy doen nie.

As jy byvoorbeeld 19 jaar, 11 maande en 27 dae van diens ontslaan word, kwalifiseer jy nie vir aftrede nie (behalwe 'n paar "vroeë aftrede" programme wat ontwerp is om die grootte van die gewapende magte).

Nog 'n beduidende verskil tussen militêre aftrede en burgerlike aftrede is dat 'n afgetrede militêre lid herinner kan word aan aktiewe plig. Volgens die Departement van Verdediging (DOD), Richtlijn 1352.1:

In alle eerlikheid is egter die kanse dat 'n militêre afgetredenes na die ouderdom van 60 aan aktiewe plig herroep word, of wat al meer as vyf jaar afgetree het, skraal. DOD kategoriseer afgetredenes in drie kategorieë, met kategorie I as die mees waarskynlike herroeping aan aktiewe plig, en kategorie III as die minste waarskynlik. Individue oor die ouderdom van 60 is in kategorie III, wat dieselfde kategorie as individue met gestremdhede het. Herroeping van kategorie III-aftrede is uiters onwaarskynlik. Volgens DOD is die kategorieë:

Betaalberekening

Vir lede wat aktief of voor 8 September 1980 aangegaan is, word afgetrede loonbedrae bepaal deur u diensfaktor te vermeerder (gewoonlik na verwys as u "vermenigvuldiger") deur u aktiewe diensbasiese loon by aftrede.

Indien u na 8 September 1980 aktiewe diens aangegaan het, is die basiese loon die gemiddelde van die hoogste 36 maande aktiewe diensbelasting wat ontvang is. Daarbenewens sal u aanvanklike (eerste) koste-van-lewende aanpassing met 1 persent verminder word.

Die "vermenigvuldiger" vir die bogenoemde twee planne is 2.5% (tot 'n maksimum van 75%). Byvoorbeeld, 'n persoon wat op of voor 8 September 1980 aktiewe diens aangegaan het, en 22 jaar aktief aangewend het, sal 55% van sy / haar basiese salaris as aftrede of borgbetaling ontvang. 'N Persoon wat na 8 September 1980 aktief geword het en 22 jaar aktief was, sou 55% van die gemiddeld van die hoogste 36 maande se aktiewe diensgeld betaal.

Baie belangrike noot: 'n Bepaalde bepaling van die wet, wat in 1980 verander is, verklaar dat indien u 'n opdragbeampte of 'n aangewese diens met voorafbedieningsdiens is, u ten minste 10 jaar van diens moet hê om by u opdragstatus af te tree. As u minder as 10 jaar diens doen en u vrywillig aftree, tree u af op u aangewese rang, en slegs die hoogste 36 maande se aktiewe pligte word aangewys vir die aftree-berekening. Die Dienssekretaris kan dit tot 8 jaar afstand doen. Nota: Die sekretariële afwykingsowerheid het op 31 Desember 2001 verstryk.

Net as dinge nie verwarrend is nie, is daar 'n derde pensioenstelsel vir individue wat op of na 1 Augustus 1986 by die weermag aangesluit het.

Hierdie individue moet 'n besluit neem op die 15-jarige punt van hul loopbaan. Hulle kan kies om deel te neem aan dieselfde aftreeprogram hierbo, of hulle kan kies om 'n onmiddellike monetêre bonus ($ 30,000) te ontvang en die REDUX-stelsel te kies.

As hulle die REDUX-stelsel kies, word die faktor bepaal deur 2½ persent keer jou jare van diens te neem en verminder dan daardie faktor met 1 persent punt vir elke jaar minder as 30 jaar. Met dieselfde voorbeelde, soos hierbo, sal 'n persoon met 22 jaar aktiewe diens verlaat met 47 persent van die gemiddelde van hul hoogste 36 maande basiese salaris. Die "REDUX" eindig op 62-jarige ouderdom, en die individu begin dan sy / haar "normale" aftree-betaling.

Daarbenewens sal mense wat "REDUX" kies, hul jaarlikse lewenskoste verminder met 1 persent. Op 62-jarige ouderdom word die persentasiepunte egter teruggegee na die afgetrede salaris.

Vir alle planne sluit jaar van diens krediet vir elke volle maand diens as een-twaalfde van 'n jaar. "Diensjare" vir beamptes sluit alle aktiewe diens, periodes van onaktiewe reserwe voor 1 Junie 1958, ROTC aktiewe dienstyd voor 13 Oktober 1964, konstruktiewe dienskrediet vir Mediese en Tandheelkundige Korps in. inaktiewe reserwe na 31 Mei 1958. "Diensjare" vir Vlootreserviste en alle ander aangewese aftreefondse sluit in alle aktiewe diens, aktiewe plig vir opleiding wat na 9 Augustus 1956 uitgevoer word, enige konstruktiewe diens verdien vir 'n minderheid of korttermyn-inskrywing voltooi voor 31 Desember 1977, en sluit in bore wat in die Aktiewe Reservate uitgevoer word.

Net om jou 'n bietjie meer te verwar, sal jou betaling volgens die bepalings van die Toring-wysiging bereken word as dit op jou situasie van toepassing is. Die Toring-wysiging is ingestel om te verseker dat u nie 'n kleiner bedrag van afgetrede salaris ontvang as wat u sou ontvang het as u op 'n vorige datum afgetree het nie, as gevolg van 'n onlangse afgetrede betaalkoste (COL) aanpassing. In die verlede was daar tye waar die afgetrede kol die jaarlikse militêre loonverhoging oorskry het, wat meer salaris tot gevolg gehad het as die lid voor die COL-datum afgetree het. Die toekenningsdatum vir die toring is gewoonlik die dag voor die effektiewe datum van 'n aktiewe belastingverhoging. Toringbetaling word bereken deur gebruik te maak van die aktiewe diensbelastingtariewe op daardie datum, jou rang / koers op daardie datum, totale diens wat op daardie datum opgehoop is en alle toepaslike koste-van-lewe-verhogings.

Neem byvoorbeeld 'n lid op die ranglys van E-8 met 22 jaar, 7 maande diens op 30 Junie 2000. Die lid se betaling sal soos volg bereken word:

Sedert die E-8 in aanmerking kom om op 31 Desember 1999 af te tree, sal DFAS ook die reg bereken vanaf daardie datum.

Die E-8 het 22 jaar, 1 maande diens per 31 Desember 1999. Die betaling sal soos volg bereken word:

In hierdie situasie sal hierdie afgetrede maandelikse borgbetaling van $ 1791.00 ontvang, aangesien die Toring-wysiging berekenings nie meer voordelig is as die huidige betaalberekening nie.

Vir inligting, volgens wet, word alle militêre aftreevoordele afgerond tot die naaste dollar.

Ongeskiktheid Aftree

As jy fisies ongeskik is vir verdere militêre diens en voldoen aan sekere standaarde wat deur die wet bepaal word, sal jy 'n ongeskiktheidspensioen kry.

Militêre lede met 20 of meer jaar aktiewe diens (diensaftrede in aanmerking kom) kan aftree, ongeag die persentasie vlak van gestremdheid, indien hulle ongeskik bevind word en as gevolg van fisieke gestremdheid uit die diens verwyder word. Mense met minder as 20 jaar aktiewe diens op die tydstip waarop hulle as gevolg van fisieke gestremdheid uit die diens verwyder word, kan geskei of afgetree word, gebaseer op die volgende:

As u 'n gestremdheid het wat deur die militêre ongeskiktheidsevalueringstelsel teen 20% of laer gegradeer word, kan u ontslaan word (waarskynlik met skeidingsbetaling, tensy die voorwaarde bestaan ​​het voor die diens en nie permanent vererger is deur diens of wangedrag betrokke is nie) . Diegene wat vir gestremdheid geskei is, kan in aanmerking kom vir maandelikse ongeskiktheidsvergoeding van die Veterane Administrasie (VA).

As die toestand by of bo 30% gegradeer word, en aan ander voorwaardes voldoen word, sal u ongeskiktheid aftree.

U ongeskiktheidspensioen kan tydelik of permanent wees . As tydelik, moet u status binne vyf jaar opgelos word.

Die bedrag van u ongeskiktheid-afgetrede salaris word bepaal deur een van drie metodes:

 1. Die eerste metode is om u vermenigvuldiger te vermenigvuldig met u basisbetaling of die gemiddelde van die hoogste 36 maande aktiewe diensgeld by aftrede met die persentasie ongeskiktheid wat toegeken is. Die minimum persentasie vir tydelike ongeskiktheidspensioen sal egter gelyk wees aan 50%. Die maksimum persentasie vir enige tipe aftrede is 75%.
 2. Die tweede metode is om slegs u jare se aktiewe diens op die tydstip van u aftrede met 2,5% te vermeerder met u basisbetaling of die gemiddelde van die hoogste 36 maande aktiewe diensgeld by aftrede.
 3. Die derde metode is van toepassing op u indien u in aanmerking kom om onder enige ander wet te tree. DFAS sal jou regte bereken deur albei metodes hierbo te gebruik, en gebruik die een wat die grootste bedrag van afgetrede salaris tot gevolg het. As u wil hê dat 'n ander metode gebruik word, kan u (skriftelik) versoek dat die ander metode gebruik word.

Die verskil tussen tydelike en permanente ongeskiktheid is die stabiliteit van die mediese toestand. As jou toestand nie deur die PEB as "stabiel" beskou word nie, sal hulle aanbeveel dat jy op die TDRL (Tydelike Ongeskiktheidspensioenlys) geplaas word. Wanneer u op die TDRL is, is u elke 18 maande onderhewig aan herwaardering en beperk tot 5 jaar maksimum op die TDRL. By die 5 jaar punt, indien nie vroeër tydens 'n re-eval nie, word u van die TDRL verwyder en fiks gevind; permanent afgetree, of ontslaan met skeidingsvergoeding.

As u op 24 September 1975 'n lid van 'n gewapende mag was of onder 'n bindende skriftelike verbintenis was om 'n lid te word en ontslaan / afgetree word weens ongeskiktheid deur die MILITÊRE ongeskiktheidsevalueringstelsel (nie VA nie) nie belas word nie. Andersins, vir 'n belastingvrye aftrede, moet jy 'n gestremdheid met gestremdhede hê. As u deur die VA-ongeskiktheidsevalueringsisteem gaan en hulle u ongeskiktheidsvergoeding toestaan, sal dit nie belas word nie, ongeag of u 24 September 75 in diens was of nie.

Veterane Administrasie (VA) Ongeskiktheidsvergoeding

Moenie VA Ongeskiktheidsvergoeding met Militêre Ongeskiktheid Aftree Betaal verwar nie. Hulle is twee afsonderlike diere. Die VA gebruik heeltemal verskillende standaarde vir die bepaling van diensverwante gestremdheid as wat die militêre gebruike vir sy ongeskiktheidspensioenstelsel gebruik.

Alle aftredende lede wat glo dat hulle 'n diensverwante ongeskiktheid het, kan aansoek doen vir VV-voordele voor of na aftrede. (In sommige gevalle kan militêre personeelkantore voor u aftrede selfs u help om aansoek te doen). As u in aanmerking kom, word 'n diensverwante gestremdheid ingestel. Alhoewel u verplig is om militêre uittredingsbetaling op 'n $ 1 tot $ 1-verhouding af te staan ​​ten einde VA-ongeskiktheidsbetaling te ontvang, kom die volgende voordele op as gevolg van VA-vergoeding:

 1. VA-vergoeding is onbelasbaar
 2. VA goedgekeurde gestremdheid gee jou 'n prioriteit toelating aan VA hospitale vir mediese behandeling vir jou gestremdheid
 3. VA buitepasiënt fasiliteite is beskikbaar vir die behandeling van u gestremdheid
 4. As u as gevolg van die diensverwante gestremdheid sterf, kom u oorlewende gade in aanmerking vir afhanklikheids- en skadeloosstellingskompensasie (DIC) van die VA
 5. Selfs 'n waardasie deur VA van 0% (hoewel van geen geldelike voordeel) dokumenteer jou fisiese toestand as diensverwant.
 6. Deur 'n VA-telling van 30% of hoër kan u addisionele belastingvrye toelaes vir u afhanklikes ontvang.
 7. Jaarlikse koste-van-lewe verhoog tot u vergoedingsbedrag.
 8. VA-ongeskiktheidspersentasie (en VA-vergoeding) kan verhoog word, gebaseer op 'n versoek en goedkeuring van herwaardering, wat lei tot verhoogde belastingvrye vergoeding.
 9. Die moontlikheid om tot $ 10,000 van die Nasionale Dienslewensversekering te koop sonder 'n fisiese eksamen. Indien u VA-vergoeding toegeken word, word die bruto bedrag van die vergoeding afgetrek van u afgetrede salaris.

Die VA beveel die DFAS - Cleveland Sentrum aan van alle veranderinge in VA-vergoedingsbedrae. As die bedrag van u VA-vergoeding egter nie ooreenstem met die bedrag wat van u afgetrede salaris afgetrek word nie, moet u die DFAS-Cleveland Sentrum en die VA onmiddellik in kennis stel om die verskil te bepaal.

BELANGRIK: Die Comptroller General het beslis dat jy verantwoordelik gehou sal word vir enige oorbetaling, selfs al is dit die gevolg van 'n administratiewe fout.

Spesiale vergoeding vir ernstig gestremdes

Onder 'n splinternuwe wet is sekere swak gestremde afgetredenes van die eenvormige dienste wat 'n gestremdheidgradering het, soos deur die Departement van Veterane Sake (VA) gerapporteer, geregtig op spesiale vergoeding . Die spesiale vergoeding word vir daardie maand betaal ooreenkomstig die volgende skedule:

U moet aan die volgende vereistes voldoen vir die reg op spesiale vergoeding vir swak gestremde persone:

 1. U word nie van die weermag afgetree vir 'n gestremdheid nie.
 2. U is in 'n afgetrede status en op die afgetrede betaalstaat. Lede onthou vir meer as 30 dae tot aktiewe plig is nie in 'n afgetrede status nie.
 3. U het 20 of meer jare diens vir die berekening van afgetrede salaris. 'N Reservis moet 7 200 of meer punte hê om te kwalifiseer.
 4. Die VA-gradering vir ongeskiktheid van m70% of hoër moet binne 4 jaar na aftrede toegeken word.
 5. Die VA-gradering moet vir elke maand 70% of hoër wees. As die gradering onder 'n gegewe maand minder as 70% val, dan het die afgetrede geen reg op spesiale vergoeding vir daardie maand nie.

Wanneer / hoe jy betaal word

In teenstelling met aktiewe pligte betaal, word afgetrede / behoudsbetaling slegs een keer per maand betaal. U netto afgetrede / borggeld moet aan u finansiële instelling gestuur word deur Direkte Deposito, tensy u óf in 'n vreemde land woon, welke Direkte Deposito nie beskikbaar is nie. U afgetrede salaris sal op u eerste rekening van die maand na die einde van die maand op u rekening gedeponeer word.

U eerste betaling vir afgetrede salaris sal normaalweg 30 dae na u vrylating uit aktiewe diens wees, of op die eerste werksdag van die maand wat volg op die maand van die eerste reg op betaling. In 'n aparte poslys sal u 'n brief ontvang wat u sal wys hoe u betaling bereken is. Dit sal u aftrekkings vir SBP, federale / staat inkomstebelasting en toewysings insluit.

Nadat jy uittree het, moet u die DFAS (Finansiële en Rekeningkundige Diens), wanneer u u finansiële instelling verander, in kennis stel. Moenie jou ou bankrekening sluit nie totdat jy die eerste deposito in die nuwe finansiële instelling ontvang.

Buitelandse indiensneming

Enige aansoeker wat sonder 'n goedkeuring werk met 'n buitelandse regering aanvaar, is onderhewig aan die terugbetaling of afgetrede terugbetaling vir die tydperk van ongemagtigde indiensneming.

As u afgetree het en werk deur 'n buitelandse regering oorweeg, moet u goedkeuring verkry van die Sekretaris van die betrokke diens en die Sekretaris van die Staat. Vir meer inligting kontak:

Federale Staatsdiens Aftrede

As u van die weermag aftree en afgetree het van die Federale Staatsdiens, kan u kies om u militêre afgetrede salaris af te gee om u militêre diens in die berekening van u staatsdiens annuïteit in te sluit. (Wat, afhangende van die omstandighede, kan finansieel die moeite werd wees). Vir afgetrede reserviste is dit egter net waar as u diens afgetree het met diens of ongeskiktheid. As u ouderdom afgetree het (60 jaar oud) dan is daar geen kwytskelding of verrekening nie ('n tegniese "leemte" in die wet). As u dit verkies, moet u DFAS skriftelik in kennis stel, minstens 60 dae voor u beplande burgerlike aftreedatum. Daar word voorgestel dat u u kantoor van burgerlike personeel kontak voordat u u versoek om afstanddoening indien, sodat u bewus is van al die beskikbare opsies.

As u oorlewingsdekking van u staatsdiens annuïteit kies, sal u militêre SBP-deelname opgeskort word terwyl u die staatsdiens annuïteit ontvang. As u militêre SBP wil behou, kan u dit doen, maar u moet dan die oorlewende annuïteit van die Kantoor van Personeelbestuur weier. As u betaling onderworpe is aan 'n hofbestelde verspreiding, moet u 'n toekenning magtig in 'n bedrag wat gelyk is aan die uitkering, om militêre diens in die staatsdiens annuïteitberekening in te sluit.

belasting

In die meeste gevalle is afgetrede salaris ten volle belasbaar. Die bedrag van belasbare inkomste word verminder deur SBP koste en enige afstanddoening vir VA vergoeding of aftrekking vir dubbele vergoeding (federale staatsdiens werk). Die bedrag wat afgetrek word van u betaling vir federale onroerende voorheffing, is gebaseer op die aantal vrystellings wat u op u betaalstaatvorm of u W-4 na aftrede aandui.

Om u inheemse belastingstatus te verander of om 'n addisionele terugbetalingsbedrag na aftrede te versoek:

Ongeskiktheidspensioenbetalings ( Nie VA-ongeskiktheid nie ) is belasbaar vir daardie lede met óf die totale militêre diens na 24 September 1975, of wat voor hierdie datum in diens was maar nie op aktiewe militêre diens was nie of onder bindende skriftelike verbintenis om lid te word van die gewapende dienste op 24 September 1975.

Ongeskiktheidspensioenbetalings is onbetaalbaar vir daardie lede met militêre diens of onder bindende skriftelike verbintenis om op 24 September 1975 'n lid van die gewapende dienste te word, of lede wie se ongeskiktheidspensioen as gevegsverwante geag word, ongeag hul aktiewe militêre diens.

As u ongeskiktheidspensioen bereken word op grond van die tweede metode (Sien hierbo), sal slegs die gedeelte van u salaris wat onder die werklike persentasie van ongeskiktheidsrekening ontvang is, nie belas word nie. Die bedrag van belasbare inkomste kan verder verminder word deur enige SBP-koste en aftrekking vir dubbele vergoeding (federale indiensneming).

As u ongeskiktheidspensioen geveg het, is u nie onderworpe aan die bepalings van dubbele vergoeding nie. Indien u na aftrede 'n gedeelte van u loon ten gunste van VA-vergoeding afstaan, sal u belasbare inkomste verminder word met die bedrag van VA-vergoeding of die persentasie van ongeskiktheidsberekening, wat ook al die grootste is.

Staatsbelastingverhouding is op vrywillige basis en moet in volle dollarbedrae wees. $ 10.00 is die minimum maandelikse bedrag. Voordat u versoek skriftelik ingedien word, moet u die belastingowerheid kontak in die staat waarin u gevestig het, om te bepaal of u belasting op staatsinkomste moet betaal.

As u 'n lugmag-afgetredenes is, u plaaslike kantoor vir finansiële dienste by die Lugmagbasis. Sommige Vlootpersoneelondersteuningsafdelings (PSD's) en Army Retirement Service Offices (RSO's) kan u staatsbelastinghouersinligting aanpas. Vlootpersoneel moet met hul plaaslike PSD kyk om te sien of hierdie diens beskikbaar is.

Afgetrede / borggeld is nie onderhewig aan FICA-aftrekkings (Sosiale Sekerheid) nie, en u afgetrede salaris word nie verminder wanneer u op sosiale sekerheid betaal word nie.

Garnishments / withholdings

In teenstelling met aktiewe pligte betaal, kan militêre afgetrede / onbetaalde loon nie vir kommersiële skuld vereffen word nie (bv. Kredietkaarte, motorlenings, ens.). Militêre aftreebetaling kan egter aangevra word vir alimentasie, kinderondersteuning, IRS Belastingheffings en skulde verskuldig aan die regering (dws studentelenings, PX / BX Uitgestelde Betalingsdelinquenties, Beampte / NCO Klubbetalings delinquencies, ens.).

Daarbenewens kan die staatshowe ingevolge die bepalings van die Wet op die Beskerming van Uniforme Dienste Voormalige Eggenoot (USFSPA) * militêre afgetrede salaris as gesamentlike eiendom tussen die lid en die gade behandel tydens egskeidingsverrigtinge.

Kontak DFAS

Sodra u afgetree het, is dit belangrik dat u DFAS in kennis stel van enige veranderinge in u rekening. Tolvrye nommer. Die tolvrye nommer wat gebruik kan word vir enige oproepe wat binne die Kontinentale Verenigde State gemaak word, insluitend Alaska en Hawaii, is 1-800-321-1080. Die kommersiële nommer vir oproepe van buite hierdie gebiede is (216) 522-5955 of DSN 580-5955. Alle telefoonlyne is Maandag tot Vrydag van 7:00 tot 19:30, Eastern Time beman. Bogenoemde syfers kan gebruik word vir algemene vrae oor u rekening en kennisgewings soos 'n adresverandering. U moet aansoeke teken wat geldelike veranderinge behels. Daarom kan hierdie tipe verandering nie telefonies hanteer word nie. As die monetêre verandering 'n oorbetaling vir u sal voorkom, sal 'n uitsondering gemaak word op hierdie reël.

DFAS Mailing Address. Die adres wat vir versoeke vir monetêre veranderinge gebruik moet word, is:

Verdediging Finansies & Rekeningkunde Diens, Cleveland Center Afgetrede Betaalbedrywighede (Kode PPR), Posbus 99191, Cleveland OH 44199-1126 6.

U kan ook die DFAS webwerf besoek by http://www.dfas.mil