Militêre Egskeiding en Skeiding

Jurisdiksie en Afdeling van Militêre Afgetrede Betaal

In 'n militêre egskeiding kan daar drie afsonderlike jurisdiksies wees waar 'n mens kan skei vir egskeiding: die wettige verblyf van die militêre lid; die wettige verblyf van die gade; en die staat waar die dienspligtige gestasioneer is.

Dienslede verander nie hul wettige verblyf bloot omdat hulle na 'n ander staat beweeg nie. Die Wet op Maatskaplike Siviele Verligting (SCRA) laat diensmense toe om in een staat te woon, maar eis nog 'n staat as hul wettige verblyf.

Dieselfde geld nie vir die gade nie. Die eggenoot se wettige verblyf is gewoonlik die staat waarin hy / sy tans woonagtig is. Om egter vir egskeiding in te dien, moet die persoon in die meeste gevalle "minimum verblyfvereistes" vasstel, wat wissel van drie maande tot ses jaar.

Daarbenewens het die meeste state wette wat 'n lid of eggenoot toelaat om te skei vir egskeiding in die staat waarin die lid gestasioneer is, selfs al is die lid of gade nie inwoners van daardie staat nie. Baie state het selfs 'n "minimum verblyfreg" vrygestel vir militêre egskeidingsaksies.

Byvoorbeeld, Airman Joseph Tribett is gestasioneer by Travis Air Force Base , in Kalifornië. Joe se "wettige woning" is in Nebraska. Hy is vir 'n jaar van sy vrou geskei. Jill woon saam met haar ouers in Denver, Colorado.

Enige party kan vir egskeiding in Kalifornië, Nebraska of Colorado lê. Soms is dit voordelig om egskeidingswette van die verskillende state te hersien wat jurisdiksie mag hê voordat jy presies besluit waar 'n mens moet skei vir egskeiding. (Hou egter in gedagte dat as jy in 'n ander land as wat jy werklik woon, dit sal moet reis vir hofvertonings, ens.)

Afdeling Afgetrede Betaal

In die laat 1970's en vroeë 1980's het verskeie staatshowe militêre afgetrede gelde as "gemeenskapseiendom" behandel, wat dikwels 'n gedeelte van die betaling aan die voormalige gade toegeken het. Een van die gevalle van Kalifornië het uiteindelik deur die federale howe tot die Hooggeregshof, wat in McCarty v. McCarty , 453 US 210 (1981) beslis is, deur die federale wet nie toegelaat om met pensioen te betaal as gesamentlike eiendom nie.

In sy besluit was die hof baie duidelik dat die verdeling van militêre afgetrede salaris nie noodwendig ongrondwetlik was nie, maar dat die huidige federale wette (destyds) verbied het om militêre afgetrede betaal as gesamentlike eiendom te behandel.

In reaksie het die Kongres in 1982 die Uniformed Services Former Gadebeskermingswet (USFSPA) geslaag. Hierdie wet laat staatshowe toe om wegdoenbare afgetrede gelde te behandel, óf as eiendom uitsluitlik van die lid of as die eiendom van die lid en sy gade ooreenkomstig die wette van die staatshof.

In teenstelling met die algemene opvatting, is daar geen "magieformule" in die wet om die toepaslike verdeling van afgetrede salaris te bepaal nie. 'N Staatshof kan afgetrede betaal op enige wyse wat hy kies (onderhewig aan die wette van daardie staat) verdeel. Byvoorbeeld, dit sou volkome wettig wees vir 'n hof om militêre afgetrede vergoeding 50/50 te verdeel vir 'n huwelik wat net twee maande geduur het (weer onderworpe aan die wette van daardie staat). 'N Staat kan ook besluit om 'n meerderheid van die afgetrede salaris aan die voormalige gade toe te ken indien die staatswette so 'n afdeling toegelaat het. Omgekeerd kan 'n hof ook kies om afgetrede loon as die eksklusiewe eiendom van die militêre lid te behandel .

Ten einde die Departement van Verdediging (DOD) regstreekse betalings van 'n militêre lid se afgetrede betaling aan die voormalige gade te maak, moet die volgende riglyne nagekom word:

(1) Die ex-gade moet vir 'n tydperk van minstens 10 jaar met die militêre lid getroud wees, met ten minste 10 jaar van die huwelik oorvleuelend 'n tydperk van militêre diens wat aan aftrede betaalbaar is.

(2) Direkte betalings sal nie gemaak word vir verdeling van afgetrede salaris van meer as 50 persent (As daar meer as een egskeiding is, is dit die eerste keer, eerste dien - nie meer as 50 persent sal betaal word as verdeling van afgetrede loon nie - - Byvoorbeeld, indien 'n hof ex-gade nommer een van die 40 persent van afgetrede gelde toeken en 'n ander hof toekennings ex-gade nommer twee 40 persent van afgetrede salaris betaal, sal DOD Finansies direkte ex-gade nommer een 40 persent betaal en sal betaal betaal ex-gade nommer twee 10 persent).

(3) Ongeskiktheidsbetaling is nie onderhewig aan verdeling as eiendom nie. Dit is egter onderhewig aan garnering vir onderhoud of kinderondersteuning.

(4) Alimentasie of kinderondersteuning kan bykomend tot die verdeling van afgetrede salaris betaal word. In hierdie geval sal DOD Finance nie meer as 65 persent van 'n individu se besteebare aftrede betaal vir eiendomsafdeling en alimentasie / kinderondersteuning betaal nie.

Met ander woorde, laat ons sê dat Joe en Jill vir 12 jaar getroud was, maar net 8 van daardie jare was terwyl Joe in die weermag was. Die staat hof toeken Jill 40 persent van Joe se militêre afgetrede salaris. In hierdie geval kan Jill nie aansoek doen om DOD direk aan haar te betaal nie omdat daar nie 'n 10-jarige oorvleueling van die huwelik met Joe se militêre diens was nie. Joe sal egter verantwoordelik wees om Jill een keer per maand te betaal of moontlike gevolge van die hof te kry.

As Joe en Jill egter al 12 jaar getroud was met al 12 jaar wat Joe se militêre diens oorvleuel, kan Jill DOD Finance versoek om haar gedeelte van die afgetrede salaris direk aan haar te betaal.

Jurisdiksie Oor Afgetrede Betaal

'N Baie belangrike bepaling van die USFSPA word dikwels oor die hoof gesien, selfs deur ervare dade: Ten einde 'n staatshof oor jurisdiksie te hê oor 'n lid se afgetrede salaris moet die hof oor die lid jurisdiksie hê deur:

(a) sy / haar koshuis, behalwe as gevolg van militêre opdrag , in die territoriale jurisdiksie van die hof,

(b) sy / haar woonplek in die territoriale jurisdiksie van die hof, of

(c) sy / haar toestemming tot die jurisdiksie van die hof.

Kom ons haal ons Joe en Jill terug in die prentjie. Gestel Joe is in Kalifornië gestasioneer, maar beweer Nebraska as sy wettige woning. Jill se wettige woning is in Colorado.

As Jill vir egskeiding in Colorado registreer, sal die hof nie toegelaat word om Joe se militêre afgetrede loon te verdeel nie, tensy Joe toestem tot die jurisdiksie van die hof (met die veronderstelling dat die egpaar geen gesamentlike residensiële bande in Colorado gehad het nie).

As Jill lê vir egskeiding in Kalifornië (waar Joe gestasioneer is), is die saak meer ingewikkeld. Ongeag die toestemming van die lid, kan die hof, ongeag van 'n wettige verblyf, 'n hof bepaal dat Kalifornië hul tuiste is, nie net 'n gerieflike koshuis nie (dit wil sê as gevolg van militêre stasie).

'N Dienslid wie se familie in 'n huis gekoop en woon het, gevestigde kerk- en gemeenskapsverfilings, opgevoede en opgevoede kinders in die staat, kan waarskynlik as domicilie beskou word, selfs al het hulle 'n "wettige woning" elders in stand gehou.

Of die staatshowe van die regsposte jurisdiksie het, afwesige toestemming, is 'n vraag wat op geval tot geval opgelos moet word.

Belangrike kennisgewing :
Jurisdiksie is 'n baie moeilike kwessie. In sommige state kan 'n mens 'toestem' slegs deur die hof te kontak of op 'n dagvaarding te reageer. Voordat u op enige korrespondensie antwoord van 'n hof wat nie oor u afgetrede loon mag beskik nie, is dit baie belangrik dat u met 'n prokureur konsulteer wat kundig is oor jurisdiksieprobleme soos dit van toepassing is op die Uniformed Services Former Marriage Protection Act en die wette van die staat waarin die hofaksie ingedien is. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie!